Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření

27.11.2010 09:56
Uživatel: Medvěd
Věk:  50

Město: Valašské království

Na příjmu
5000-6000
Odpovědí na téma: 12
Text: 

Tak se zdá, že starostovi Nového Bydžova došla trpělivost a chystá se tvrdě prosazovat právo na klidný život občanů města. Nebude to mít jednoduché, je to balancování na samé hranici obvinění z rasismu. Plně chápu důvody, které jej k tomu vedou, na druhou stranu obviňovat plošně 5% menšinu obyvatel města z páchaní trestné činnosti je poněkud  sporné. Je otázka, zda se nesnaží touto cestou získat politické body, jak se to nedávno povedlo Jiřímu Čunkovi ze Vsetína. Jak to vidíte vy? Pokud se rozhodnete reagovat na toto téma, prosím o slušně formulované odpovědi, ať se nám to nevymkne z rukou, děkuji.

 

Prohlášení starostky Nového Bydžova


Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 3033x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
27.11.2010 10:46 Uživatel: Julie
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele:   Já to jinak jak slušně neumím. Pokud tady chtějí žít, tak budou mít stejná práva , ale i povinnosti.  Ať je bílej, černej, nebo žlutej.  Sociální dávky max. rok a dva roky práce než zažádá o další.  A pokud děti neposílají do školy, tak bez dávek.
 
27.11.2010 11:17 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: Tahle menšina to, obávám se, nepochopí.Zamračený
 
27.11.2010 11:35 Uživatel: Armin
Věk:  30

Město:NothingTown

089.png
100-500
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: Pořád se pohybujeme na hranici hypotéz. Stejná práva a povinnosti oni mít prostě nebudou. Slovo rasismus ztratilo svůj původní význam a stala se z něj nadávka, nebo strašák. Nechceš dát cikánům peníze, jsi rasista.
A neustále dotování cikánských organizací se taky minulo účinkem. Dle mého názoru zejména z toho důvodu, neb když na nějakém území vzroste cikánská kriminalita, odbyde se to tvrzením, že prostě cikánské organizace dostávají málo peněz. Nikdo neřekne, že je to proto, že cikáni jsou špatní. Světlé výjimky jsou Vsetín a teď Nový Bydžov. Předpokládám, že takové výjinmky budou postupem času přibývat.
Vzpomínám si, jak na Slovensku chtěli cikánům sebrat plošně část dávek. Cikáni udělali takový bordel, že jim je zase rychle vrátili. Vzpomínám si především na jednu cikánku, která do kamery křičela, že budou muset chodit krást lidem do bytu, aby měli na jídlo. Až sem nás zavedl multikulturalismus a dvacetileté začleňování tohohle etnika.
 
27.11.2010 11:37 Uživatel: Armin
Věk:  30

Město:NothingTown

089.png
100-500
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: A teď si položme otázku - Dá se tohle nějak řešit? Případně jak? Cikánské organizace a terénní pracovníci nezabrali. Cikáni sami nechtějí. Tak co teď?
 
27.11.2010 11:51 Uživatel: Medvěd
Věk:  50

Město:Valašské království

Na příjmu
5000-6000
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: Pamatuji si, že velké problémy vznikly v době migrace Rómů ze Slovenska, tehdy ve Valmezu dokonce hlídkovali místní Rómové v ulicích a snažili se něco dělat, dokonce v MP sloužil svého času Róm... Možná něco podobného by mohlo být schůdné řešení...
 
27.11.2010 14:35 Uživatel: budgie
Věk:  50

Město:Praga mater urbium

G360058.gif
500-1000
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: 

Za současný stav můžeme poděkovat politikům kteří vytvořili tzv.rasismus naruby.Vše začalo v 50 letech kdy komunisti vydali zákaz kočování a cikány se snažili asimilovat do větších měst.Dnešní politici si jen na tomto problému hřejí svou polívčičku a růst své kariéry - viz M.Kocáb.Nejlepším řešením by bylo kdyby si udělali cikáni pořádek sami mezi sebou.Ti slušní by měli oslovit ty problémové.Až dojde lidem kteří doposud mlčí trpělivost,bude malér.Zamračený

 
28.11.2010 13:04 Uživatel: kalous
Věk:  45
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: 
Pýta sa malý cigán svojho otca: "Tato, čo je to demokracia ???" 
"Demokracia je to keď gadžovia robia a my dostávame peniaze len tak." 
"Aha, a to im nevadí ?" 
"Vadí, ale to už je rasizmus ........"
 
28.11.2010 13:15 Uživatel: NBTJJ
Věk:  18
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: No do b...., ať si odkočujů. Měsíc.
 
08.01.2011 14:14 Uživatel: Vladimír HITMAN
Věk:  49
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: Jediným a učinným lélem je Konečné řešení a likvidace cikánské otázky, až přijde ten správný čas.
 
13.01.2011 21:44 Uživatel: Medvěd
Věk:  50

Město:Valašské království

Na příjmu
5000-6000
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: Zjednodušení administrativních úkonů policie a posílení hlídkové služby ve městě přislíbili dnes v Novém Bydžově na Královéhradecku ministr vnitra Radek John a ředitel hradeckého policejního ředitelství Petr Přibyl... Bydžov se rozhodl zaplatit privátní bezpečnostní agenturu, která bude pomáhat se střežením ulic... Podle Johna to není správné řešení... Starosta Louda má na pondělí naplánovánu schůzku s představiteli místních romských rodin... Bude debatovat o možné spolupráci...  Minimálně o tom, co oni sami mohou ve svých rodinách učinit pro to, aby se situace zklidnila...
 
29.03.2011 18:29 Uživatel: cnc
Věk:  57
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: 

Počátky sociálního zabezpečení


Patent císaře Karla VI - dobrá inspirace pro dnešní justicismile

Patent císařem Karlem VI. dne 22. ledna 1726 za účelem tímto ve Vídni
vydaný, zní v překladu takto:

I. ,,Všichni cikáni, kteří v královských českých dědičných zemích od
kohokoliv dopadeni budou, ať považují se jako dříve za psané (vogelfrei).

II. Kdyby některý cikán při postihnutí dal se na útěk a nemohl být
polapen, jest každý oprávněn jej hned (in loco) zastřeliti, aneb
jakýmkoliv způsobem zabíti.

III. Byl-li některý cikán polapen, ať se ihned spoutá a dobře uvězní.

IV. Mužové cikánského plemene ať se ihned provazem utratí.

V. Silným, osmnáctého roku však ještě nedosáhnuvším cikánským klukům
(Buben), pak všem dospělým ženským cikánské roty, ať kat v království
českém uřízne pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a
markrabství kladském pak levé ucho. Po přestálém tomto trestu musí každý
cikán neb cikánka vystaviti a odpřisáhnout hrdelní revers, že se nikdy do
dědičných zemí království českého nevrátí; po té ať je kat metlami mrská a
za hranice té které země odvede.

VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky ještě nějakého
zločinu se byli dopustili, a nebo kdyby po prvním trestání opět do zemí
království českého se vrátili, ať se jim ihned druhé ucho uřízne a ostatní
svrchu uvedené tresty ať se při nich opakují.

VII. Kluci cikánští neb cikánky jimž již jedno neb obě uši chybí, nebo
kteří na zádech nějaké trestné znamení vypálené mají, ať se po dostihnutí
a uvěznění mečem odpraví, jelikož se se vší určitostí dá souditi, že jsou
nenapravitelní (Incorrigibilitaber).

VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim milostivě dovoluje, z
přisouzeného jim trestu odvolati a soud apelační může toho nebo onoho
delikventa milosti císařské odporučiti."

IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánské sběř
(dieses schädliche Zigeuner-Gesindel) co nejdříve právu dodána a úplně
vyhubena býti mohla, tedy se všechněm obyvatelům vůbec, vrchnostem,
úředníkům a rychtářům ale zvláště pod dole uvedenými tresty přísně poroučí
a nařizuje, aby tuto sběř, kdyby jí někde, jmenovitě ale v lesích
postihli, ihned nejbližším úřadům udali, ji schytati a právu odevzdati
pomáhali. Kdyby ale některá vrchnost, některý úředník, rychtář neb
kdokoliv jiný dle výkazů těchto nejednali a cikánům při jich potulování se
jakýmkoliv způsobem pomáhali, propadají následujícím trestům: osoby
zámožné zaplatí 100 dukátů; nemají-li po ruce peněz, zabaví a prodá se
jejich majetek. Osoby chudé jiným způsobem se potrestají.
„Hrůzný tento císařský zákon byl od místodržících českých zvláštním
cirkulářem dne 12. března 1726 ve všech městech a u všech úřadů oznámen.
Mimo to vyvěšeny byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a
tresty, jaké na cikány čekaly, vymalovány byly. Že se úřadové podle něho
ihned a přísně řídili, toho podávají nám domácí naše archivy zřejmých
důkazů.
Jan Karel Hraše: Persekuce cikánů v zemích Koruny české v XVIII. Století.
> In: Světozor, roč.5, č.2-4, Praha 1871

 
29.03.2011 18:39 Uživatel: Julie
Téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Text uživatele: 

  S tímhle se neztotožňuji, páč mě doma učili  NEZABIJEŠ!

    Ale početla jsem si.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Nový Bydžov: Cikáni znásilnili, město chystá zvláštní opatření
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny