Bezplatná právní poradna online

Téma: Spoluvlastník domu chce prodat / pronajímat ideální polovinu nemovitosti - co teď?

07.08.2011 18:10
Uživatel: Anizbor
Věk:  65
Dáma v kl..gif
0-100
Odpovědí na téma: 6
Text: 

ZamračenýJsem v rozpacích co dělat, když moje dcera chce svou ideálni polovinu domů, kterou společně vlastníme pronajímat nebo prodat. S dalším novým přítelem se tak rozhodla, aby utržené peníze vložila do jeho domečku (o kterém mám pochybnosti, že vůbec je). Dcera je již 3x rozvedená, nejstarší vnuk žije v pronájmů - dcera jeho vyhodila, že ji nedával dost (podle ní) peněz, jeji další dvě děti žijí u otce v domku na který si musel vzít hypoteku, aby měli kam jít. Vlastníme s dcerou každá ideální 1/2domů, jsou společné prostory, sklep, půda, zahrada a pod. , takže si nedovedu představit, jak by to mohlo dobře fungovat, když by dcera svou polovinu pronajímala, nebo prodala? Dospělý vnuk by měl zájem jeji polovinu si pronájmout, nebo případně koupit, ale o dětech nechce ani slyšet - bouhžel.

Dohoda s ni veškerá marná, myslím, že znovu naletěla na podvodníka, který ji tak přesvědčil co dělat, aby získali peníze (oba dva jsou zase bez práce, vždy po několika měsících práci nechají, údajně pro šikanu, ale vidím, že je to jistě jinak). Dům jsme s nebožtíkem manželem z hrozné rujny upravili na dvě bytové jednotky, syn žil v Čechách, letos (2011) zemřel po autonehodě a více jak ročním bezvědomí. Tedy dcera už před léty dostala darem 1/4 domu a druhou 1/4 zaplatila se svým tehdy druhým manželem (chtěli mít rozhodně něco svého).

Nevím, mohu-li žádat vrácení části domů pro hrubé chování své dcery, abych mohla pomoci třeba vnukovi, nebo nevím co dál? Svou polovinu domů mi už roky pomáhá udržovat přítel (také vdovec), ale druhá polovina skoro chátrá, protože dcera sotva tak poseká trávník, když tady zrovna je, jinak se staráme my s přítelem.

Děkuji za radu.

Ani.

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 8602x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Spoluvlastník domu chce prodat nebo pronajímat ideální polovinu nemovitosti
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
07.08.2011 19:56 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Spoluvlastník domu chce prodat / pronajímat ideální polovinu nemovitosti - co teď?
Text uživatele: 

Dobrý den,

zkuste se poradit ve webu bezplatná právní poradna online,

nicméně jako spoluvlastník nemovitosti máte ze zákona na dceřinu polovinu domu předkupní právo. To znamená, že v případě prodeje musí dcera polovinu domu nabídnout nejdříve Vám. Vy máte lhůtu 60 dní na to, abyste nabídu přijala nebo odmítla. Pokud ji odmítnete, teprve potom může dcera nabídnout polovinu k prodeji někomu jinému. Pokud by ale v chtěla později prodat dům např. za nižší cenu, než původně nabízela Vám, musela by ji za tuto nižší cenu nabídnout opět nejprve Vám a terpve potom někomu dalšímu. Tento postup neplatí pouze v příapdě, že by se jednalo o prodej osobě blízké - tedy např. Vašemu vnukovi. Pak by Vám dcera polovinu domu nabízet nemucela a mohla by ji vnukovi prodat hned. Navíc nákup poloviny domu s sebou přináší různá rizika, o kterých realitní makléři i kupci samozřejmě vědí (např. polovinu domu nelze použít jako zástavu v případě nákupu na hypotéku, je zapotřebí ručit jinou nemovitostí apod.), takže to možná s tím prodejem nebude tak horké.

Pokud jde o pronájem, pak pokud dcera pronajme skutečně celou polovinu domu, nikoli jen její část, pak se domnívám, že Váš souhlas jako spoluvlastníka nepotřebuje. V takovém případě se ale jedná o nájem nemovitosti, který zákonem není zdaleka chráněn tak, jako nájem bytu.

Co se týče vrácení daru, pak § 630 občanského zákoníku říká, že se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný k němu nebo členům jeho rodiny chová tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Nárok na vrácení daru vzniká hrubým porušením dobrých mravů a od tohoto okamžiku běží tříletá promlčecí doba pro uplatnění práva. V případě opakovaného závadného jednání začíná běžet promlčecí doba u každého takového jednání samostatně, v případě déletrvajícího závadného jednání běží promlčecí doba až ode dne, kdy obdarovaný od tohoto jednání upustil. V případě domáhání se vrácení daru lze písemnou formu jen doporučit, neboť v případném soudním sporu musí dárce unést důkazní břemeno, že výzvu učinil a že měla veškeré potřebné náležitosti. Z výzvy musí být zřejmé, kdo ji učinil, vůči komu, z jakého důvodu (přičemž závadné chování obdarovaného musí být popsáno konkrétním a nezaměnitelným způsobem) a čeho se ten, kdo ji činí, domáhá.

Co to je chování hrubě porušující dobré mravy zákon přesně nedefinuje, vždy půjde o posouzení konkrétní situace a konkrétního jednání. Z jednoho z rozudků Nejvyššího soudu ale vyplývá, že "předpokladem úspěšného uplatnění práva dárce není jakékoliv nevhodné chování obdarovaného nebo pouhý nevděk, ale takové chování, které s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu lze kvalifikovat jako hrubé porušení dobrých mravů. Obvykle jde o porušení značné intenzity nebo o porušování soustavné, a to ať už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci apod. Ne každé chování, které není v souladu se společensky uznávanými pravidly slušného chování ve vzájemných vztazích mezi lidmi, naplňuje znaky § 630 občanského zákoníku". Záleží tedy na tom, zda byste v případném soudním sporu byla schopná dceřino chování hrubě porušující dobré mravy prokázat - v tomto případě by to chtělo konzutlaci s právníkem.

 
09.08.2011 23:11 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Spoluvlastník domu chce prodat / pronajímat ideální polovinu nemovitosti - co teď?
Text uživatele: 

Žádat dar zpět nemůžete, nedošlo k neuctivému chování k dárci nebo k předmětné (darované) věci.

Dcera může svou polovinu prodat, ale Vy máte předkupní právo.

Vaše dcera může svou polovinu nemovitosti pronajmout a to i bez Vašeho svolení.

Pokud byste danou nemovitost užívala celou (obě bytové jednotky), měla by právo na nájemném od Vás.

Vaše dcera je povinna hradit nutné opravy na domě stejným dílem jako Vy (střecha, topení atd.). 

Zkuste se s dcerou domluvit, jestli by Vám byla ochotná danou ideální polovinu prodat (musí daný díl nejdříve nabídnout Vám - máte zákonné předkupní právo), pokud nebude souhlasit, můžete podat k mísně příslušnému soudu návrh na zrušení spoluvlastnictví. 

O zrušení spoluvlastnictví bylo velké množství dotazů v bezplatné právní poradně online - klidněte zde.

 
15.09.2011 11:24 Uživatel: Anizbor
Věk:  65
Dáma v kl..gif
0-100
Téma: Spoluvlastník domu chce prodat / pronajímat ideální polovinu nemovitosti - co teď?
Text uživatele: 

Díky vám znovu za první odpověď,ovšem dnes je situace taková,že mi moje dcera poslala doporučeně nabídku ke koupi jeji poloviny domů,ovšem za nadsazenou cenu tedy 1mil.600tisíc kč.Přitom byla mezi ni,jejím synem a mnou asi před měsícem ústní domluva,že jemu tedy tu svou pol. prodá za 500tisíc,což je i tak chtít po synovi, nebo matce nehoráznost s posouzením,že jsme s nebožíkem manželem ji dali všechno hotové,renovovadné a pod.Já,ani vnuk takovou částku nemůžeme ji dát(také,za co?),ale je vůbec možná nějaká obrana,aby dům neproddala cizím,aby zůstal v rodině?Pokud vás napadá něco,nějaké řešení budu moc ráda za což již předem děkuji-Ani. ps. mám sepsaný dopis odpověď,jak jsme byli domluvení a za jakou částku bychom mohli -vnuk její polovinu koupit,pokud to má cenu?

 
15.09.2011 18:58 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Spoluvlastník domu chce prodat / pronajímat ideální polovinu nemovitosti - co teď?
Text uživatele: 

Pokud Vám dcera poslala nabídku ke koupi, máte nyní - jak už jsem napsala výše - 60 dní na to, abyste se k této nabídce vyjádřila. Během této doby jí můžete napsat i Vámi zmiňovaný dopis, ve kterém jí připomenete, na čem jste se ústně domluvili y jakou částku můžete za polovinu domu nabídnout. Záleží ale na dceři, zda na Váš dopis bude nějak reagovat či nikoliv. Pokud nebudet chtít polovinu domu za tuto cenu koupit, může se pak dcera pokusit prodat za tuto cenu polovinu domu někomu jinému. Pokud neuspěje a chtěla by jít s cenou dolů, bude muset udělat opět nejdřív nabídku Vám. Pokud je cena opravdu nadsazená, pak asi nebude snadné kupce sehnat. Nevím, ale co jiného poradit, než udělat dceři vlastní nabídku a pak čekat, jestli za tuto cenu sežene kupce. Chtělo by to možná konzultaci s právníkem.

 
16.09.2011 15:44 Uživatel: Anizbor
Věk:  65
Dáma v kl..gif
0-100
Téma: Spoluvlastník domu chce prodat / pronajímat ideální polovinu nemovitosti - co teď?
Text uživatele: 

Díky moc za zprávu,konzultace u právnika byla a ten mi napsal odpovď,jak jsem uvedla o dřívější domluvě.Ale ráda bych se zeptala,zda mohu u soudu žádat darovací část domů zpět,Tedy 1/4 domů,kterou dostala dárem,když ona chce vlastě i to co dostala darem mi prodat,myslíte,že bych měla u soudu šanci úspět?Pokud bych žádala o vracení darovací smlouvy,zpět do mého vlastnictví.Aby nemohla požadovat takovou cenu.Děkuji vám předem za pomoc a odpověď-Ani.

 
18.09.2011 19:38 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Spoluvlastník domu chce prodat / pronajímat ideální polovinu nemovitosti - co teď?
Text uživatele: 

Vrácení daru byste mohla požadovat v případě, kdy by se dcera chovala neuctivě k Vám (např. by Vám znepřijemňovala bydlení v domě vypínáním vody a elektřiny apod.) nebo k předmětu daru (ze své části domu by udělala třeba squat nebo nevěstinec). Pokud se ale k Vám chová slušně, nijak nenarušuje Vaše společné soužití a nevodí si domů bezdomovce, feťáky nebo prostitutky, pak vrácení daru velmi pravděpodobně nedosáhnete. Samotná snaha darovanou  část nemovitosti prodat není totiž považovaná za neuctivé zacházení s darem ani za neúctu k dárci.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Spoluvlastník domu chce prodat / pronajímat ideální polovinu nemovitosti - co teď?
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny