Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany

06.03.2013 17:02
Uživatel: MitsCa
Odpovědí na téma: 32
Text: 

Vzhledem k tomu, že jsem kousek od Frenštátu prožil dětství, dospívání atd. a mám tam plno přátel, tak se ke mě dostallo následující, které vkládám. Každý si to přeberte, jak uznáte za vhodné. Čin byl hnusný, neospravedlňuje jej. Ale…

 

Celá republika lituje "oběti", obyvatele zříceného paneláku ve Frenštátě,  
ale ve skutečnosti právě tyto "oběti" pana Antonína Blažka uvrhly do dluhů a
nakonec ho s exekutorem připravily o byt v osobním vlastnictví, od 
bezdomovectví jej dělilo už jen pár dní. Zaslouží si tito lidé soucit a 
pomoc, když sami zničili člověka? Pan Blažek dlužil celkem 140 tisíc korun.  
Základem dluhu bylo, když Společenství vlastníků ("oběti") v 90. letech 
povolilo zřídit Večerku v suterénu paneláku, pod bytem pana Blažka. Pan 
Blažek si mnohokrát stěžoval na hluk a prodej alkoholu nezletilým ve Večerce
na frenštátské radnici, zodpovědní úředníci ale nejednali. Pan Blažek na 
Společenství vlastníků ("oběti") podal soukromoprávní žalobu, jenže prohrál 
a soud mu uložil úhradu nákladů soudního řízení. Pan Blažek odmítl a toto 
byl základ dluhu. V bytě se mu vytvořila plíseň kvůli zvýšené vlhkosti v 
důsledku nepovoleného chovu ryb pro prodej v suterénu paneláku, kde vlhkost 
dosahovala až 80 %. Dále se Společenství vlastníků ("oběti") většinově 
rozhodlo rekonstruovat panelák, vyměnit okna atd. , pan Blažek na toto neměl 
peníze, ale byl přehlasován, takže mu vznikl dluh vůči Fondu oprav. Kromě 
toho pan Blažek dlužil na poplatcích za vodu a elektřinu, proto byl odpojen.
Sousedé ("oběti") mu ze msty zlomyslně rozbili okna bytu, která měl pak 
zalepená izolepou, rozřezali mu i pneumatiky u auta. Pan Blažek se živil 
dříve jako drobný řemeslník a poslední rok roznosem letáků, roznášel i 11 
hodin denně, ale výdělek sotva stačil na skromnou obživu, natož úhradu 
celkového dluhu 140 tisíc korun. Společenství vlastníků ("oběti") předalo 
pohledávku vůči panu Blažkovi exekutorovi, který byt pana Blažka v roce 2012
dražebně prodal. Poslední lhůta, do kdy měl pan Blažek svůj byt opustit,  
případně být násilně z bytu vystěhován, a skončit jako bezdomovec, měla 
vlastně nastat pár dní po výbuchu. Pan Blažek byl věřící křesťan, v tomto 
zlodějském neprávním státě se bránil, jak to šlo, psal o sobě i na 
internetu, ale žádné pomoci se od státních orgánů ani spoluobčanů nedovolal.
Pan Blažek nebyl "psychopat" ani "krvežíznivý násilník", jak ho lživě 
prezentuje řada českých médií, dokonce se mohl prokázat i znaleckým 
psychologickým posudkem v jedné ze svých kauz: "Obžalovaný je podle znalce z
oboru psychologie v rámci širší normality povahy hodnocen jako osobnost 
akcentovaná se zvýšeným vztahem k právu a spravedlnosti a s puzením k 
napravování nepravostí v okolí a ve světě. " 

---------- OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM Města Frenštátu pod Radhoště 
Zastupitelstvo města nám. Míru 1 74401 Frenštát pod Radhoštěm podatelna@
mufrenstat.cz 
V minulém volebním období se Město Frenštátu pod Radhoštěm, zastoupené 
Beátou Houšťavovou a RK Beskyd s. r. o. , dopustilo finančního podvodu 
opakovaným požadavkem vyplacení již uhrazených pohledávek. Město Frenštát p.
R. v současnosti vymáhá pomoci exekuce neexistující pohledávku také proto 
aby zakrylo svůj díl viny na podávání alkoholu, cigaret a distribuci drog ze
společných prostor domu č. p. 39 na ulici 6. května ve Frenštátě p. R. S Městem
Frenštát p. R. vedu soudní spor na ochranu osobnosti o Kč 900.000, - Město 
Frenštát p. R. se podílelo na znepřístupněním společných prostor suterénu 
domu č. p. 39 na ulici 6. května ve Frenštátě p. R. Ve společných prostorách 
choval a prodával Luděk Bohm ryby. By zde podáván alkohol, tabákové výrobky 
a drogy dětem. Ty pod vlivem omamných látek močily a vykonávaly velkou 
tělesnou potřebu v okolí přilehlých domů. Mládež urážela a slovně napadala 
každého kdo měl k jejich konání výhrady. Luděk Bohm ve společných prostorách
provozoval nepovoleně i restaurační činnost. Dospělí jedinci pak pod vlivem 
alkoholu ochcavali a osravali prostor za domem č. p. 39. Zastupitelstvo města
ani po mých opakovaných apelech a na mou snahu po nápravě reagovalo tím 
způsobem, že vyzývalo přítomné, ústy místostarosty Hanuše Víta, k mému 
napadení a vyhození z veřejného zasedání. Nápravu nesjednali ani policisté 
OO Policie ČR Frenštát p. R. kde měl provozovatel večerky Luděk Bohm a jeden 
spolumajitel domu, Jan Janák, příbuzné. Závadovou a trestnou činnost 
spojenou nezákonně obsazenými prostorami kryli pracovníci právního oddělení 
města, pracovníci stavebního odboru i strážnici MP Frenštát p. R. Přímou 
trestní odpovědnost za daný stav nesla paní Pavlová a po převzetí její 
funkce Beáta Houšťavová, která rovněž neplnila své povinnosti při zprávě 
cizího majetku. Společné prostory byly pronajímány v rozporu se zákonem o 
nájmu a pronájmu nebytových prostor, byly v nich v rozporu s vydaným 
povolení provedený stavení úpravy. Ve třetí obsazené místnosti byla 
provozována činnost na kterou neměl pronajimatel povolení. V kanceláři byly 
chovány ryby určené k prodej. V důsledku provozování nepovolené činnosti 
pronajimatele a na ní navazující nečinnost odpovědných pracovníku Města 
Frenštátu p. Pavlové a p. Houšťavové, byla naše rodina nucena žít prostředí 
ohrožující její zdraví a život. V Bytě se, v důsledku nepovoleného chovu ve 
společných prostorách pohybovala vzdušná vlhkost okolo 80%, Hnily nám 
koberce, podlaha. Docházelo k poruchám elektroniky a byla zničeno 
multifunkční zařízeni v ceně cka Kč 18.600. - Na stěnách se tvořila plíseň.  
Byla zničena elektroinstalace. a zrezivěla i vnitřní plocha zadlabavaciho 
zámku u vstupních dveří do bytu.
 OMLOUVÁM SE TOUTO CESTOU VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ BUDOU PŘI POKRAČUJÍCÍ PŘI S 
VEDENÍM MĚSTA NECHTĚNĚ OBTĚŽOVÁNI. Zároveň se obracím na rodiče jejichž 
dětem, podáváním návykových látek ve společných prostorách domu č. p. 39 na 
ulici 6. května ve Frenštátě p. R. prznili duši a ničili budoucnost aby se 
obrátili na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Noví ministři 
Ministr vnitra Radek John. Kancelář ministra vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 
Praha 7 a Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, Ministerstvo spravedlnosti 
ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 přeci slíbili, že pořádek ve svých 
resortech udělají. Pokud slib dodrží přenese se pořádek a řád i na úroveň 
obcí.
 Frenštát p. R. 16.11. 2010 Antonín Blažek. 6. května 39, 744 01 Frenštát p. R.
Antonín Blažek 
Tímto nikdo nechce omlouvat čin tohoto člověka. Věc kterou udělal je 
neomluvitelná. Je to jen pohled na věc z opačné strany, který se z médií 
nedozvíme.

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 5002x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: A. Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
06.03.2013 18:00 Uživatel: Julie
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

     Jestliže byl jeho cit pro spravedlnost tak silný měl si to vyřídit s dospělákama a netahat do toho děti. Tohle byla nesmyslná msta. Naštěstí už jej soudí jinde.

 
06.03.2013 19:43 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Chjo … čin je neomluvitelný, ale ani pochopitelný přesto, co tady čtu. Člověk se holt musí umět vyrovnat i s tím, že spravedlnost bývá slepá, že málokdy je v moci jednotlivce prosadit správnou věc. Že ne vždy je možné se ubránit zlovůli a domoci se svých práv. A pokud má autor v lecčems pravdu, pak se to sice národ nedozví, ale ti, jichž se to týká o tom určitě ví a s tím se věru dobře žít nebude.

 
06.03.2013 20:59 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

"ve skutečnosti právě tyto "oběti" pana Antonína Blažka uvrhly do dluhů a nakonec ho s exekutorem připravily o byt v osobním vlastnictví" - no zcela určitě to nebyly ty tři děti, které přišly při výbuchu o život. Už jen kvůli tomu je ten čin neospravedlnitelný a nic z toho, co jsem si přečetla výše, takové jednání neomlouvá. Ano, neměl to lehké a mohl mít - možná i oprávněně - pocit, že bojuje s větrnými mlýny, ale to mu nedává právo brát druhým lidem život.

 
06.03.2013 21:13 Uživatel: Wolfg
Obraz019.jpg
500-1000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

 

 S vašimi závěry lze bez výhrad souhlasit, ovšem tak jednoduché to není. Podobných nešťastníků, produkovaných šílenou společností jsou tisíce, denně přibývají  a jejich zoufalé činy se mohou dotknout každého.

 
06.03.2013 21:24 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Národ se to určitě dozví, co ho k tomu vedlo …. tedy alespoň jeho větší část, protože tento mejl mi taky dnes přišel  a lidé si to přeposílají mezi sebou. I když ho k tomu vedlo zoufalsvtví, tak to od něj bylo šílené a neomluvitelné.

 
06.03.2013 23:40 Uživatel: Veselka
Věk:  34
Sweete.gif
3000-4000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

To co udělal je neomluvitelné a nemá žádné ospravedlnění.

Nicméně co umím pochopit je (ne ten čin), ale to, že zřejmě cítil, že už nemá žádné východisko a tak už mu nezáleželo na nikom a ničem.

To je dle mého zásadní, protože tito lidé a mnozí jiní mohou dohnat k takovému zavrženíhodnému činu další a další.

O něčem to vypovídá.

 
06.03.2013 23:54 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Každá mince má dvě strany. Bojím se, že takových případů zoufalců, které k tomu doženou okolnosti, bude možná časem přibývat. Tomu člověku už nešlo o nic, rozhodl se odejí z tohoto světa a vzal s sebou i nevinné. Člověk nikdy neví, co se může přihodit. Kolikrát přicházejí lidi o všechno podvodem a dovolání nikde. Je to smutné, co se stalo a je mi to líto.

 
07.03.2013 16:42 Uživatel: Bramburka
500-1000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Jednání pana Blažka je pro mě nepochopitelné, ty krásné nevinné dětičky ho jistě o byt nepřipravily a takový způsob řešení a msty opravdu nechápu.

No ostatně pana Blažka už bude soudit někdo jiný a spravedlivě

 
07.03.2013 16:53 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Brambůrko, takové chování je samozřejmě nepochopitelné a neomluvitelné, ale zoufalý člověk dělá zoufalé činy. Pavla

 
07.03.2013 19:13 Uživatel: Bohouš
Věk:  49
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Jak nadčasový je výrok Ježíše, kdo z vás jste bez hříchu hodte první kamenem. Tak to všichni chtěli a tak to taky maj. Zahnat člověka do bezvýchodné situace psance a pak tu odsuzovat následky dokáže jen morální chudák a že jich tu je. To "vraždění dětiček" si jak čtu výše zajistili sami rodiče. Jak to chtěli tak to maj a pak tu  knučej a hojí se na psanci i po jeho smrti, kterého předtím zahnali do kouta a od rána do večera bili klacky(každý snad pochopí). To se nedá vydržet, možná den, týden, měsíc, ale ne pořád. Musel být pod neuvěřitelným tlakem a ted stojí za zopakování slova Ježíše a doplnit, jak by jsme se zachovali každý z nás v jeho situaci.

 
07.03.2013 19:19 Uživatel: Julie
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

    A co páté přikázání, hm?

 
07.03.2013 19:36 Uživatel: Bohouš
Věk:  49
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Přečtěte si znovu pozorně co jsem psal. Pokud nepochopíte, tak znovu. Tady nejde o přikázání, ani o páté ani o padesáté. Víte já jsem věřící, občas zajdu na mši, ale přikázání neznám, vím, že jich je deset a to je vše. Věřím, že třeba Kalousek přikázání zná velmi dobře, já ne, mě nezajímají. Kalousek povraždil chlastem nejmín padesát lidí a nikdo jej neodsuzuje, asi protože nepovraždil dětičky. Já jsem nezavraždil nikoho a přikázání neznám a vy jste mě tu svým způsobem odsoudila. Já celý problém vidím o vině a pokud je pravda co se píše vinni byli všichni a nyní nesou následky tečka

 
07.03.2013 19:46 Uživatel: Julie
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

   Četla jsem opravdu pozorně. Mám pocit, že si špatně vykládáte obsah Bible, v listě Římanům se píše: Žijte spolu v souladu. Bohouši, já Vás neodsoudila, napsala jsem pouze svůj názor v pěti slovech a že je jiný se zlobíte Vy. Páté přikázání je „nezabiješ".

  

 
07.03.2013 20:06 Uživatel: Bohouš
Věk:  49
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Zatímco vy si obsah bible vykládáte správně, neboli vy jste ta pravá, která to dokáže posoudit, gratuluji vám, osobně bych si nikdy nedovolil toto napsat o nikom. Ježíš tehdy bez mrknutí oka ženě odpustil smilstvo, proč? Protože ji nikdo neodsoudil, proč? Protože jsou všichni hříšní a za tyto hříchy, které sami páchají by kamenovali jiného. Stejně tak uvažuji zde, nebudu odsuzovat druhého, když nato nemám právo. Soudit může jen bůh, vy určitě ne.

 
07.03.2013 20:38 Uživatel: Julie
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

  Bohouši, nejsem pravá, svatá, černá, bílá, kropenatá, . , . , . , jenom nesnáším dogma a fanatismus. A znovu píši, že jsem Vás neodsoudila.

 
07.03.2013 23:24 Uživatel: budgie
Věk:  50

Město:Praga mater urbium

G360058.gif
500-1000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Původně jsem nechtěl na toto téma vůbec reagovat, ale vražda v křestanském pojetí je ten nejhorší hřích a Kalouska bych sem do toho vůbec netahal.

 
07.03.2013 19:23 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Bohouši, napřed bych chtěla vidět toho, kdo si byt v takovém stavu koupil. Tak … a máme tu první pochybnost, zda byly opravdu věci tak, jak je popisováno. Po pravdě, spíš si myslím, že šlo víceméně o kverulantství. Nasvědčuje tomu i způsob "řešení".

 
07.03.2013 19:40 Uživatel: Bohouš
Věk:  49
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

To si děláte srandu, nebo tu otázku myslíte vážně? Vážená, pokud je mi nabídnut byt za já nevím 50 litrů, prodá se to si pište. Ukažte mi případ jak exekutoři kolabují, protože jimi získané věci se neprodaly?

 
07.03.2013 19:42 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Nedělám. Byt v takovém stavu, jak se tu popisuje? Zadarmo by byl drahý.

 
07.03.2013 19:51 Uživatel: Bohouš
Věk:  49
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Svatá prostoto. Kde to žijete? Kam vás zavřeli, že nevíte nic o tomto špinavém světě? Pro vaši informaci kousek ode mne zavřeli a prodali fabriku, která se rozpadá a ejhle okamžitě se prodala a rozpadá se dál, o pár bloků dál se prodal za velmi dobrý peníz rozpadající se dům, dnes je plný cikánů a všichni jsou spokojení. Pokud se natom vydělá a to si pište, že situace výše byla čítanková, pak jde všechno hladce.

 
07.03.2013 19:57 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Tak či tak, prodat tedy mohl i ten, o kom se tu bavíme. Nemusel žít tam, kde se mu děla údajná příkoří.

 
07.03.2013 20:56 Uživatel: Veselka
Věk:  34
Sweete.gif
3000-4000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Barčo s tím si dovolím nesouhlasit a to z prostého důvodu. Byt měl evidetně hodně nízkou prodejní cenu ne tržní. Koupil by si za to jiný byt navíc ještě po odečtení závazků? Pochybuji o tom.

Naproti tomu člověk který koupí byt za "hubičku" může mít představu jak ho relativně rozumně zrenovuje a buď v něm bude sám bydlet nebo ho bude pronajímat.

 
07.03.2013 21:11 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Ano Veselko, snad máš pravdu, ale jak už jsem psala výše … 06.03. 2013 19:43. Jak by to vypadalo, kdyby každý bral  domnělou spravedlnost do svých rukou? Vždycky existuje řešení i když ne vždycky takové, jaké bychom si přáli.

 
07.03.2013 23:15 Uživatel: Veselka
Věk:  34
Sweete.gif
3000-4000
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

O tom jaké jsou následky toho, když někdo bere spravedlnost do svých rukou, vůbec nediskutuji. To je jasné Barčo. Jen jsem chtěla poukázat na to, že možná by to řešení nemuselo vůbec být realizovatelné.

 
08.03.2013 09:43 Uživatel: MitsCa
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Baru, na ten byt bylo jistě zájemců mnoho, protože právě kvůli zničení byl hooodně levný a rekonstrukce by se stejně dělala, takže takové byty jsou velmi výhodná koupě, pokud je celý barák v pořádku.

Vítej ve světě obchodu s byty.

 
08.03.2013 19:23 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Já to brala s představou totálně provlhlého bytu. I když se takový byt zrekonstruuje, pokud se nic nezmění, jsou to vyhozené peníze, ne? Já bych takový byt teda nekoupila. Leda bych byla tak "vysoko", abych mohla vyřešit to, co se předešlému nájemníkovi nepodařilo.

 
07.03.2013 19:20 Uživatel: tomi51
Věk:  35
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

 

"ve skutečnosti právě tyto "oběti" pana Antonína Blažka uvrhly do dluhů a nakonec ho s exekutorem připravily o byt v osobním vlastnictví"

Nesouhlasím. Nejsem sice z Frenštátu, ale zatím to vypadá tak, že odmítl přispívat do fondu oprav a platit za energie spotřebované ve společných prostorách domu především z pouhé ješitnosti, že byl při stanovení onoho příspěvku přehlasován. Výše příspěvku (vč. těch energií) byla něco málo přes 2000 Kč (informace z médií), což mi při dnešních cenách ve stavebnictví nepřipadá až tak hrozné a není to ani tak vysoká částka, aby na to neměl. Když po nesmyslném soudu se sousedy dluh narostl do neúnosné výše, dalo se to stále ještě řešit uplně v nejhorším případě alespoň prodejem bytu ještě za rozumnou cenu. Jenže pan Blažek situaci řešil po svém a nechal to dojít až do krajnosti - exekuce. Nemyslím, že je to obět systému, nebo svých sousedů a už vůbec ne exekutora, je to především obět vlastní ješitnosti a frustrace z vlastního neúspěchu…

 
07.03.2013 19:46 Uživatel: Bohouš
Věk:  49
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Máte pravdu, hlupák p. Blažek, neprodal byt a nešel pod most. Ten idiot se bránil a chtěl svá práva, co si to vůbec dovolil. Patří mu to, že ano? Velmi dobře jste to napsal, pokud takto uvažovali i sousedé, pak přišli o dětičky, už proto, že mají tak zvrácené uvažování. Ovšem, pak tu nemohou knučet a plakenkat.

 
07.03.2013 22:30 Uživatel: tomi51
Věk:  35
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Netvrdím, že mu to patří, jen poukazuji na absurditu cit. tvrzení, že byl do dluhů "dohnán". Kdyby respektoval stanovy (se kterými nutně musel při založení družstva souhlasit) a zákon, nemusel se do nich vůbec dostat. A když těmi podmínkami tak radikálně nesouhlasil, mohl se jednoduše odstěhovat. Bránil a chtěl svá práva na co? Na neplacení dluhů? Takové právo (zatím) naštěstí neexistuje. Ale samozřejmě naprosto chápu, že Vám, jako jeho sympatizantovi, připadá toto uvažování zvrácené

 
08.03.2013 09:40 Uživatel: MitsCa
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Bohužel v každých stanovách je, že stačí nadpoloviční většina při menších rozhodnutí a při větších myslím 4/5 nebo kolik. Takže ten, kdo v domě žije na hranici chudoby, poplatky platí tak tak i do fondu oprav, tak pak při investici do nových oken ve výší cca 100 tis. na byt a splácení na 10 let i s úroky by mohlo být okolo 1500 měsíčně a to je sakra dost pro člověka, co nemá peníze - i 500 by bylo hodně.

Jenže lidem (teď myslím všeobecně), co jim 500 měsíčně je fuk, to nepochopí a říkají si - vždy´t je to blbé pětikilo.

Ono se to strašně rychle semele - není práce, přehlasování s oknama, neplacení (protože není dostatečný příjem) a je to. A to se může stát každému. Tady ten nechtěl pod most, protože si myslel, že to u nás v ČR funguje. A když zjistil, že ne, a vldánou tu peníze  a úplatky, tak to vyřešil tím nejhorším způsobem jakým mohl a pomstil se na těch nejvíce nevinných lidech - dětech.

 

Nikoho neobhajuju, bylo to zvěrstvo, které hlásil dopředu navíc (co dělala obec? Zase nic. ), jen je třeba se na to dívat od začátku.

 

 
08.03.2013 09:50 Uživatel: sandokan
Věk:  50
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Velice výstižný článek, zamysleme se nad tím co psal prodej nelegálního alkoholu a věřím i pančovaného důsledek? 40 mrtvých soucítíte taky snimi? Prodej drog-veliký byznys jen se koukněte kolik mladistvích drogy bere nevidíte to nebo nechcete vidět. Proč ho nájemníci chtěli vyštvat proboha proč. Proč nepomohla policie úřady a zas říkám proboha proč. Jsme vinni všichni pro naši lhostejnost k bezpráví , všichni jen nadáváme, ale nic neděláme a tolik bezpráví je v našem státě ale když se mně to netýká tak raději držím hubu tak to je. A ten který na to poukazuje raději se ho zbavíme uděláme z něj psychopata. No a aby nebylo málo hodíme ho k nejtvrdšímu exekutorovi v republice k pánům z Přerova  pana Vrány fakt milí vlastníci bytů

 
08.03.2013 09:51 Uživatel: MitsCa
Téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Text uživatele: 

Nezlobte se na mě, ale média pracují dokonale.  

 

Nejlépe a nejvýstižněji to napsal Wolfg - zkuste se nad tím zamyslet:

S vašimi závěry lze bez výhrad souhlasit, ovšem tak jednoduché to není. Podobných nešťastníků, produkovaných šílenou společností jsou tisíce, denně přibývají  a jejich zoufalé činy se mohou dotknout každého.

 

A Bohouše jste evidentně nepochopili, protože to to myslel obdobně, jen to pro některé asi blbě napsal.

Všechno má dvě strany! (pokud není ten člověk nemocný tím mám na mysli masochistické sklony, deviace, jiste formy nutkání atd. Diagnoz je spousta)

 

 

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Antonín Blažek, Frenštát - pohled z druhé strany
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Statistiky

Nové odpovědi dnes: 0
Nová témata dnes: 0
Dneska bylo odpovězeno na: 0 témat
Počet témat celkem: 16351
Počet odpovědí celkem: 174424
Počet registrovaných: 4965 uživatelů
Nejčtenější za 7 dní: Loučení s webem mojestarosti.cz
Nejkomentovanější za 7 dní: V životě nikam nesměřuji
Nejvíce navrhované na smazání

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny