Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace

08.06.2011 11:43
Uživatel: veverka
Věk:  32
1428004638_novinkaveverka.jpg
2000-3000
Odpovědí na téma: 16
Text: 

Ahoj,

už delší dobu si říkám, že bych čas od času darovala krev. Máte s tím nějaké zkušenosti? Jaké lékařské prohlídky se předtím podstupují? Jak to probíhá? Co musím splňovat? Jaký je vhodný interval darování (jak často)? Kdy je vhodné začít? (roční období..apod.)

Jak je to s finanční odměnou? Nechci to dělat kvůli penězům, jen mě to tak zajímá, vím, že někde je to symbolických pás stovek, jinde nic.

Tak samozřejmě každá kačka dobrá, zvláště při studiu.

Těším se na Vaše odpovědi. Nechci s tím začít teď hned, cítím se teď celkově trochu oslabená a unavená, ze školy a stále občasnými myšlenkami na rozchod v zimě. Ale jen co se hodím trochu do formy, šla bych do toho. Třeba na podzim.

Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
08.06.2011 13:07 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Jako ... taková malinkatá veverka, z Tebe moc krve nebude. smile Ty daruješ tak půl deci a zkolabuješ ... a to by byla škoda, kdybysme přišli o veverku smile

 
08.06.2011 13:12 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Tady něco obšlahnu, joo?

Darování krve - podmínky

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60ti let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině. Musí se prokázat platným občanským průkazem( mimořádně pasem), musí být v ČR pojištěn.

Zdravotní způsobilost pro darování krve
Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po úzdravě) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. V každém případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech, včetně piercingu a tetování, je možné darovat krev nejdříve až za 6 měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem. Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk.
Podle současných pravidel platných v EU mohou ženy darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve činí 450 ml.


Základní informace pro dárce plazmy

Mimo odběrů plné krve je možno na našem oddělení darovat krevní plazmu při odběru na přístroji (separátoru) tzv. plazmaferéza. Tyto odběry se provádějí 1x za měsíc.

1. Dárce na plazmaferézu musí splňovat tyto základní předpoklady :

 • 21 - 55 let
 • hmotnost : muži nad 65 kg, ženy nad 60 kg
 • vhodné žíly
 • předchozí odběry bez stavů nevolnosti, kolapsu
 • dárce neobdržel v minulosti transfuzi krve
 • u žen které byly těhotné nutno provést vyšetření HLA protilátek
 • !! křečové žíly nebo stav po jejich operaci - odběry na přístroji nejsou možné

2. Při zařazení dárce na plazmaferézu se provádí vyšetření EKG (na našem oddělení). Některé výsledky vyšetření platí celý rok (např. EKG, rozpočet bílých krvinek, elektroforéza bílkovin), jiné jsou prováděny v den odběru, např. krevní obraz , vyšetření moči.

3. Před odběrem plazmaferézou je nutno dodržet dietu jako před odběrem plné krve, tj. netučnou stravu. Vlastní odběr trvá max.1 hodinu a uskutečňuje se pomocí jednoho vpichu Po odběru plazmy platí pro dárce stejná doporučení jako po odběru plné krve.

4. Interval mezi jednotlivými odběry plazmy je 1 měsíc. V průběhu roku je možno kombinovat plazmaferézu a odběry plné krve: odběr plazmy na separátoru se může uskutečnit za 1 měsíc po odběru plné krve a odběr plné krve za 1 měsíc po odběru plazmy na separátoru. Dárci, zařazení na plazmaferézu, nejsou zváni k odběru počítačem.

5. Odběr plazmy na separátoru je započítán pro získání Jánského plakety jako jeden odběr plné krve. Občerstvení obdrží dárce v hodnotě 90,- Kč. Poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy dárci je za stejných podmínek jako při odběru plné krve.


Základní informace pro dárce krevních destiček - dárci na separátor

Mimo odběrů plné krve nebo odběrů plazmy (plazmaferéza),na které jste dosud docházel(a), je možno na našem oddělení darovat krevní destičky při odběru na separátoru krevních elementů (dále „dárci na separátor“).Krevní destičky jsou jednou ze tří základních buněčných složek krve (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky). Po odběru je životnost krevních destiček pouze 5 dnů (červené krvinky 42 dnů, plazma po zamražení 2 roky ).Proto jsou krevní destičky operativně připravovány podle požadavků oddělení – v závislosti na zdravotním stavu pacientů.Požadavky přicházejí jednak předem, jednak během dopoledne.

1. dárce na separátor musí splňovat tyto základní předpoklady :

 • 21 - 45 let při 1.odběru na separátoru – věk výjimky posoudí lékař; u dárců již evidovaných na separátoru se odběry provádějí do 50 let
 • hmotnost : muži nad 65 kg, ženy nad 60 kg
 • počet krevních destiček nad 250 x 109 /l (posoudí lékař)
 • vhodné žíly
 • možnost telefonického kontaktu a uvolnění ze zaměstnání během dne ( viz 2.strana)
 • předchozí odběry bez stavů nevolnosti, kolapsu

2. Při zařazení do kartotéky dárců na separátor probíhá kompletní vyšetření dárce včetně EKG (vše na našem oddělení).Některé výsledky vyšetření platí celý rok (např. EKG, rozpočet bílých krvinek ,elektroforéza bílkovin), jiné jsou prováděny v den odběru: např. krevní obraz včetně počtu destiček, vyšetření moči.Při velkém množství dárců krve je možné přednostní odbavení separátorových dárců v kartotéce a na odběru vzorku.

3. Před odběrem na separátoru je nutno dodržet dietu jako před odběrem plné krve. Vlastní odběr trvá 1 -2 hodiny a uskutečňuje se pomocí jednoho nebo dvou vpichů podle typu přístroje - separátoru. O druhu použitého přístroje a rozsahu odběru / tj. délce odběru/ rozhoduje lékař podle potřeby přípravků - destiček pro pacienty. Během odběru dochází k oddělení určitého množství destiček z krve dárce.Toto množství je pro dárce zanedbatelné a naopak pro příjemce životně důležité. Po odběru na separátoru platí pro dárce stejná doporučení jako po odběru plné krve.

4. Odběry na separátoru se mohou uskutečnit 12x za kalendářní rok. Interval mezi jednotlivými odběry je 1 měsíc.Dle posouzení lékařem a naléhavosti požadavku může být interval mezi odběry zkrácen na 21 dní.V průběhu roku je možno kombinovat odběry na separátoru a odběry plné krve: odběr na separátoru se může uskutečnit za 1 měsíc po odběru plné krve a odběr plné krve za 1 měsíc po odběru na separátoru. Dárci, zařazení do kartotéky odběrů na separátor nejsou zváni k odběru počítačem, ale telefonicky podle požadavků z oddělení na jednotlivé krevní skupiny na daný den předem nebo dopoledne ještě na tentýž den. Proto je důležité, abychom měli k dispozici aktuální telefonní kontakt na dárce.

5. Odběr na separátoru je započítán pro získání Jánského plakety jako jeden nebo 2 odběry plné krve podle počtu odebraných léčebných jednotek destiček.Občerstvení obdrží dárce v hodnotě 90,- Kč. Dárce obdrží písemný doklad o provedení odběru pro odpis 2000 Kč od daňového základu. Poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy dárci je za stejných podmínek jako při odběru plné krve.

Zdroj: www.fnkv.cz

 
08.06.2011 13:59 Uživatel: veverka
Věk:  32
1428004638_novinkaveverka.jpg
2000-3000
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Děkuji, Avatárku.

No zatím jsem na to koukla jen letmo a s tou váhou minimálně 60, to je těsný. Asi to teď mám, něco jsem v poslední době přibrala, ale chci zase shodit na svých asi 56.

 
08.06.2011 14:43 Uživatel: Julie
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

  Jé, Ty jsi ale statečná veverka. Já při odběrech trpím a pokud můžu tak se zdravotnímu zařízení vyhýbám dostatečně velkým obloukem. Mrkající  Máš můj obdiv.

 
08.06.2011 17:08 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Tak to já kdybych se vyhýbal zdravotnickým zařízením, tak bych umřel hlady smile

 
08.06.2011 17:07 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Veverka vážící skoro 60 kg ... jej, tak to nejsi malá veveruška, to jsi velký vever laugh

 
08.06.2011 22:06 Uživatel: Beu_Pet
Věk:  32

Město:Hradec Králové

WeeMee-net.jpg
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Veverko u krve není hranice 60, ale 50 a vezmou Ti ji tochu míň. 

 
08.06.2011 15:56 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Bývala jsem dárcem jak krve, tak plazmy. Ukončila jsem, protože k posledku jsem měla už oslabenou imunitu. Jakmile jsem po odběru přišla do styku v angínou a pod. virózou, hned jsem to "chytla" taky. Takže si myslím, že i když omezení věkem je limitováno dost vysoko, dárce by měl člověk být tak do 40-ti let, kdy je zdravotně stoprocentní. To podle mě není o pocitu, letos mi bude 51 a stoprocentně zdravá se cítím i teď.....aby nedošlo k mýlce.

 
08.06.2011 19:31 Uživatel: veverka
Věk:  32
1428004638_novinkaveverka.jpg
2000-3000
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Díky všem smile

Avatárku, můj BMI je zcela v normě, tak si toho nech, bnebo Tě drápnu a hodím po Tobě oříškem smile

Ale stejně, tak 3-4 kila chci v brzké době setřást, aby se lépe skákalo ze stromu na strom a abych byla o něco lehčí, až mě vezme do paciček nějaký veveřák smile

 
08.06.2011 22:11 Uživatel: Beu_Pet
Věk:  32

Město:Hradec Králové

WeeMee-net.jpg
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Veverko tady píšou... Veverky mají v létě jíst a dělat si tukové zásoby na zimu Smějící se
A co Veverčák, alespoň uvidí, že jsi Veverka co se o sebe umí postarat Usmívající se

 
08.06.2011 22:21 Uživatel: veverka
Věk:  32
1428004638_novinkaveverka.jpg
2000-3000
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Taky si říkám! Mrkající

 
09.06.2011 07:02 Uživatel: Robert
Věk:  33
small_ksicht_gif.jpg
100-500
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

A mam ti pocit ze mas na tom obrazku nejak vykuleny oci. Neni to z hladu? Překvapený

 
09.06.2011 06:35 Uživatel: Medvěd
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Ale kdyby tě sevřel do tlap nějaký medvěd, tož by nevadilo, že máš 3-4 kila navíc... Medvědi jsou zvyklí převracet včelíny, síly mají dost... Nemusíš se orientovat pouze na veveřáky, zkus nějakého cizince, je to dobré na obnovu genofondu... Ale když nad tím teď přemýšlím, nedovedu si to představit technicky... Rozhodující se

 
09.06.2011 22:28 Uživatel: Beu_Pet
Věk:  32

Město:Hradec Králové

WeeMee-net.jpg
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Tak já bych v příštím životě chtěla být medvěd ptz:
Jsi-li medvěd držíš zimní spánek, neděláš nic jiného, než že 6 měsíců jen spíš. To bych vydržela.
 Než jdeš spát pořádně se nacpeš. To bych taky snesla.
Když jsi medvědice, porodíš svá mláďata ve spánku, jsou velká jako vlašský ořech a když se vzbudíš jsou to už správná odolná mláďata k mazlení. To bych taky vydržela.
 Když jsi medvěd, tak Tvůj partner OČEKÁVÁ, že budeš ráno vstávat nabručená.
Očekává taky, že budeš mít chlupaté nohy a budeš mít pořádné špeky.

...ano, to bych zvládla Smějící se Usmívající se Smějící se
 

 
09.06.2011 11:17 Uživatel: Ivana
Věk:  29
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

Medvěd a veverka směju se jen to čtu, to snad technicky ani nejdeVyplazující jazyk

 
09.06.2011 15:43 Uživatel: veverka
Věk:  32
1428004638_novinkaveverka.jpg
2000-3000
Téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Text uživatele: 

No, před pár dny jsem změnila onrázek smile

Roberte, ne ne, mám oříšek, spíš se jím možná dusím laugh

Méďo, no tak nevim nevim laugh

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Darování krve - podmínky, průběh, další informace
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Téma
Odpovědí Otevřeno Datum přidání
(Autor)
Skladování pečiva v chlebníku - rady, diskuze, tipy 7 395x
Sebevražda volně prodejnými léky 4 476x
zruseni pracovniho pomeru ve zkusebni dobe a nastup na nemocenskou 2 291x
Oznámení o změně příspěvků nepojitných sociálních dávek 295x
Jak řešit příspěvek na bydlení v době nouze - rady, tipy 1 336x
Jak trávite čas v nouzovém koronavirovém stavu? 12 441x
darované spermie, chci dítě bez partnera 13 689x
Darování plazmy, darování krve - snížení základu daně 2 346x
Vlasová kosmetika, barvení vlasů každý měsíc 2 390x
Recyklovatelné kelímky na jogurt - názory, diskuze 7 358x
Zobrazit všechna témata v této kategorii

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny