Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům

29.11.2012 17:57
Uživatel: Pan Sova
Věk:  72
Sova.jpg
2000-3000
Odpovědí na téma: 14
Text: 

 

Nalezl jsem tento rozhovor, který zcela koresponduje s mými poznatky a zkušenostmi, při mé snaze pomáhat lidem. Napadlo mě, že obsahuje mnohé odpovědi na zde, na MS, často prezentovaná témata. Kdo bude mít  zájem, mohu mu v příloze e- mailu poslat celý rozhovor v PDF.

 

Část rozhovoru s léčitelem Sergejem Nikolajevičem Lazarevem

 

„Co jsme zaseli, to také sklidíme.

Všechna náboženství ve skutečnosti odrážejí univerzální všeobecné zákony. A zákon – to je vztah příčiny a následku. “

„Příčinou brzké smrti naší civilizace nejsou politika a ekonomika, nemoci způsobené ekologickou situací a katastrofy, ale nesprávné myšlení, převrácený systém hodnot, ztráta lásky a mravnosti. “

„Národ je souhrnem rodin a rodina se bez mravnosti rozpadá. Bez lásky, obětování a péče jeden o druhého nemůže existovat. A rozpad rodiny je prvním krokem ke zmizení národa z povrchu země. “

Při pozorování nemocných dětí jsem viděl, že se deformace v jejich poli (auře) opakuje v poli matky. Agresivní pocity matek před početím vedly k různým chorobám potomků.

Ukázalo se, že se emoce můžou dědit a v pocitech je uložena informace o charakteru, náhledu na svět, a dokonce budoucí chování člověka. Když matka začala měnit svůj postoj v různých situacích, ke kterým došlo, dítě se uzdravilo. Zlepšovala své pocity a dítěti se měnil charakter, mizely nemoci i osud.

Dospěl jsem k nečekanému závěru: naše tělo, vědomí, duch a duše jsou úzce propojeny mezi sebou. Čistota duše určuje naše zdraví a osud. A nakonec se téma nemoci začalo spojovat s tématem lidské morálky.

Pochopil jsem, proč lidé potřebují náboženství. Uvědomil jsem si, že jeden z nejlepších léků na světě je dodržování přikázání a láska v duši. V mém výzkumu se věda začala spojovat s náboženstvím. Spatřil jsem, jak víra v Boha, mravní chování a láska v duši můžou postupně odstraňovat i nejtěžší nemoci. A zároveň jsem viděl opačný obraz. Když je člověk chamtivý, závistivý, nenávidí či se uráží, jeho aura se začíná deformovat a začnou se v ní objevovat zárodky budoucích nemocí a neštěstí.

 

Rok 2012 je spojován s mnoha proroctvími o katastrofách, o velkých změnách, s předpověďmi o vzestupu a transformací lidstva. Jaký je váš názor na budoucnost?

Rok 2012 si většina spojuje s koncem světa. Na všech svých seminářích říkám, že je to začátek nové etapy. Hlavní zkoušky a změny začnou právě tímto rokem. Budou sílit a maxima dosáhnou v letech 2014 až 2018. Toto období potrvá přibližně do roku 2020. Podle mé diagnostiky už budou mít v té době všichni lidé na Zemi novou energetiku. Jinými slovy, přijde budoucnost a změní nás. Samozřejmě jen ty, kteří na to budou připraveni. Ostatní zůstanou v minulosti. Vše tedy závisí na stavu naší duše.

Přeji českému národu hodně lásky a mravnosti!

Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
29.11.2012 19:31 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

rose"sovičko", kus moudrosti v tvém psaní. Hodně mi připomíná některé odstavce z Bible. Když někdy nevím kudy kam, otevřu si dopis od mého otce nebeského, jeho písmo svaté a začtu se, zklidním se a nacházím odpověď na to, co potřebuju.  

 
29.11.2012 20:47 Uživatel: MitsCa
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

Líbí se mi celkem, cos napsal. Jen doplním k tomu náboženství - když umí dodržovat lidi přikázání, proč ne zákony? Bohužel hodně lidí náboženství jen využívá opět ve svůj prospěch - jasným příkladem je, když má nějaký hřích. Zajde do kostela, napíše 10 otčenáš a je po chříchu....

To není dobře podle mě. Mozek si myslí, že hřích je fuč, ale dle toho co píšeš nitro ví, že ne... Proto se i věřícím stávají zlé věci.

 
29.11.2012 22:00 Uživatel:
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

 

Milý MtsCo, nebo jak tě mám oslovit.

Mluvíš zde zřejmě o katolickém náboženství. U evangelíků to tak s těmi hříchy nefunguje.

Přesto nám Bůh stále odpouští, když litujeme upřímně svých chyb a poučíme se z nich, viz Ježíšovo podobenství o hříšníku, který pánovi zpronevěřil 10 tisíc Tálentů, což byla v té době nepředstavitelně velká částka. Odtud je v Otčenáši:.... jakož i my odpouštíme svojím viníkům.

Myslím teda, že ani u katolíků, jestli není ono pokání upřímné, ale jenom jakýsi kšeft s Pánem Bohem, pomodlím se a ty mně za to odpustíš a já si budu hřešit dál, se odpuštění tak snadno nedocílí.

Ale nechci mluvit o konkrétním náboženství, je jich na světě velmi mnoho a dokonce křesťanů není nejvíce.

Nám v Evropě je ovšem křesťanství asi nejbližší.

Základem všech náboženství je hledání rovnováhy v duši a mysli. Ježíš nás učí, že základem všeho a smyslem života je láska.

V přikázání: Miluj bližního svého jako sebe samého, nejčastěji hřešíme v tom, že neumíme milovat sami sebe. Ježíš učí, že kdo nemá rád sám sebe, neumí dát lásku ani jiným.

Rovněž ve všech náboženstvích je podobně formulován zákaz negativních emocí, jako například: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, nenávist, zloba, strach apod. , protože lidé už na počátku věků věděli, že nositelé těchto emocí z nich také onemocní.

 Pro ono klidné svědomí jsou někdy důležitější zákony Boží, než ty světské, viz některé zákony za Komunizmu nebo jiných totalit, které se s dobrým svědomím opravdu nedaly dodržovat. I dnes je svědomí důležitější, například je určité riziko při pomoci napadenému proti útočníkovi při jeho zpacifikování, viz některé soudní dohry i u nás.

 
29.11.2012 22:35 Uživatel: Pan Sova
Věk:  72
Sova.jpg
2000-3000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

Je to můj příspěvek, odpvěď MitsCOvi, nějak záhadně se tam Pan Sova nezobrazil.

 
29.11.2012 21:16 Uživatel: Julie
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

    Myslím, že je to ve všech oblastech lidského života. Obchodník okrádá zákazníka, někdo prodává předražené zboží, lidé se klamou a podvádí navzájem. Mravní čistota, upřímná pomocná ruka neexistuje. I na neštěstí druhého se vydělávají peníze, život je teď konzum a byznys, od narození až po rakev..... A je jedno jestli vyznáváte Boha, Mohameda, Červenou karkulku nebo Van Andela s DeVosem. Zlatý střed neexistuje, lidi nevěří nebo jsou fanatici..... Dneska jsem byla u hodináře pro baterku do hodinek. Protože tomu trochu rozumím a dokáži si ji vyměnit sama, chtěla jsem švýcarskou  č. 377. Nákup jedné baterky je asi 6Kč, pán očividně nepochopil, že ji chci koupit bez služby výměny, jeho cena i s baterkou by byla asi 180Kč. Nakonec mi ji prodal za 50Kč, ale těch remců. Vše má svoji cenu a je jen na mě co koupím.....

 
29.11.2012 22:32 Uživatel: Pan Sova
Věk:  72
Sova.jpg
2000-3000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

Milá Julie, zřejmě žijete v nějakém jiném světě, než my s mojí ženou a našimi přáteli.

Náš svět je krásný a takový, jaký má být. U nás je dokonce krásně za každého počasí.

Jsou tu asi také hloupí lidé, ale kdybych se měl rozčilovat kvůli každému hlupákovi, tak nevyjdu z rozčilení. , proto se jimi nezabývám, podobně jako neřeším jestli prší, nebo fouká vítr.

V takovém světě jako máte vy, bych opravdu nechtěl žít.

 
30.11.2012 00:59 Uživatel: megera
Věk:  50
sim1.jpg
1000-2000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

Pane Sovo, Vy nezklamete... jestli ráno nezačalo kdoví jak zlatě s vichrem a deštěm a potopou za barákem, tak během celého dne to bylo už jen lepší a lepší, dodavatel se choval moc hezky, kamarád z Equadoru mi poslal úžasnou smsku, jak se těší na vánoce v čechách,   kamarádka po operaci se báječně zotavuje, byla jsem na výstavě a potkala se s velmi přátelsky naladěnými výtvarníky přáteli, pak byla na krásném koncertě a mezi hudebníky asi našla nové přátele, pozvání na další koncert je toho snad důsledkem a večer doma pohoda s dcerou... a pak, když už všichni spí a mě ještě v hlavě zní smyčcový kvartet si otevřu noťas a tam příspěvek od Vás... hezká tečka za příjemným dnem... Díky happy

 
30.11.2012 10:29 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

rose"Sovičko",  myslím, že Julie a ty Sovičko, popisujete dvě věci. Julie píše všeobecně o realitě, která nás z venčí obklopuje. Sovičko, ty píšeš konkrétně o realitě, kterou se osobně obklopuješ a cíleně vybiráš.  Myslím si, že Julie ve svém užším kruhu se také obklopuje lidmi a přáteli dobrými, veselými a spolehlivými.

 
30.11.2012 12:01 Uživatel: megera
Věk:  50
sim1.jpg
1000-2000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

myslím, že rozdíl není ve vnějším světě ale ve vnitřním vnímání, a to nejen v blízkém okruhu přátel...

 
30.11.2012 10:54 Uživatel: Julie
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

    Ne pane Sova, žiji úplně ve stejném světě jako Vy, pouze jsem realista s vírou v dobré konce a umím počítat. wink

 
30.11.2012 15:59 Uživatel: indiánka
img_bestpage3279.gif
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

 Jaký je můj názor na budoucnost? Jednoduchý- budoucnost bude taková, jakou ji my lidé učiníme. Proces transformace Matky země i lidí probíhá již několik let. Mayský kalendář končí proto, že začíná Nový Rok, nová éra. Tak jako jednoduchý rok začíná 1. lednem a končí s datem 31.12. , tak "rok" Mayského kalendáře byl započat před mnoha lety a končí nyní, tím pádem, po datu 21.12. 2012 začíná Rok nový. Je prostě konec Roku (období) starého a začátek Nového.... Já se na to těším, bude to velmi namáhavé období se spoustou práce... Ostatní odpovědi bych jen opakovala, jsou v podstatě uvedeny jak v mém profilu, tak v obou mých mnou uvedených Tématech, jen se do nich trochu vnímavěji začíst...  

Krásný Nový Rok přeji sun star moon happy

 
01.12.2012 01:53 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

 

Zajímavé téma a čtení. Zmiňovaný, pan léčitel má pravdu, moudrého člověka. Píše vlastně o tom, jak, bychom se měli chovat, abychom byli zdraví a o víře, o naší duši a lásce. Ano, víra i hory přenáší.

Jenom chci podotknout, že slovo léčitel, mnoho lidí nemá rádo. Podle mne by měl léčitel léčit, hlavně radou a slovem. Pak je na nás jak se rozhodneme.

Jednou jeden člověk o někom, koho znám, řekl, že jako léčitel je nic moc, ale přesto dává lidem velmi mnoho. Sám o sobě nikdy neřekl, že je léčitel. Vím, že ten koho znám, neléčí nějakým přikládáním rukou, neboli doplňováním energie, která nám může pomoci na dvě hodiny, neboli týden a pak musíte k němu jít opět. On učí lidi, kteří mají zájem, jak se sami mohou uzdravit, a natrvalo.

Je třeba rozlišovat, mezi těmi, kteří svoji činnost považují jako své životní poslání a těmi, kteří to považují za dobrý kšeft. S takovými lidmi se můžeme potkat ve všech oborech nejenom léčitelských. Když někdo o sobě něco prohlašuje, neznačí to, že takovým opravdu je. A proto máme mozek a cit, abychom to uměli rozlišit. Nebo, jak říkal Ježíš: po ovoci poznáte je.

 
01.12.2012 11:50 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

rosePlutíku, tato slova jsou mi bližší -

 

"Jenom chci podotknout, že slovo léčitel, mnoho lidí nemá rádo. Podle mne by měl léčitel léčit, hlavně radou a slovem. Pak je na nás jak se rozhodneme. "

 

Ještě dodám, že máme také srdce a svědomí.

 
05.12.2012 18:27 Uživatel: Pan Sova
Věk:  72
Sova.jpg
2000-3000
Téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Text uživatele: 

Pro ty z Vás, kteří si chtějí od pana Lazareva něco více přečíst, přikládám adresu ke stažení jeho 4 knih Diagnostika karmy:

 

http://www. ulozto. cz/xGrFK9o/lazarev-diagnostika-karmy-i-iv-zip

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Příspěvek k několika diskutovaným tématům
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Téma
Odpovědí Otevřeno Datum přidání
(Autor)
Jak udržovat vztah jen přes internet 3 428x
Rozchod kvůli jiné 25 836x
Po jakých ženách muži touží - diskuze, tipy, názory 9 688x
Nepochopitelny konec 4 405x
Souziti s parnerem, roznilne zvyky? 13 621x
Nejistota 5 477x
Obava z nového 2 558x
Přítelkyně se mnou nemluví po výsledcích biopsie 2 661x
Drobné krádeže v domácnosti 3 753x
Péče o babičku a nárok na příspěvek - rady 2 636x
Zobrazit všechna témata v této kategorii

Hlavní nabídka

Statistiky

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny