Téma: Nebezpečí životního stylu dívek a žen - nejštíhlejší, nejkrásnější, nejzdravější - musím napsat článek na toto téma

03.06.2015 20:40
Uživatel: alala
Věk:  18
Odpovědí na téma: 4
Text: 

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o pomoc. Je mi to hloupé, ptát se na takovou, v dnešní době banální věc, která se dá snadno najít, ale mám napsat do školy na známku článek na téma o nebezpečí životního stylu dívek a žen - nejštíhlejší, nejkrásnějš, nejzdravější. Měl by to jakoby patřit do časopisu pro ženy. Hledala jsem na internetu i v knížkách, co máme doma, ale nic pořádného se mi nepodařilo najít. Což mě nepřjemně překvapilo, jelikož na jiné např. úvahu, jsem našla. Nevím totiž, jak se má článek psát, co tam patří, jak by to mělo jít za sebou apod. Zkoušela jsem něco vymyslet, ale přijde mi, že vždy padám právě do té úvahy, což asi není správné. Mohli byste mi tedy, prosím, poradit, jak by měl takovýto článek asi tak vypadat, nebo ukázat nějaký pěkný příklad? Mohla bych tam třeba dát i něco ze svých zkušeností, nebo mých blízkých, třeba o prodělání anorexie?

Děkuji za rady.

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 2196x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: článek jakoby do časopisu
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
03.06.2015 21:12 Uživatel: QAdama
Věk:  38

Město:Praha

Téma: Nebezpečí životního stylu dívek a žen - nejštíhlejší, nejkrásnější, nejzdravější - musím napsat článek na toto téma
Text uživatele: 

Možná mám zvláštní dotaz, co já vím, ale nejsou tohle právě ty dotazy, za které je odpovědný v první řade učitel, kterého povinností je přesně tohle žáky učit a na tyto zkoušky PŘEDEM připravovat? Totiž právě učitel je persona, která je placena za to, že tyto dotazy nevznikají, jinak řečeno, žáci jsou na ně připravení před tím, než jim úkol nebo test zadá.  

 

A v žádném případě se nepřipadej hloupě. Tohle opravdu není Tvoje chyba.  

 

Nicméně, hledat na internetu bys už mohla umět. Stačí správně kombinovat slova. "anorexie sociální dopad" a tak dále.

 

Zkoušej různé kombinace, vypadáva toho hodně, ale tady asi nikdo za Tebe úkol dělat nebude.

 

Otázkou je, co jiného chceš psát než uvahu. Musíš mít zadání přesněji specifikováno nebo ne?

 
03.06.2015 21:49 Uživatel: alala
Věk:  18
Téma: Nebezpečí životního stylu dívek a žen - nejštíhlejší, nejkrásnější, nejzdravější - musím napsat článek na toto téma
Text uživatele: 

Děkuji za odpověď. Samozřejmě vím, že se to má učit ve škole, jenže já dlouhou dobu ve škole chyběla, a tudíž jsem neslyšela výklad a nemám ani poznámky. Má vyučující má teď spoustu starostí a ve třídě se s nikým moc nekamarádím a už jsem je kvůli vysvětlování látky obtěžovala v poslední době dost. Na internetu jsem hledala a i když vim, že v dnešní době je v podstatě každém časopisu nějaký článek na toto podobné téma, jako naschvál jsem doma nic moc nenašla. Zadání je toto: Nejšťíhlejší, nejzdravější, nejkrásnější? Článek do dámského časopisu o nebezpečí životního stylu spousty dívek a žen. A musí to mít cca 250-300 slov.

A určitě jsem tady nechtěla žádnou vytvořenou práci pro mě, ale prostě nevím, co takovýto článek musí obsahovat, jak se prostě píše. Když jsem třeba hledala reportáž, tak jsem našla informace, co mi pomohly a napsala jsem něco, ale v tomto případě bohužel ne.

 
04.06.2015 05:25 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nebezpečí životního stylu dívek a žen - nejštíhlejší, nejkrásnější, nejzdravější - musím napsat článek na toto téma
Text uživatele: 

Pokud Ti postačí příklad s využitím zkušenosti někoho blízkého, známého, není nic jednoduššího  - ZDE

 
10.06.2015 18:09 Uživatel: Elfrieda
Věk:  30
Téma: Nebezpečí životního stylu dívek a žen - nejštíhlejší, nejkrásnější, nejzdravější - musím napsat článek na toto téma
Text uživatele: 

Část problému, jemuž čelíš, je laxní zadání. "Článek" je nesmírně široký pojem, v laickém pojetí znamená jakýkoli text, snad s čestnou výjimkou inzerce, uveřejněný v libovolném periodiku některým pracovníkem dané redakce. Vědecký nebo odborný článek má úplně jiné nároky než článek do populárního časopisu. V "časopisu pro ženy" to může navíc zahrnovat takřka jakýkoli žánr: úvodník, recenzi, ktitiku, reportáž, soudničku, ÚVAHU, fejeton. , Toto všechno a další se může v jakémkoli periodiku, jehož šéfredaktor to schválí, legitimně objevit. Takže se obávám, že záleží především na učitelce, co vlastně od tebe chce, jaké konkrétní rysy má ten text mít. Občas je na zbláznění snažit se to odhadnout na základě takto neúplných informací.

 

Ale zkusíme to. Na portálu Naše řeč (doporučuji! ) se nachází také příspěvek K. Hauseblase "O slohu novinových článků" (jestli chceš, požádej Google o celé znění, vyplivne ti odkaz hned.) Mimo jiné zmiňuje Chlynovovo rozlišení typu novinových (a časopisových) článků: "články instruktivní (směrnicové — jako úvodník), problémové, informační, kritické a j. Nejvíce místa je věnováno druhu, kterému se tu říká článek publicistický. Míní se tím ony články, které především mají úlohu přesvědčovat a získávat čtenáře nejen věcnou náplní, ale i formou zpracování. Jejich znaky jsou podle Chlynova tyto: význačné a aktuální thema, šíře politických zevšeobecnění a hloubka závěrů, aktivní bojový charakter a živý a poutavý způsob podání."

 

Po tobě je patrně žádán právě článek publicistický. Praktická encyklopedie žurnalistiky (Osvaldová, Halada a kol.) definuje tento následovně:

"Novinový článek je literární žánr obsahující jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. Článek hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje.

 

Obsahem článku jsou:

 

  • základní myšlenka (teze)
  • argumentace
  • závěry

Článek je výsledkem subjektivního přístupu autora k dané problematice i k výrazovým a jazykovým prostředkům."

 

Jinými slovy, máš napsat text, v jehož rámci se, pokud to správně chápu, pokusíš své fiktivní čtenárky přesvědčit, že "nejkrásnější, nejštíhlejší" a "nejzdravější" je kontradikce (tvrzení odporující samo sobě, něco jako "chutný benzín") a že bezmyšlenkovitá honba za současným medializovaným "ideálem" fyzické krásy v zásadě znamená nutnost záměrně si přivodit zdravotní a psychické problémy, což v dlouhodobé perspektivě dost poničí čtenářčin společenský i soukromý život. A to všechno nejen bez jakékoli garance žádoucích výsledků, ale zato se spoustou zaručených negativních vedlejších efektů (a těch co nejvíc vyjmenovat), o kterých se už zpravidla tolik nepřemýšlí.

 

Pokud jsem to pochopila nesprávně, tak to bude naopak: máš je přesvědčit, že se to s těmi nebezpečími přehání a že snaha stát se nejštíhlejší etc. stojí za všechny trable a oběti a v konečném důsledku znatelně vylepší kvalitu čtenářčina života.

Tato část, jakkoli pojatá, je tvá *základní myšlenka*.

 

Konkrétní stavební prvky, které se používají u podobných článků v populárních časopisech, bývají tyto:

Titulek - Návnada. Velice důležitá část. Dramatický, ač ne dlouhý, musí "chytit" oko čtenářky, obsahovat expresivní, emocionálně zabarvená slova, významově vybraná pro cílovou skupinu ("krásná", "nebezpečí" apod.).

Perex (úvod) - Ochutnávka. 4 - 5 vět. Povšechná charakterizace problému, jednoduchá formulace postulátu, z něhož vycházíme. "Situace se má tak a tak, není to alarmující? Přečtěte si více v následujícím článku."

 

Na řadu přichází argumentace:

Ilustrace - články pro ženy, mají-li dosáhnout kýženého efektu, potřebují konkrétní příběhy konkrétních žen (netřeba uvádět pravá jména), včetně třeba vyjádření jejich partnerů, rodičů, etc. podle tématu. Čtenářky milují, když vědí, že v tom nejsou samy, že je tu spousta jiných žen, které čelí témuž problému a bojují, aby se s ním vypořádaly, a jak to dělají. Ty příběhy si doporučuji v tomto případě samozřejmě vycucat z prstu, toliko vybavit potřebnými z tématu vyplývajícími charakteristikami. ("Slečna Elfriede K. (30), žijící v Kočkodrapech mezi Krtčími kopečky, jedla dlouhá léta toliko březovou kůru, díky/kvůli čemuž váží dvacet kilo i s postelí, vypadá jako věšák na kabáty a jejím jediným stálým společníkem je albínská fretka, se kterou sdílí přecitlivělost vůči vnějšímu prostředí." To je odstrašující verze. Pokud chceš článek pojmout v opačném duchu, napíšeš: "… i se svou luxusní postelí, modelingové agentury se o ni perou a má tolik nápadníků, že si nemůže vybrat, takže zatím si jako trvalého společníka drží pouze bílého freťáka, který je svým založením stejně delikátní jako ona sama." Ó sílo slov.)

Analýza - stručně shrnout a vyjmenovat, co tyto a jiné ženy spojuje, jaké cíle sledují, co si od toho slibují, jaké metody nejčastěji volí, aby daných cílů dosáhly, co je k tomu vede a JAKÉ TO MÁ NÁSLEDKY. Především ty, se kterými dotyčné nepočítaly.

 

A nakonec nepostradatelná…

Rada na závěr - na základě výše uvedeného explicitně formulovat stanovistko autorky (u časopisů pro ženy se s osobním přístupem počítá) : "Holky, kašlete na to, nestojí to za ty trable, VŠECHNY extrémy škodí", nebo naopak "Vidíte, holky, je to těžké, ale jestli to dokážete, stanete se navěky objektem závisti žen a touhy mužů, a to je to, co všechny chceme, no ne? "

 

Zvlášť u "lidových" časopisů se dnes tolerují mnohdy značné odchylky od žurnalistického stylu, takže jednotlivé části článků mohou lišit a překrývat, chybět nebo přebývat. Sloh bývá obvykle podobný fejetonu, málo objektivní, silně tíhnoucí ke generalizaci (zevšeobecňování), využívání emocionální manipulace (skrze expresivně zabarvená slova a formulace) a činící radikální závěry bez vědecky přísného doložení fakt. Je to populární článek, ne odborný, takže se implicitně předpokládá, že informace v něm obsažené jsou neúplné a že jsou v něm zakomponovány silné emoce.

 

Konkrétní informace o daném typu tématu bych si vyhledala na internetu, protože kvůli jedné slohovce nemá smysl prohrabávat odborné psychiatrické publikace. Klíčová slova, která hledáš, jsou především tato (zadej je do vyhledávače) : kult štíhlého těla, poruchy příjmu potravy, posedlost zdravím, nebezpečí + zdravý životní styl.

 

Příklady článků na obdobná témata najdeš na spoustě serverů, které mají v názvu "žena", "ona" (nemůžu sem dost dobře dát odkazy, nevyžádanou reklamu zakazují pravidla serveru, ale strýček Google ti jich najde přehršel, když se ho správně zeptáš: centrum žena, ona dnes) Tam můžeš okoukat styl i vyzobat informace a pospojovat je do nové struktury. Píšu to s vědomím, že informace tam obsažené je třeba nepokládat za vyčerpávající; leč pakliže jde tvé vyučující o naplnění formy, nikoli o nenapadnutelnou pravdivost obsahu (to už by byl zase odborný článek, a ty se do časopisů pro ženy prostě nehodí, nanejvýš tak rádoby-odborné články beztak trpící výše uvedenými neduhy), lze je s klidným svědomím použít. Vhodným zdrojem pro extra pečlivé studenty je také městská knihovna, kde zpravidla uchovávají aspoň několik posledních čísel různých časopisů, včetně těch pro ženy. Možno tam zajít a zalistovat si. To by bylo, aby tam aspoň něco nebylo X-D

 

Tahle nějak se to dělává v žurnalistické praxi, zvláště v elektronických médiích. Žel, zavedená praxe se mnohdy liší od teorie vyučované ve školách a ty nepíšeš pro časopis, píšeš pro učitelku. Proto ber můj příspěvek s rezervou, porovnej ho s jinými a vyber si, co se ti bude hodit.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Nebezpečí životního stylu dívek a žen - nejštíhlejší, nejkrásnější, nejzdravější - musím napsat článek na toto téma
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny