Bezplatná právní poradna online

Téma: Zaměstnavatel nepředal podklady k výplatě nemocenské na sociálku - je to důvod k výpovědi zaměstnancem?

26.03.2014 20:02
Uživatel: Manka2006
0-100
Odpovědí na téma: 6
Text: 

Zaměstnavatel nepředal podklady k registraci a výplatě nemocenské na správu nem. pojištění. Je to důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru?  

Nedostala jsem vyplacenou nemocenskou za únor 2014, a 20.3.2014 tam doklady ještě nebyly. Lístek na peníze byl odevzdán 4.3., v den, kdy mi jej lékař vystavil.

Tak počítám že budu bez peněz z nemocenské i nadále, protože máme spory i o zaplacení za odvedenou práci v době této nemoci. Zaměstnavatel práci vyžadoval, já ji odvedla, ale nezaplatí mi to…

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 4781x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Je to hrubé porušení povinností zaměstnavatele a důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance?
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
26.03.2014 20:08 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Zaměstnavatel nepředal podklady k výplatě nemocenské na sociálku - je to důvod k výpovědi zaměstnancem?
Text uživatele: 

Právní dotazy je lépe pokládat ve webu k tomu určeném. Jde o spřátelené stránky - Bezplatná právní poradna online. Dotazy do webu poradny je možné poslat v liché týdny v pondělí po 10. hodině nebo formou online chatu v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

 

Tento web (www.MojeStarosti.cz) není primárně určen k právnímu poradenství a právníci sem nechodí.

 

 

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance - důvody: http://bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/7088-okamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-zamestnancem-duvody-informace.html

 
26.03.2014 20:28 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Zaměstnavatel nepředal podklady k výplatě nemocenské na sociálku - je to důvod k výpovědi zaměstnancem?
Text uživatele: 

Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení; okresní správě sociálního zabezpečení je povinen neprodleně oznamovat též všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu těchto dávek."

Pokud tak zaměstnavatel neučiní resp. není schopen své prodlení odůvodnit, dopouští se přestupku dle § 131 odst. 1, písm. i) (zaměstnavatel fyzická osoba) nebo § 136 odst. 1, písm. i) (zaměstnavatel právnická osoba), za který mu může být uložena pokuta do 50 tisíc Kč.

Jak nyní postupovat?

Nejprve by bylo vhodné zkontaktovat zaměstnavatele a ověřit si, zda podklady pro výplatu nemocenského skutečně dosud neodeslal. Pokud se tato domněnka potvrdí, je na místě zaměstnavatele upozornit, že se dopouští přestupku, a že tuto skutečnost ohlásíte příslušnému pracovišti Správy sociálního zabezpečení.

Následně je potřeba na příslušné pracoviště Správy sociálního zabezpečení doručit kopii příslušných dokladů tj. doklad o vzniku a trvání dočasné pracovní neschopnosti.

 
26.03.2014 20:42 Uživatel: Manka2006
0-100
Téma: Zaměstnavatel nepředal podklady k výplatě nemocenské na sociálku - je to důvod k výpovědi zaměstnancem?
Text uživatele: 

Díky za odpověď Barčo, to všechno jsem udělala, kopie podkladů jsem osobně odevzdala. Jde o to, že mu to visí v kanceláři na nástěnce… Ví to ale nečiní.  

Chci mu z tohoto důvodu a ještě z mnoha dalších, které budou prošetřovány Inspektorátem práce, dát okamžitou výpověď i když to není v souladu se zákoníkem práce. Nejde tady o mzdu, ale o náhradu mzdy.  

Otázka tedy je: Jde to?

 

 
26.03.2014 20:48 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Zaměstnavatel nepředal podklady k výplatě nemocenské na sociálku - je to důvod k výpovědi zaměstnancem?
Text uživatele: 

VI. 3.3  Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance  (§ 56)

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v těchto případech:

  • jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

  • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat, náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část  do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Namísto odstupného zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

V ostatním platí pro tento jednostranný právní úkon zaměstnance to, co je uvedeno v obecných podmínkách platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru (kapitola VI.3.1).

 
27.03.2014 22:04 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Zaměstnavatel nepředal podklady k výplatě nemocenské na sociálku - je to důvod k výpovědi zaměstnancem?
Text uživatele: 

Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru Vám tu už vypsala Barča. Abyste mohla okamžitě zrušit pracovní poměr (nejedná se o výpověď - pozor na terminologii), musel by Vám zaměstnanec nevyplatiit mzdu či plat, náhradu mzdy nebo platu nebo jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Nemocenská se zaměstnavatele netýká, tu Vám bude vyplácet OSSZ. Podstatné tedy je, zda Vám vyplatil či vyplatí náhradu mzdy za pracovní dny v období od 4. do 14. dne nemoci. Podstatné je také to období splatnosti - podle zákoníku práce je totiž obdobím splatnsoti celý naásledující kalendářní měsíc. To znamená, že pokud jste na nemocenskou nastoupila v březnu, měl by Vám zaměstnavatel vyplatit náhradu mzdy nejpozději během dubna. Pokud tak neučiní ani do 15. května (15 dní od uplynutí období splatnosti), až teprve potom můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, ale dříve ne.

Ale na inspektorátu práce si na něj samozřejmě stěžovat můžete - zda jej to přiměje k činu, je otázka.

 
05.01.2015 16:40 Uživatel: ČLEN
Téma: Zaměstnavatel nepředal podklady k výplatě nemocenské na sociálku - je to důvod k výpovědi zaměstnancem?
Text uživatele: 

Dobrý den mám problém od října marodim měl  jsem zlomenou ruku a pořád marodím dnes jsem byl na socialce se zeptat jak to vypadá s dávkami a oni mi řekli, že firma neposlala podklady1díl neschopenky a výpočet platu,   zajel jsem  tam a oni, že to tam nemají co mám dělat dát. necht si vystavit duplikát.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Zaměstnavatel nepředal podklady k výplatě nemocenské na sociálku - je to důvod k výpovědi zaměstnancem?
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny