Téma: Ukončení smlouvy o spolupráci - informace

23.02.2013 11:01
Uživatel: huby
Věk:  25
Odpovědí na téma: 2
Text: 

Dobrý den, jedná se mi o to, zda skončí pracovní poměr po uplynutí tří měsíců a jestli budu muset něco podepisovat ohledně skončení pracovního poměru. Také mě zajímá, jestli budu muset platit školení, když výpověď z mojí strany nebude podána. Smlouva o spolupráci byla podepsána 1. 2. 2013. Potřebuji zkrátka docílit toho, aby mi pracovní poměr skončil od května a abych se vyhnul placení školení. Podle mě zkrátka pracovní poměr končí od května a školení nebudu muset platit, když žádnou výpověď nemám. Pracovní poměr podle mě končí ze strany pojišťovny od května. Co vím tak pokud je pracovní poměr na dobu určitou tak končí uplynutím této doby a žádné další papíry o ukončení se nemusejí podepisovat.

 

Smlouva je uzavřena na základě & 269 odst. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb. , obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Doba trvání smlouvy o spolupráci:

1.        Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tří (3) měsíců.

2.        Smlouvu je možné ukončit výpovědí kterékoliv smluvní strany, přičemž výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3.        Smlouvu lze předčasně ukončit rovněž písemnou dohodou smluvních stran.

4.        V případě ukončení této smlouvy bez současného uzavření Smlouvy o obchodním zastoupení, z důvodu na straně Tipaře, je tento povinen nahradit ČP náklady, které jí vznikly v souvislosti s tím, že poskytla Tipaři vzdělávací program a umožnila mu složit odbornou zkoušku pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti dle ZPZ, a to až do výše 35.000, - Kč.

Odstoupení od smlouvy o spolupráci:

1.        V souladu s & 344 Obchodního zákoníku mohou obě smluvní strany od této Smlouvy odstoupit.

2.        ČP je oprávněna od této Smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy Tipař poruší své povinnosti stanovené mu v čl. II a III této smlouvy.

3.        Tipař je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě, pokud ČP porušila svou povinnost vyplývající jí z čl. V této smlouvy

4.        Smlouvy zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

 

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 3393x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Smlouvy o spolupráci
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
23.02.2013 15:06 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Ukončení smlouvy o spolupráci - informace
Text uživatele: 

Sem právníci nechodí, ale SEM ano a poradí Ti zdarma online.

 
23.02.2013 15:49 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Ukončení smlouvy o spolupráci - informace
Text uživatele: 

Barča má pravdu, lepší by bylo se s tímto dotazem obrátit na Bezplatnou právní poradnu online, kde poradí právník zadarmo.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Ukončení smlouvy o spolupráci - informace
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Statistiky

Nové odpovědi dnes: 0
Nová témata dnes: 0
Dneska bylo odpovězeno na: 0 témat
Počet témat celkem: 16289
Počet odpovědí celkem: 174049
Počet registrovaných: 4923 uživatelů
Nejčtenější za 7 dní: Možné těhotenství
Nejkomentovanější za 7 dní: Možné těhotenství
Nejvíce navrhované na smazání

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny