Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové

25.08.2014 20:13
Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Odpovědí na téma: 10
Text: 

altPro milovníky horoskopů jsem se rozhodla založit toto nové téma, kde budu každý týden dávat nové horoskopy od této výborné astroložky Petry Nel Smolové. A že její předpověď na tento týden sedí, to vidím i sama na sobě. Tak snad vás také osloví.

 


 

Horoskop na období 22. 8. – 31. 8. 2014

Být tím, kým JSEM

 

Mars se dostává do konjunkce se Saturnem ve Štíru do 7. 9. , energie se dostává pod silnou kontrolu řádu a systému. Je omezena fyzická energie a objeví se únava a vyčerpání, pokud se energie nevede zacíleně a konstruktivně. Mars symbolizuje energii, vůli, ego, prosazení a agresivitu, to vše má projít zralostí a moudrostí Saturna. Získáme to přes omezení, houževnatost řešit podstatné věci a již neuhýbat. Jen tak se můžete dostat kupředu. Objevují se vám komplikace, překážky, zastavování a nemoce? Tam před něčím uhýbáte. Jaké bolesti se chcete vyhnout? Podívejte se, co jste v minulosti nedořešili a utekli od toho, místo toho abyste se postavili tomu čelem a hledali řešení. Přiznejte si bolest a projděte skrze ní. Těžkosti jsou nám dávany, abychom se vyvíjeli, ne, abychom utíkali.

Pokud utečete, jednou vás vaše bolest dohoní a to v silnější situaci.

Nyní díky konjunkci Saturna s Marsem ve Štíru máte k dispozici velkou sílu proniknout až k podstatě problému, kde je kořen příčiny bolesti a máte schopnosti velké transformace. Chcete-li ji odhalit, pak je potřeba se rozhodnout a postavit se čelem. Pak žádejte, ptejte se, modlete se, aby vám bylo odhaleno. Přijde k vám člověk, který vám s tím pomůže. Přijde sen, který vysvětlí. Přijde znamení, které přinese uvědomění…Využijte všechny dostupné techniky.

Prozřetelnost podporuje veškerý vývoj k poznání a odhalení, co vás svazuje a trápí.

Potřeba je velká touha po odhalení, houževnatost a nezlomnost v hledání, tak dlouho se ptát a klást otázky…Protože ten, kdo se ptá, je připraven na odpověď. A pak se musí s důvěrou odevzdat vyšší moudrosti, že odpověď, poznání, pomoc přijde v té chvíli, kdy se odevzdáte náruči vyšší vůle. Stejně tak jako malé dítě s rozbitým kolenem do matčiny bezpečné náruče.

Nejdříve je potřeba vytvořit kroky, pracovat, rozhodnout se a výsledek odevzdat.

Můžeme konjunkci přirovnat k mistru karate. Vědomé použití každé části těla a pak zastavení pohybu, dostání se do klidu a energie pracuje dále sama a následně po zastavení, znova vědomě rozpohybovat tělo k přesnému vědomému účelu. Vím, jak a proč používat energii.

V negativním aspektu se energie projeví jako nezlomná zášt, nenávist, krutost a pomstychtivost. To se projeví tehdy, když potlačíte emoce, bolest, zranění a odmítnete ji (bolest). Když ji zavřete do svého sklepení, kde jako divoká šelma bude řvát, pak navenek se projeví zákeřnost, tvrdost, pasivita, sebelítost vůči sobě a bezcitnost vůči druhým.

Venuše je v kvadratuře s touto konjunkcí a objeví se hodně osudových událostí ve vztazích. Vztahy procházejí velkou katarzí. Venuše v konjunkci s Černou Lunou ukazuje na téma: být odmítnut, či odmítnout. Ve skutečnosti je to o sebepřijetí. Ženy budou působit až fatálně, objevuje se velmi silná přitažlivost a objeví se hodně nevěr na základě jen pudu. Pokušení. Zkouška lásky, jak obstojí skutečné city. Dynamická tvůrčí energie vynese hodně skrytého, až se budete divit, co ve vás je.

Vše povede k tomu, aby lidé, kteří mají být spolu, byli spolu, a kteří nemají, aby se jejich cesty rozešly.

Slunce vstupuje 23. 8. do znamení Panny. Ta, která potřebuje mít jasno.

Slunce je cesta, přes jakou energii se udržet na cestě. Je to cesta jasnosti, čistoty, panenské energie, pravdivosti, střízlivosti a dokonalosti. Chtějte co nejvíce, mějte vznešené ideály, vize, myšlenky, které překračují vaši malomyslnost, vaše malé já, chtějte jen to Božské, čisté, požehnané….

Slunce vytváří opozici s Neptunem v Rybách, často budeme mít pocit zastřenosti, závoje, který nejde prohlédnout. Snadno člověk podlehne iluzi a domněnkám. Opatrně na nejasné informace, domněnky, pokud něčemu nerozumíte, přímo se zeptejte u zdroje. Nenechte se zmást a svést z cesty. V této době má velmi silný vliv alkohol, návykové látky a léky – působí mnohonásobně více.

Je to o úniku z reality a nechtít řešit. To je snadná cesta, která ale nic nepřinese, jen vás to povede k zabloudění a ke ztracení se, k sebezapomnění.

25.8.nastává novoluní v Panně. Sabiánský symbol novoluní:,, Dva andělé strážní. “

Klíčová myšlenka: Neviditelná pomoc a ochrana v období krize.

I když to nebere vědomí jako fakt, je člověk obklopen duchem jako ryba vodou. Andělé, dévové a podobné bytosti jsou zbytostnělými formami ducha. Každá jemnohmotná bytost má své místo a účel. Mají vědomí, ale nejsou „svobodnými“ v lidském smyslu – to jest, nemohou svobodně být tím, čím nejsou. Jsou tím, kým jsou, znají své místo, oblast působení, respektují a ctí hierarchii jemnohmotného světa a znají své schopnosti. Jsou nástroji Ducha nejvyššího.

Symbolika novoluní ukazuje na potřebu si uvědomit, že nás jemnohmotný svět obklopuje, a že v době krize a nejen tehdy, můžeme požádat o pomoc, podporu, sílu, energii. Když odevzdám, jak mi mají pomoci a k čemu to má vést? Pokud toto neodevzdáte, nemůže vám být pomoženo.

V době krize o to více bychom měli pracovat se světlem, modlit se, meditovat, promlouvat s Bohem a udržovat v sobě čistotu emoční a mentální. Tak snadněji náročnou dobou projdete.

„Ať mé lidské je prosvětleno čistým vědomím a ať  usadí se toto čisté vědomí v každé mé buňce. “

My často požadujeme od jemnohmotného světa hmotné věci, řešení situací, a když se dostatečně pročistíme, pozvedneme, vše ostatní přijde samo, vše se vyřeší.

Lidé to chtějí většinou opačně, a pak se stále stojí na místě a nic se děje. „Proč se nic nemění, když tolik na sobě pracuji, medituji, modlím se …. ? “ Protože stále chcete jen to lidské, až budete chtít to božské a začnete proto pracovat, změní se okolnosti vašeho života.

Ten, kdo má velké božské ideály a sny, dostává velkou božskou pomoc, ten, kdo má malé lidské chtění, dostává nízkou energii, která odpovídá jeho přáním.

V době krize, náročného období jsme více vedeni ke své duši, aby začala využívat svoji sílu.

Buď spadnete do role oběti a vše se jen zhorší a nebo krize s vámi zacloumá natolik, že se dostanete k síle své duše a následně k propojení s Velkým Duchem. Tady máte svobodnou volbu: být tím, kým nejste nebo se probudit a začít být tím, kým jste.

 

Posílám světelné obejmutí, ať lidské je prostoupeno božským.

S láskou Petra Nel

 


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www. astrologiepetranel.cz.

Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

alt

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 6645x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Týdenní horoskopy Petry Nel.
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
25.08.2014 22:22 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

Zajímavý rohovor s astroložkou Petrou Nel Smolovou  :

 

 
26.08.2014 11:19 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

Alegorie znamení zvěrokruhu.

alt

A bylo ráno, když Bůh předstoupil před svých dvanáct dětí a do každého z nich vložil sémě lidského života. Jedno po druhém předstupovaly děti, aby si vzaly příslušný dar.

"Tobě, Berane, dávám své sémě jako prvnímu, abys měl tu čest je zasadit. Aby se každé semeno, které zasadíš, v tvé ruce milionkrát zmnožilo. Nebudeš mít čas pozorovat ho, jak roste, protože vše, co zasadíš, vytvoří další semena, která je třeba zasadit. Budeš prvním, kdo pronikne lidskou mysl Mou Ideou. Tvým´úkolem není však o tuto ideu pečovat nebo se na ni tázat. Tvým životem je čin a jediným činem, který ti přisuzuji, je zvěstovat lidem Mé stvoření. Za tvou práci ti dávám ctnost Sebeúcty."

Beran se tiše vrátil na své místo.

"Tobě, Býku, dávám moc přeměnit semeno v rostlinu. Tvůj úkol je náročný a vyžaduje trpělivost, protože musíš dokončit všechno to, co bylo načato. Jinak semena rozfouká vítr. Nesmíš začít uprostřed své práce pochybovat nebo měnit svá rozhodnutí, ani se spoléhat ve svém úkolu na druhé. Za to ti dávám dar Síly."

A Býk se vrátil na své místo.

"Tobě, Blíženče, dávám otázky bez odpovědí, abys všem přinesl pochopení všeho, co vidí člověk kolem sebe. Nebudeš nikdy vědět, proč lidé mluví nebo naslouchají, ale v hledání svých odpovědí najdeš dar, který ti dávám Vědění. "

A Blíženec se vrátil na své místo.

"Tobě, Raku, dávám úkol poučit člověka o jeho emocích. Je mou Ideou, abys lidi rozesmával a rozplakával, aby vše, co vidí a myslí, vyvěralo z vnitřního bohatství. Za to ti dávám dar Rodiny, aby se tvé bohatství zmnožilo."

A Rak se vrátil na své místo.

"Tobě, Lve, dávám za úkol ukazovat světu Mé stvoření v celé jeho slávě. Musíš se však vyhnout pýše a vždy pamatovat, že je to Mé stvoření, nikoli tvé. Protože zapomeneš-li na to, lidé se ti vysmějí. Úkol, který ti dávám, ti přinese mnoho radosti, budeš-li ho dobře plnit. Za to ti náleží dar Úcty."

A Lev se vrátil na své místo.

" Po tobě, Panno, chci, abys prozkoumala vše, co člověk udělal s Mým stvořením. Musíš pečlivě posoudit jeho cesty a připomenout mu jeho chyby, aby skrze tebe došlo Mé stvoření dokonalosti. Za to ti dávám dar Jasného a čistého myšlení."

A Panna se vrátila na své místo.

"Tobě, Váho, dávám za úkol sloužit. Aby člověk pamatoval na svou povinnost vůči druhým. Aby se učil spolupracovat a vidět i druhou stránku svých činů. Postavím tě všude tam, kde vládne nesoulad, a za tvé úsilí ti dávám dar Lásky."

A Váha se vrátila na své místo.

"Tobě, Štíre, dávám velmi obtížný úkol. Budeš mít schopnost vidět do lidských myslí, ale nedovoluji ti mluvit o svých objevech. Často tě bude to, co uvidíš, bolet a ve své bolesti se ode Mne odvrátíš. Zapomeneš, že to nejsem já, ale pokřivení Mé ideje, co ti způsobuje bolest. Budeš tak vidět do lidí, že v nich poznáš zvířata a budeš tak bojovat se zvířecími instinkty ve svém nitru, že sejdeš z cesty. Až se však ke mně nakonec vrátíš, Štíre, budu mít pro tebe velký dar Cílevědomosti."

A Štír se vrátil na své místo.

"Po tobě, Střelče, chci, abys lidi rozveseloval, protože uprostřed nepochopení Mé ideje zahořknou. Prostřednictvím smíchu budeš dávat lidem naději a prostřednictvím naděje obrátíš jejich zraky zpátky ke mně. Setkáš se s mnoha životy, mnohdy pouze na chvíli, a v každém životě uvidíš neklid. Tobě, Střelče, dávám dar Nekonečné hojnosti, aby ses vysoko vyvinul, dosáhl do každého kouta a vnesl do něj světlo."

A Střelec se vrátil na své místo.

"Po tobě, Kozorohu, chci tvůj pot, abys učil člověka pracovat. Tvůj úkol není jednoduchý, protože budeš mít pocit, že veškerá lidská námaha spočívá na tvých ramenou. Za své těžké břemeno však vkládám do tvých rukou Zodpovědnost za člověka."

A Kozoroh se vrátil na své místo.

"Tobě, Vodnáři, dávám vizi budoucnosti, aby člověk dokázal vidět různé možnosti. Pocítíš bolest osamělosti, protože ti nedovoluji personifikovat Mou lásku. Za to, že obrátíš lidský zrak k novým možnostem, ti však dávám dar Svobody, abys ve své volnosti mohl neustále sloužit lidstvu, kdykoli tě bude třeba."

A Vodnář se vrátil na své místo.

"Tobě, Rybo, dávám ten nejobtížnější úkol ze všech. Chci po tobě, abys shromažďovala všechen lidský žal a vracela mi ho. Tvé slzy se musí nakonec stát Mými slzami. Žal, který do tebe vstoupí, je následek nepochopení Mé ideje člověkem. Ty mu ale dáš soucit, aby se mohl snažit znovu a znovu. Protože dostáváš úkol ze všech nejobtížnější, dávám ti ten největší dar. Budeš Mi jako jediná z mých dvanácti dětí rozumět. Dar rozumění je však pouze pro tebe, Rybo. Budeš-li se jej snažit šířit mezi lidi, nebudou ti naslouchat. "

A Ryba se vrátila na své místo.

Pak řekl Bůh: "Každý z vás má část Mé ideje. Nesmíte tuto část zaměňovat s celou Mou ideou. Nesmí ve vás ani vyvstat touha vyměňovat si jednotlivé části mezi sebou, protože každý z vás je dokonalý. Neuvědomíte si to však, dokud vás všech dvanáct nebude JEDNO. Pak bude každému z vás odhalena celá Má idea."

A děti odešly, všechny odhodlány dělat svou práci co nejlépe, aby si zasloužily své dary. Ale žádné z nich plně nepochopilo svůj úkol, ani dar. A když se zmatené vrátily, Bůh řekl:" Každý z vás si myslí, že dary těch druhých jsou lepší, proto vám dovoluji si je vzájemně vyměnit." A v tu chvíli každé dítě zajásalo, protože pomyslelo na všechny možnosti nového úkolu.

A Bůh se usmál a řekl:" Budete se ke mně často vracet a žádat, abych vás zbavil vašeho úkolu, a pokaždé vám vyhovím. Projdete nespočetnými inkarnacemi, než dokončíte původní úkol, který jsem pro vás přichystal. Dávám vám nekonečně mnoho času, abyste tento úkol splnily, ale pouze tehdy, až ho dokončíte, budete moci být se Mnou."

(Převzato z knihy Martina Schulmana "Karmická astrologie-Lunární uzly a reinkarnace")

 
26.08.2014 12:37 Uživatel: Pan Sova
Věk:  72
Sova.jpg
2000-3000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

Velmi pěkné téma, děkuji.

 
27.08.2014 07:51 Uživatel: Sara1
Věk:  31
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

A prosím, když jsem vodnář, tak co to pro mě znamená? nějakými jinými slovy by mi to prosím někdo nevyvětlil? chápu pravě ten pocit opuštění, ten mám bohužel velmi často, tak jestli s ním nebojovat a smířit se???? beru to samozřejmě s nadhledem, ale pokud by defakto nebyla jina možnost, tak proč se celý život hnát za láskou, pokud by to tak bylo? děkuji a slunce v duši) ) )

 
27.08.2014 19:42 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

Milá Sáro. Přečti si ještě jednou konec příspěvku.  altPak řekl Bůh: atd.

Narození v určitém termínu a místě dává naší duši, když už se rozhodla znovu přijít na tento svět, předpoklady ke splnění jejího úkolu na tomto světě, co má prožít, z čeho se poučit, co má vykonat, naučit se milovat sebe, svůj život a své bližní.

Jinak, žádný boj nemá smysl. Bojem se všechno jenom zesílí. Jako v pohádce. Když princ utne drakovi jednu hlavu, narostou mu další dvě, někdy i tři.

Jediná možnost jak život prožít je radostné přijímání svého úkolu, ne boj s výzvami, které život přináší.

 
01.09.2014 09:22 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

Horoskop na období 1. 9. – 7. 9. 2014

 

Tam, kde je otevřeno, se může vstoupit…

 alt

 

Mars se odpoutává od Saturna a intenzita konjunkce se do neděle rozpustí. Opozice Slunce a Neptun též ztráci již vliv a Venuše odchází od Černé Luny. Všechna silná postavení se uvolňují.

Naopak Slunce se dostává do trigonu s Plutem, kde se zviditelňuje odhodlání, síla a odvaha. Dostáváme se k jasnosti díky odkrytí závoje. Potřebujete něco zásadního řešit? Tento týden k tomu máte ten nejmocnější a nejsilnější aspekt. Panna vede k čistotě a dokonalosti a díky tomu vše bude odvedeno precizně.

Je pravdou, že ráno 1.9. bude plné stresu, překážek a napětí. Bohužel školáci tento začínající rok mají ve velké nechuti a škola je bude stát velké úsilí.

Jupiter v harmonii s Uranem předznamenává nové obzory, možnosti, které povedou k vývoji a k větší svobodě. Náhlá uvědomění, nový pohled, pochopení a osvobození. Štěstěna zasahuje tam, kde je ochota se vyvíjet, být otevřený a ochota opustit svou zkostnatělost. Prozřetelnost nám zasáhne do života, často to komentujeme: „To byla ale náhoda, štěstěna! “ Nic není náhodou a věřte, že pokud dostanete zásah štěstěny, že jste si ho zasloužili, aby vám bylo pomoženo a bylo urychleno.

Tento aspekt bude trvat až do půlky října. Však od začátku října se přidá určitá blokace od Saturna.

Proto silnější vliv je v září. Přichází růst, sbírání plodů. V tomto měsíci se ukáže výsledek předešlých měsíců. Duchovní růst.

Září vás povede k rozdělení plodů: na uskladnění, na okamžitou spotřebu a na vyhození zkaženého. Je potřeba udělat pořádek. To, co má být dokončeno a uzavřeno, tak to je potřeba udělat do podzimní rovnodennosti.

Merkur 2. 9. vstupuje do znamení Vah, tento týden se mysl dostane do větší harmonie a klidu.

 

Venuše vstupuje do znamení Panny 5. 9. a vytváří opozici s Neptunem.

Velmi aktivní je Anděl Amor alt" />, objeví se hodně zamilovanosti a poblouznění. Do stávajících vztahů se může vrátit romantika, nebo po ní budete více toužit. Tak nečekejte, až ten druhý začne a udělejte první kroky vy.

Přeji vám krásný týden. Tam, kde je otevřeno, se může vstoupit…

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www. astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová

 
09.09.2014 19:44 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

 

Hra mysli

 

Tento týden je na první pohled horoskop vcelku harmonický a nenáročný. Hlavním tématem bude hra mysli a podle toho, jak prohlédneme hru mysli, se dále projeví pozitivní aspekty. Ale je to jen na první pohled, věci nejsou takové, jaké se zdají být, protože nás chtějí zmást, abychom nebyli bdělí. V nitru se objevuje přetlak myšlenek bez udání příčiny zvenčí. Kolem vás se nic závažného neděje, ale uvnitř se stále něco děje a řeší…

Silným aspektem je úplněk 9. 9.2014, který „zabarví“ prožívání v období 8. – 10. 9. v daném tématu úplňku. Následně na to se projeví velký nápor Uranské energie a zásahu přírodního zákona ve dnech 10. a 11. 9. 2014.

Nyní vše prochází skrze tělo, objevují se nemoci, únava nebo problémy s penězi a hmotnými věcmi. To je známkou, že vše jde až do podstaty buněk, do nejhmotnější úrovně.

Slunce v Panně v opozici na Chirona 7. – 12. 9. zviditelňuje bolestné téma duše: osamělost, ztracenost a odpojenost od celistvosti. Černá Luna ve Lvu symbolizuje vyčlenění z blaženosti, které někde v nás vzniklo z postoje: já nemohu být dítětem božím, já si nezasloužím být jedno s Bohem, já se trestám, a proto jsem se oddělil od Boha – a spoustu jiných postojů, které si individualizované malé já vytvořilo, když odcházelo z celistvosti na zem. Nejbolestivějším tématem je vydělenost, oddělenost. Může se stávat, že procházíte hezkými událostmi, ale vy je necítíte, neprožíváte, protože se muselo zavřít srdce, aby člověk neprožíval bolest, ale tím se srdce zavřelo i radosti a lásce.

A právě díky pozici Slunce a Chirona se tato zranění objevují a zesilují toto téma úplňku, protože Luna přichází do konjunkce s Chironem v Rybách a Slunce tento prožitek odhaluje. Můžeme projít prožitkem ztracené duše, zapomnění, nemožnosti prostoupení, spojením se s ničím (ani s pocity, ani s člověkem či jemnohmotným světem…)

Ztracená duše mezi světy a to může zaktivovat paniku, zoufalství a strach.

Všechny duše mají v paměti tento zápis.

Uvědomte si, že to není pravda tohoto okamžiku. Je to emoční hra. I toto je zápis v lidské přirozenosti. V této chvíli můžete nahlas říci: „Mé srdce (duše) patří světlu“, a propojit se se Sluncem. Nebo použijte nějakou mantru, která vás propojuje se světlem. Nebo jít do přírody a uvědomovat si, že jste její součásti a jen být.

Toto prožívání je jen „emoční hrou „ a hrou mysli. A vy nejste emoce a ani mysl. To není vaše pravá podstata! Vy jste čisté vědomí, a proto se na emoce a myšlenky dívejte jako na projekční plátno.

Merkur je v kvadratuře s Plutem, mocenská hra mysli. Mysl je velmi aktivní a potřebuje ovládat, kontrolovat a dosáhnout svého. Je potřeba zmínit, že myšlenky, které se vám objeví, ne vždy pochází z vás. Vyvoláním strachu, obav, vzteku se stáváte ovladatelní a manipulovatelní. Dívejte se na své myšlenky, že nejsou vaše, pozorujte je. Nechte je projít jako chodce, který prochází kolem vašeho domu. Vyhněte se posuzování myšlenek a zkoumání. I taková myšlenka existuje. A usmějte se.

Nadále se budete dostávat do situací a okolností, které budou „nahrány“, abyste to tak viděli, aby to tak vypadalo. Proto je potřeba hodně bdělosti, abyste rozpoznali a hlavně se vyhnuli vtáhnutí do nejasností, domněnek a zvláštních her, kde hlavní slovo má iluze a pokřivení.

V poslední době se objevuje prožívání hodně temných stránek v sobě, pud sebezáchovy vynáší i ten nejhlubší pocit schopnosti druhého zabít. I to každý má v sobě, jen si to přiznejte. Neodsuzujte se za to, vyhněte se strachu ze sebe, pocitu viny, že jste takového pocitu schopni. Je to ve škále možností v lidské přirozenosti. Tak to je. Když to máte přijaté, pak tím pádem svobodné a vy se rozhodujete, že již tím nejste ovládáni. Pak v jednání s druhými projevujte, prociťujte laskavost. Velkou milostí je, že tyto pocity prochází jen skrze sny. Děkujte za ně.

V horoskopu je dostatek podpory udržet si schopnost vidět za závoj iluzí. Stále působí harmonický aspekt Jupitera s Uranem, který vede k růstu, expanzi a vývoji. Aspekt štěstí, hojnosti, vývoje vědomí, odhalení pravdy, nové ideje, nové příležitosti.

Merkur v opozici s Uranem 9. – 17. 9. : Merkur je nižší mysl a Uran je vyšší oktáva Merkura, tedy vyšší mysl (vědomí). Do konfrontace se dostane nižší mysl s vyšší myslí. Uran přináší jiný pohled, pravdivý pohled a ukáže, že je vše jinak. Uran je změna, osvobození skrze chaos, rozbití starého mechanismu nižší mysli. Uran je PRAVDA.

Můžete pociťovat velké bolesti hlavy, napětí, neklid, nesoustředěnost, nespavost.

Můžete mít pocit, že místo hlavy máte otevřený trychtýř a vaše mysl nemá ohraničení, což může způsobovat pocit zmatku a pocitu: nic nevím. Tok informací bude tak velký, že pustíte analyzování, potřebu všemu rozumět a hledat řešení. A vy si prožijete chaos, prázdnotu mysl. Pokud to tak bude, radujte se, protože jste vystoupili z nižší mysli.

Je potřeba dávat velký pozor na silnicích. Objeví se hodně nehod, úrazů, řezných ran, technických poruch, spálení elektrických přístrojů.

Na přelomu 10. a 11. 9. bude tato energie nejsilnější. V noci se mohou objevit sny, které odhalí pravdu, někteří budou trpět nespavosti a přebytkem energie, kterou je potřeba dát do tvůrčí práce. Vize, vhledy a nápady si zapisujte. Objeví se náhlá uvědomění, propojení souvislostí a odhalení pravdy. Náhlé změny.

Zároveň je možnost projevení rebelských sklonů, unáhlených reakcí a nečekaných kroků. Výbuchy emocí.

Venuše se 11. -18. 9. dostává do trigonu s Plutem: prohloubení lásky, intenzivní prožívání citů a velký vliv působení ženské energie Lásky. Když v této době dokážete posilovat Lásku a vysílat ven, dokážete rozvibrovat kolem sebe i toto téma ve svém okolí.

Slunce v sextilu se Saturnem pomáhá udržet pevnou půdu pod nahoma. Cesta vědomého člověka je praktikování. Umění zacházet sama se sebou a prakticky konat, a pak uvést do hmoty.

Jsme vedeni několikanásobně více pracovat se svými emocemi, myšlenkami, abychom se udržovali v čistotě a odolali strachu a úzkostem. Proto můžete mít větší potřebu meditovat, vyhledávat vědomé lidi, být na Slunci a očišťovat se vodou, být v přítomností vody, v přírodě, v tichu.

Na konci vlastně zjistíte, že se vlastně nic tak moc nedělo, jen to byly velmi aktivní programy Matrixu.

Věnujte pozornost světlu, lásce a usmívejte se na druhé.

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www. astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

alt

 
15.09.2014 19:28 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

Horoskop na období 15. – 21. 9. 2014

 

Stagnace vůle nebo pracovitost ve jménu Jasnosti

altSlunce prochází poslední dekádou Panny, kde se dostává do nejzralejší formy. Ujasnění, rozhřešení,  roztřídění a vytvoření pořádku kolem sebe a tím i v duši.

Opozice Merkura s Uranem působí do 17. 9. – viz předešlý horoskop. Tato opozice pomůže najít nový náhled a rozhodnutí.

Mars vstoupil do znamení Střelce, což přinese odlehčení v dalších týdnech. V tomto týdnu je Mars v kvadratuře s Neptunem do 29. 9. , a to ještě přináší únavu, vyčerpání a malou odolnost těla stejně jako v minulých týdnech, když Mars byl ve Štíru a vše šlo přes nejhrubší úroveň až do podstaty buněk. Proto se objevovaly nemoci, vyčerpání, finanční těžkosti a hmotné ztráty.

Tím, že je Mars v kvadratuře s Neptunem, přichází nejasnosti a nekonkrétnosti. Sklon k lhaní, zamlžování a podvodům. Vidíte tady ten rozpor? Slunce – seberealizace, cesta jde ujasněním, roztříděním a Mars – vůle, energie jde do nejasností, zamlžeností a do klamů.

Mars je spojený s egem, vůlí a konáním. Slunce je impuls. Impuls bude jasný: touha vytvořít dokonalost. Ale impulsu se chopí vůle a ta bude hledat snadnější (nečestnou) cestu, jak dokonalosti dosáhnout, aby to nebylo tak náročně. V podstatě konání ukáže skutečnou podstatu člověka: jaká je jeho pravda. Proto se dívejte na činy, jak člověk jedná, jaká je jeho realita. A to vám řekne o druhém nejvíce, a ne to, co říká, ale jak žije v každodennosti.

Paradoxem je, že lidé se více bojí světla než tmy. Proč? Protože by se museli vzdát svých potěšení, nečestných her, požitkářství, lenosti, výmluv, sebeklamu a omlouvání sama sebe. Proto se snadněji sklouzne k cestě ega než k cestě světla. Tento týden si můžete vyzkoušet, jak se dokážete udržet v energii Slunce – jasnosti, střídmosti, pracovitosti, čistoty a „dokonalosti“.

Vůle nemá směr, je rozplizlá, a proto můžete mít pocit, že to nikam nevede, nikam to nesměřuje. Dostáváte se do apatie či lenosti. Každá činnost vyžaduje několikanásobně větší nasazení. Objeví se náladavost, nespokojenost, sklon k depresím a k lenosti. Zamlžení reality. Když budete jednat z ega, projeví se tato energie. Když budete pracovat pro vyšší záměr – viz. Slunce v Panně – využíváte ke konání vůli Ducha a vše se pak projeví jinak.

Jupiter v harmonickém aspektu na Urana, který symbolizuje nové vidění, expanzi a štěstěnu, začíná být pomalu blokován od 17. 9. kvadraturou Saturna, která potrvá až do 8. 12. Tato kvadratura přináší blokaci růstu a vývoje. Naopak se objeví ztráty, výdaje se zvětší nad příjmy. Proto se bude sahat do rezerv. Objeví se ztráty peněz, vlastnictví, potíže s majetkem, s bydlením. Problémy s nákupem či prodejem nemovitostí. Tato konstelace nepřeje jednání s úřady, právníky a soudy. Nepříznivá doba pro dlouhodobé plány. Je zablokované prohloubení, stabilizace a „zapouštění kořenů“, aby se mohlo růst. Zpomaluje se akce, nelze spoléhat na hladký průběh obchodů. V oblasti hospodářské existence dochází k útlumu až ke ztrátám.

Autority a staří lidé nebudou ochotni k růstu a vývoji a podlehnou své zkostnatělosti.

Ve vztazích se nebude dařit vztah prohloubit a/nebo vytvořit trvalý vztah, který bude v této době započat.

Tento projev je na té nejhmotnější úrovni. Když se podíváme více hlouběji, uvidíme, že tento aspekt je zkouškou naší pravdy, víry a morálky. Sáhneme si až na dřeň své duše. Jaká tam sídlí naše Pravda? A protože Pravda je dcerou Moudrosti a Lásky, budeme si tedy procházet zráním, tak abychom se dostali ke své Moudrosti a Lásce. Protože ten, kdo žije v pravdě, vyzařuje Moudrost a Lásku (soucit), a je to jeho přirozená součást.

Proto se ptejte ve svém nitru, když chcete konat: na jakém základě váš záměr k činu je? Na jakém pocitu či myšlence? Je to v souladu s vaší pravdou? Chce to ego nebo duše?

Hodně štěstí

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www. astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 
30.09.2014 21:18 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

 

Horoskop na období 29. 9. – 5. 10. 2014

Turbulence

 alt

Stále působí aspekty zviditelněné z minulých týdnů. Představte si, že vlastně tzv. realita je jen puštěný film v prostoru Bytí a vy se na něj díváte.

Každý ten film má nějaký název dle scénáře. Vždy je nám puštěný film, do kterého se necháme vtáhnout a začneme žít tím filmem. Když si uvědomím, že je to jen puštěný film, mohu z něho vystoupit a dívat se a dokonce se pobavit a také si poplakat a užít si to.

Když každý týden píši horoskopy, přijde mi to, že popisuji téma filmu, který je nám puštěn, a pak záleží na každém člověku, jak se rozrezonuje s tématem filmu. A když má již nějaké povědomí, kým vlastně je, zůstane jen divákem. Tropický horoskop je popis Matrixu – iluze, která je v dané chvíli aktivní.

Máme se naučit díky tomu spoustu věcí a jedna z nich je, že nezáleží, co se nám děje, ale jak na to reagujeme. A někdy jsme přesvědčení o tom, že vždy musíme reagovat. Není to pravda. Skutečná svoboda je v neutralitě – v pocitu nic.

Proto nemusíte na vše reagovat, a pokud máte pocit, že to ve vás nic nedělá, a že je tam prostě nic nebo nevím, pak to respektujte.

Jen pozor, abyste si to nezaměnili s pasivitou a pocitem: „Mě se to netýká“. Pokud se takto vyhraníte, tak věřte, že se vás to týká několika násobně více než toho druhého.

Slunce se dostává do kvadratury s Plutem do 9. 10. Slunce ozáří a zviditelní mocenské, destruktivní, manipulativní, bezhodnotové principy. Můžeme to nazvat, že Slunce zasvítí do vašeho nevědomí, aby vyneslo to nejhlubší, co lze v této době vynést.

Když máte dostatečně „vyčištěno“ nevědomí a to má opravdu jen zlomek lidí, může se objevit skrytá síla, která vede k trasformaci a projevení síly Ducha. Protože se může objevit i pokušení, že jste již „vyvoleným“, proto je bdělost, pokora a trpělivost v této době tím nejlepším průvodcem. Učíme se stát na hraně žiletky: mezi světlem a tmou.

Od 1. 10. se Slunce dostává do opozice s Uranem, do 13. 10. a vytvoří T-kvadraturu s Plutem. Slunce a Uran v opozici symbolizuje napětí, zrychlení, nečekané změny, rebelství, vzdor a revoluci.

Prvních 14 dní října bude velmi hektických, nečekaných až šokujících. Přichází změna, dotočení karmického kola, které zároveň bude otevírat nová uvědomění, pochopení, osvobození a až bude dotaženo do konce, otevřou se nové možnosti, cesty, nové Já. Vše bude jinak. Přinese to zmatek a chaos, který je ale tvůrčí a potřebný, pokud potřebuji něco změnit.

K tomu se přidává harmonický aspekt Marse s Uranem a Jupiterem a vytváří Velký trigon.

Objevuje se odvaha udělat změny, upřímnost, pravdivost ve své přirozenosti. Přichází příliv energie, nadšení, praktické kroky a činy. Jestli jste se doposud nemohli pohnout z místa, tak věřte, že v této době, že i kdybyste se nechtěli pohnout, bude s vámi pohnuto. Razantně a nekompromisně v ohledu na vaši cestu.

Zaktivuje se životní síla, nadšení, protože uvidíte, že se to někam vyvíjí. Jupiter v harmonii s Marsem symbolizuje příliv energie, tvořivé síly, činorodosti, financí a také oživené sexuality.

Venuše od 1. 10. je v konjunkci se Sluncem a doprovází Slunce až do 30. 11. Tato konjunkce je o Lásce, Božské matce, laskavosti, bezpodmínečnosti, milosti.

Přichází velká podpora a léčení. Ten, kdo prakticky pracuje na poznání sebe sama a je silně spojen se svým Bytím, tak podle toho bude moci přijímat milost.

Čím více jste v kontaktu se svým pravým Já a následně s Bytím, pak vaše mysl, emoce, vědomí a buňky jsou schopny přijímat bezpodmínečnou Lásku. Nebrání tomu strachy, nedůvěra, hněv, chtění, závislost atd. Čím více jste „očistění“, tím více procítíte energie velkého přílivu, který je v tomto týdnu teprve v počátku.

Jaký vztah máte k této energii, k Božské matce? To vám ukáže váš postoj k vaší matce biologické. Proto je velmi důležité do 30. 11. porovnat si, zharmonizovat si vztah s matkou…. Ať se přesvědčujete, jak chcete, že jste např. pohodě, nebo že jste vůči matce nad věcí….

Na úrovni lidské přirozenosti je být přijatý a milovaný ten nejzákladnější pocit, který prvotně chcete od matky. Tam se tvoří prvotní vztah, intimita, důvěra, odevzdání, oddanost…. to vše ovlivňuje vztah k sobě samotnému, k druhým, k partnerovi, k dětem, k Božské Matce.  

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 
28.10.2014 20:22 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Text uživatele: 

 

Horoskop na období 27. 10. – 2. 11. 2014

Staň se Bohem milovaným

 

alt

Co je v tomto týdnu potřeba zviditelnit? Již několik dní před napsáním horoskopu se ptám, „stahuji“ si informace z vyššího vědomí – Kristova vědomí. Během meditací a v noci v polobdění dostávám patřičné obrazy, které se mají zviditelnit.

Je to o lásce a velké milosti, která sem přichází. Ona tady stále je, jen teď máme šanci ji v sobě objevit.

Záleží jen na vás, nakolik jste schopni procítit lásku v sobě, uvědomit si, že láska je ve vás, že vy jste zdroj lásky, a tím k vám přijde láska z venku. Přitáhnete si lásku k sobě. Stejné přitahuje stejné. Budete jak magnet. Druzí lidé vás budou vyhledávat.

Když si prožijete, že máte v sobě tolik lásky, že ji můžete jen rozdávat, že se ani nemůžete vejít do těla, protože tolik jí máte v sobě, tak někdy se vám stane, že budete muset i před lidmi utíkat, jak moc je budete přitahovat Láskou. Tento zdroj ve vás se automaticky spojí s Láskou v nebi. Je nekonečná. Prožijete si, že vše vychází z Lásky – i ta největší bolest. Když se vám v životě něco nedaří, pak ať děláte, co děláte a nejdete to, věřte, že je to z Lásky k vám.

Pokud hledáte lásku venku, jen si přitáhnete stejně zoufalého člověka, který potřebuje lásku z venku a takový člověk ji nedokáže dát. Stejně tak jako vy jemu a okolnosti života vám jen zviditelní nedostatek lásky.

Do 5. 11. působí Slunce v konjunkci s Venuší lásky, v tomto týdnu je vše zesíleno Neptunem – vyšší oktávou Lásky. Proto se obracejte k sobě, ke svému nitru a tam hledejte zdroj své lásky, tím se otevřete lásce Boží a následně člověku.

Jak to udělat? Celý jemnohmotný svět je z vibrace Lásky. Nalezněte v sobě lásku a pošlete ji andělům, archandělům, serafínům…. Bohu. Vyslovujte a prociťujte: „Miluji vás, Miluji vás…. “ Uvidíte, že uvnitř vás se rozleje takové teplo a vaše nitro se začne harmonizovat. Jemnohomotný svět se ještě více rozvibruje a ozvěnou se vrátí k vám: „Miluji tě“. Pak skrze lidi se vám tato láska bude vracet. A ona si vás najde, kdekoliv.

Co vysílám, to se vrací zpátky. Když hodíte míček proti zdi, odrazí se a vrátí se. A v životě to funguje stejně. Co vyšlete, to se vám vrátí.

Tím, že v sobě procítíte „miluji vás, miluji tě“, ve skutečnosti se otevíráte lásce, kterou můžete přijmout a stáváte se Bohem milovaným. Stáváte se Bohem milovaným právě tím, že si to uvědomíte, kolik lásky dostáváte. A na to se čeká, protože vy jste stále Bohem milovaným, v každém okamžiku, ale vy to necítíte, protože jste zavření.

Stále se vám posílá láska, pomoc, milost, posílá k vám lidi jako své posly lásky. Druzí vás mohou milovat, pomáhat, ale vy nic necítíte, protože jste lásce zavření. I když u sebe budete mít vedle sebe Anděla v lidské podobě, Mistra, Svatého, neucítíte Lásku, dokud v sobě neprocítíte lásku.

Kdo tomu brání? Procítit v sobě lásku? Vaše mysl. Vaše mysl je přesvědčená, že láska přijde z venku, že nejste schopni milovat, že vás nejdříve musí milovat ten druhý, než začnete milovat sebe. Mysl je v zajetí představ, lpění a chtění. Vaše srdce má v sobě lásku stále.

Schopnost milovat je to součástí Bytí každého člověka. Jen se čeká, až se rozvzpomenete, že jste Láskou. Nyní k tomuto rozvzpomenutí máte nejlepší podmínky. Využijte je, ať můžete být Láskou v dobách nadcházejících, které budou velmi náročné. Aby Láska byla silnější než boj.

Mars vstoupil do znamení Kozoroha a vůle dostává silnou cílevědomost, pracovitost a i bezcitnost. Tím, že vytváří harmonický aspekt s Neptunem, dostává neviditelné vedení vyšší vůlí. Konání lidí ukazuje na pravdu jejich nitra. Ne, co říkají, ale co konají. Když je člověk osvobozen od chtění, dokáže konat v zájmu vyššího, překročit své malé já a je vykonán vyšší záměr. Vše do sebe zapadá a plyne. A vy si nemusíte dělat starosti.

Aspekt z minulého týdne stále působí a to do 2. 11. Merkur, který je v konjunkci s Dračí hlavou a v opozici s Uranem, v konjunkci s Dračím ocasem. Lidská mysl se dostává do kontaktu s vyšším vědomím, a tím se rozpadá forma, mentální vzorce. Logika nefunguje, paměť nefunguje, chybí vám slova, nelze se soustředit. Můžete působit nepřítomným dojmem. Jsem a nejsem z tohoto světa.

Ten, kdo se bude držet za každou cenu starého myšlení, se může dostat až do stavu „šílenství“ a strachu. Cesta nyní vede přes změnu v myšlení a v komunikaci.

Jupiter se dostává do harmonického aspektu s Merkurem, otevřená a optimistická mysl. Potřeba být pravdivý sám k sobě i k druhým. Jupiter symbolizuje expanzi a vývoj. Přichází zmoudření.

Ať se Láska uvnitř vás probudí, zvětšuje a sílí.

S Láskou a s vděčností

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www. astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Týdenní horoskopy Petry Nel Smolové
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Téma
Odpovědí Otevřeno Datum přidání
(Autor)
Žena vodnářka - jak se jí omluvit a opravit rozpadlý vztah? 19 3102x
Muž ve znamení raka - zkušenosti s povahou a chováním takového člověka 9 3822x
Horoskop 2015 pro všechna znamení zvěrokruhu 3 3506x
Horoskop 2014 - všechna znamení zvěrokruhu 12 4401x
Znamení zvěrokruhu a nevěra - sedí to na vás? 31 4404x
Milenci podle horoskopu - zkušenosti, názory 24 4458x
Odpuštění podle horoskopu 4 2715x
Horoskop na měsíc červen 2013 8 3814x
Horoskop na prosinec 2012 5 2902x
Indiánský horoskop a charakteristika osobnosti 13 4534x
Zobrazit všechna témata v této kategorii

Hlavní nabídka

Statistiky

Nové odpovědi dnes: 0
Nová témata dnes: 0
Dneska bylo odpovězeno na: 0 témat
Počet témat celkem: 16436
Počet odpovědí celkem: 175028
Počet registrovaných: 5064 uživatelů
Nejčtenější za 7 dní: TERMÍN VÝPLATY

Nejvíce navrhované na smazání

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny