Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl

16.09.2012 07:37
Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Odpovědí na téma: 57
Text: 

 A máme tady pro milovníky příběhů na neděli pokračování. Děkuji všem za krásné příspěvky. Pluto je rád čte a také píše.

alt

Krabice od bot.

Malé děvčátko připravovalo dárek pro svého tátu. Balilo krabici od bot do velmi drahého zlatého papíru. Papírem nešetřilo a přidalo k balení mnoho různých ozdob a barevných stuh. Přišel k ní otec a zeptal se: „Co to děláš? “, a vyčítavě vysvětloval, kolik papíru vyjde na zmar a kolik to stojí peněz. Malé děvčátko si přitisklo krabici ke svému srdci a se slzami v očích se stáhlo do kouta.

Na druhý den přicupitalo k tátovi, jako malé ptáčátko a dávalo mu zabaleny dárek. „To je pro tebe tati. Tiše zašeptalo. “ Překvapený otec pomalu rozbaloval dárek, zabalen v zlatém papíru, převázán dlouhou zlatou stuhou. Pomalu otevřel krabici a na jeho překvapení byla prázdna. „To jsi promarnila všechen papír a stuhy, abys zabalila prázdnou krabici od bot? ! “

Oči malého děvčátka zalili slzy a přes ně řekla tátovi: „Ale, tati, krabice není prázdna. Vložila jsem do něj milión polibku pro tebe! “

Od té doby má ten samý člověk na pracovním stolu ve své kanceláři krabici od bot. Všichni se diví, proč, když je prázdná. Pokaždé poví: „Krabice od bot není prázdná. Je plná lásky mého děvčátka! “

alt

 

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 10136x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. Díl
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
16.09.2012 09:29 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Řekneš, že píšu hloupost, ale víš co mi vytanulo na mysli, když jsem si příběh přečetla? Netuším proč, ale vzpomněla jsem si na knížku z dětství, Malý Bobeš... nechápu, jakou souvislost s příběhem si můj mozek vymyslel  question

 

 
16.09.2012 13:26 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Malý Bobeš, byla povinná četba na základce. V knize autor popisuje život pětiletého chlapce z velmi chudé rodiny, jeho zážitky, myšlenky...

 

 

 

 

 

 

 
16.09.2012 11:55 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

phoneMODLITBA = rozhovor s Bohem, naším otcem.

 

Na duchovním životě, by rozhodně nemělo být nic magického a tajuplného. Bůh hraje s otevřenými kartami, nic neskrývá nedělá se nedosažitelným a slyší kdykoliv k němu voláme. není potřeba používat kouzelné formule, nebo zvláštní intonaci hlasu.  Bůh slyší vždy a každého.    

 

Ježíš Kristus řekl -

„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! “                      (Matouš 7, 7 – 11)

 

 
16.09.2012 12:42 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Pavli, moc hezké.  

 
16.09.2012 15:52 Uživatel: Rybička
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 


 

Devět identifikací duchovního člověka

 


 

Devět identifikací duchovního člověka

 


 


 

Spiritualita se stává zřejmě populární, nechceme-li říci módní. Mnoho lidí začíná hledat něco, co přesahuje jejich pravidelný život, dokonce i ti, kteří předtím byli zcela materialistického založení. Na zemi se koná velké duchovní probuzení, a tím více a více lidí volá po spiritualitě.

 

Ale co znamená být duchovním člověkem? Můžeme to jednoznačně popsat?

 

 

1. Harmonie mezi slovy a činy

 

Činy duchovně založených lidí jsou vždy v harmonii se slovy. Mluví o tom, čemu opravdu věří. Jestliže člověk sleduje životy lidí, kteří se sami nazývají duchovními, může dotyčný hned zaznamenat rozdíl mezi jejich slovy a skutky – jestliže kážou o rovnosti, ale sami se nicméně chovají nadřazeně nad druhými. Jestliže vyžadují, aby lidé vedli jednoduchý život, zatímco sami žijí v dobrých domech a nosí drahé oděvy a šperky. Duchovní člověk nemluví o ničem, co by nebylo praktické. Představuje praktičnost ve svých zásadách a slovech.

 

2. Seberealizace

 

Člověk musí rozlišovat mezi učencem a duchovním člověkem. Každá osoba s dobrou pamětí si může zapamatovat každé slovo z písma a prokázat vše silou logiky. Učenec vždy předkládá své argumenty, ve kterých se odvolává na jiné studijní materiály nebo písma. Takže duchovní osoba je seberealizovanou osobou, jejíž znalosti se vynořily z nitra. Tak místo „mám znalosti“ má „dostávám znalosti“. Tak se vysvětlení vynořuje přímo z její duše.

 

3. Mír

 

Duchovní člověk je ten, jehož duše se sjednotila s Bohem nebo Duchem. Tak může poznat svět z mnoha širokých perspektiv. Jeho mysl dlí v míru jako voda v hloubce moře. Ví, že všechno, co se na světě stane, má nějakou logiku. Díky své intuici může znát příčinu a důsledek. Proto je vždy v klidu a nezneklidňuje se světskými věcmi, které jsou jako vlny na hladině moře.

 

4. Netečnost k fyzickému zevnějšku.

 

Spiritualita je doplňkem k materialismu, právě jako Duch doplňuje tělo. Ten, kdo se zaměří na tělo, nemůže se zaměřit na duši. Tak je duchovní člověk netečný ke svému zevnějšku a také k zevnějšku druhých. Neposuzuje člověka podle jeho zevnějšku, ale posuzuje jej podle jeho duše. Zjev není pro něho podstatný. Proto jestliže je osoba oblečena v módním oděvu a je soustředěna na to, aby byla fyzicky atraktivní, má menší šanci stát se duchovní.

 

5. Bezvýhradně milující

 

Láska je nejdůležitější vlastností duchovního člověka. Právě jako my všichni milujeme všechno okolo sebe samých, včetně našeho ne právě perfektního těla, tak stejným způsobem se duchovní člověk identifikuje dokonce i s nepřáteli.

 

6. Rovnost a spravedlnost

 

Bůh nás stvořil všechny stejné, i když dal každému jinou roli. Člověk dostal materiální hodnoty na lidské bytí na základě potřeb a zabezpečení. Např.  prezident národa je daleko více ceněn než obyčejný metař, protože post prezidenta zastává pouze jeden jedinec a na něj je velký počet uchazečů. Zatímco je mnoho metařů, ale méně uchazečů. Oba jsou národem žádáni. Duchovní osoba nikdy neposuzuje lidi na základě jejich náboženství, kasty, ekonomického postavení nebo pozice ve společnosti. Vidí každého stejnýma očima.

 

7. Oproštěný od hněvu

 

Duchovní osoba nikdy nespěchá, není chtivá a ani ji neovládá hněv. Rozhněvaný člověk vždy musí něco dělat, jinak se cítí netrpělivým. Duchovní člověk v každé době zná svou roli v projektu, a dělá to, co je v nejlepším zájmu světa. Je jogínem, který má úplnou kontrolu nad svým tělem, city a myslí.

 

8. Lidskost

 

Duchovní člověk je vždy pokorný, v každém člověku vidí Boha nebo pokládá každého za jeho rozšíření. Ví, že je pouze nástrojem v rukou Boha a byl poslán na svět, aby plnil speciální funkce. Nikdy není pyšný.

 

Sám Ježíš předvedl nutnost lidskosti, když umyl nohy svým učedníkům.

 

9. Soucit a odpuštění

 

Duchovní člověk je velmi odpouštějící, ví, že každý bude souzen Bohem podle svých zásluh. Nikoho nestaví na místo Boha a posuzuje člověka podle vlastních norem. I když se někdo k němu nebo k druhé osobě chová špatně, vždy se snaží, aby mu Bůh odpustil. Místo nenávisti k němu, i když jeho chování není ve shodě s jeho přáním nebo není podle písma, má pro něj soucit.

 

Spiritualita pro každého

 

Člověk se narodil jako duchovní bytost. Ježíš ve svém prvním kázání řekl:  „Je psáno: Člověk není živ nejen z chleba, ale z každého slova, které vychází z úst Boha. “

Zdroj Internet

 
16.09.2012 19:30 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

mailRybičko, mám pocit, že moudří lidé, čerpali moudrost hodně z Bible, poněvadž, když zde čtu moudré citáty lidí, ihned si vzpomenu, že je to psáno také v Bibli.

Ovoce Božího ducha je také 9 -

Ovoce

Bůh od nás očekává, že poneseme dobré ovoce. Sami to však nedokážeme, proto nám Ježíš Kristus radí - “Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. ” Jan 15:4

 

Co je tím dobrým ovocem, jaké by v nás mělo dozrávat?

Bible je vyjmenovává v listu Galatským 5:

 

“Ovoce Božího Ducha však je 1. láska, 2. radost, 3. pokoj, 4. trpělivost, 5. laskavost, 6. dobrota, 7. věrnost,  8. tichost a 9. sebeovládání…”

 

 http://www.bibleinfo.cz/topics/bi158.html

 
17.09.2012 14:26 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

 

Ano, Pavlo máš pravdu. Moudří lidé čerpali z Bible, protože jí znali. Přidávám jedno moudro od Alberta Einsteina: „Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří. “ Také řekl: „Bůh nehraje kostky. “ A já ještě říkám, že v každém z nás je Bůh (to jsem zde již psal), a proto jsme všichni bratři a sestry a nedělejme si naschvály.

 
17.09.2012 16:25 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

roseJe to tak Plutíku. Zase jsem si vzpoměla na J. krista, jak vybízí, aby lidé dělali dobré věci.

 

"A jakž chcete, aby vám lidé činili, i vy jim též podobně čiňte". - Lukáš 6,31

http://www.evangnet.cz/bible?b=L6,31

 

 
16.09.2012 16:20 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Z mého pohledu  - Ne náboženství, ne Bůh... ale My a naše uvědomění si souvislostí.

 

 
16.09.2012 18:41 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

TAJEMSTVÍ - film.

 
23.09.2012 08:39 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

PLuto, tajemství se ke mě nedávno dostalo skrz mojí kamarádku. Pan domácí o ní říká, že je "švihlá ", ale myslí to hezky, totéž totiž tvrdí o mě. A co se nestalo? To tajemství jej nadchlo. Viděl ho dvakrát a nahrál si ho do telefonu a tvrdí, že to funguje happy. Což já už dávno vím. happy 

Andělé v mých vlasech

Tohle ted čtu. Krásné.  

 
23.09.2012 09:05 Uživatel: Trinity
1429307679_carrie-ann-mos-as-trinity-in-the-matrix-reloaded.jpg
1000-2000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Krásná kniha, že? Teď mám na mysli tu o andělech.... já ji přečetla jedním dechem.... happy

 
23.09.2012 09:09 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Jenže já ted všude koukám, jestli taky nějakého nezahlédnu. Ale dostala mě.  

Vzhledem k tomu, že žádám o ochranu, tak mě to utvrdilo v tom, že fakt to tak je, že je třeba žádat.  

Dokonce se mi ted přihodilo, že mě dost bolela hlava, celou noc, ani lék nezabral. Ráno už jsem prosila o pomoc, aby ze mne tu bolest sejmuli. A... stalo se.  Víra je neuvěřitelná happy

 
23.09.2012 21:35 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

 

Tajemství je lehké, zábavné a dobré podání chápaní věcí dennodenního života. Jak vlastně vše funguje, ovšem jenom těm, kteří to chtějí přijmout a chápat. Kniha, kterou čteš, mě zaujala a podívám se po ní. Jsem zvědavý pejsek.

 
23.09.2012 08:31 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

alt

 „Příběh o očích. “

Bylo jednou jedno slepé děvče, které nenávidělo sebe a celý svět za to, že nemůže nic vidět. Mělo vrozenou vadu a nikdy nic a nikoho nevidělo. Neměla nikoho ráda, kromě svého chlapce. Byl neustále s ní a ve všem jí ochotně pomáhal. Jednou mu řekla, že kdyby mohla někdy uvidět svět, hned by se za něho provdala. Jednoho dne, se po dlouhém čase našel dárce očí pro toto děvče. Těšila se, že konečně uvidí celý svět a také svého milovaného chlapce. Její chlapec se jí po operaci zeptal: „Tak, teď když už vidíš celý svět, provdáš se konečně za mě? “ Dívka se usmála, ale když otevřelo své nové oči a poprvé spatřila svého milovaného chlapce, zůstalo v šoku! Byl slepý… Začala přemýšlet o svém novém životě a nakonec nabídku slepého chlapce na sňatek odmítla! Chlapec odešel smutný pryč. O pár dnů dostala od něho list, napsaný rukou jeho kamaráda. Chlapec jí poděkoval za všechny krásné chvíle, které prožili společně, a na konci listu stálo: „ DEJ PROSÍM POZOR NA MÉ OČI. “

 
23.09.2012 08:43 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Pluto, tuto dámu znáš? Mě tedy dostala.  

 
23.09.2012 10:48 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

roseSorbi, právě jsme s mužem zhlédli tu první část, moc zajímavé, díky za odkaz. Pavla

 
23.09.2012 11:10 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Děkuji Pavli. Mě se to tedy moc líbí.  

Hned jsem si rezervovala místo na její přednášku, měla jsem štěstí, ještě jsem to stihla, už je vyprodáno. happy

 
23.09.2012 11:47 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Jj... moje kamarádka na ní byla a byla velice nadšená... , a díky ní už jsem také viděla několik videí s paní Adámkovou a líbí se mi.

 
30.09.2012 12:13 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

roseSorbi, už jsem viděla 7 videí s Ivankou Adamcovou a dohledám a zkouknu i další, možná i opakovaně. Opravdu mají slova  její slova lidem co říct. Pavla

 
16.10.2012 17:45 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Já pořád objevuji nové a trošku to porovnávám s tím, co jsem četla a zaplavuje mě spousta otázek... chjo.

...

 
23.09.2012 21:41 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

 

Sorbiku! Tuto paní neznám, ale díky tvému videu ji poznám.   za novou informaci.

 
23.09.2012 09:16 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

in_loveODPUŠTĚNÍ

Paní učitelka přišla do třídy a ptala se žáků: „ Chcete se zúčastnit zajímavého pokusu? Týká se života. “ Žáky to zaujalo a souhlasili. Každý žák měl přinést pět kilo brambor a pytlík. Žáci sice nechápali proč, ale donesli vše, jak paní učitelka řekla.  „Tak teď na každý brambor napište jméno člověka, kterého nemáte rádi, nebo se na něho zlobíte, či ho z nějakého důvodu nenávidíte. Pak hoďte brambory do pytlíku. “ Někteří žáci měli v pytlíku jen pár brambor, někteří jej měli plný. Pak jim paní učitelka řekla: „Od teďka, budete pytlík s bramborami nosit všude s sebou, do školy, na návštěvu, …zkrátka, budete jej mít stále u sebe. “ Uplynul týden. Jakmile přišla paní učitelka do třídy, začali žáci reptat a naříkat: „ Už jsme unaveni, stále sebou to břemeno tahat, navíc brambory začínají hnít a zapáchat. “ Paní učitelka se usmála: „ Vidíte sami jaké to je, když neodpustíte lidem, které pro něco nemáte rádi. Trestáte potom nejen je, ale i sebe. Nesete potom těžké břemeno. ODPUSTIT, to znamená udělat dobrý skutek i sám pro sebe. “ 
23.09.2012 21:32 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Pavli, nádhera.  rose

 
23.09.2012 10:40 Uživatel: Dany
1526489412_mozaika_slunce.jpg
5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 


Příběh Země


Jsem Země a mám masku lidské tváře. Já i člověk máme spoustu tváří. Některé bývají hodné, jiné zlé... Jsme jedné krve. Kdysi jsem byla ještě mladá, nebyl na mně žádný život. Byla jsem pustá a prázdná. Začalo mi být samotné smutno. A bylo mi tak smutno, že jsem se rozplakala. Slzy stékaly po mé tváři a pomalu tvořily kaluže, řeky, jezera, moře... Začali vznikat malí tvorečkové, potom větší a větší až se vyvinul člověk. Tak jsme se všichni společně radovali a pomáhali si. Potom mi ale lidé začali ubližovat. Házeli všude odpadky, káceli stromy, znečišťovali řeky a moře... Zabíjeli zvířata, potom i sebe navzájem... A tak se mi těžce dýchá. Kolem mě je smog a šero... Chtěla bych s lidmi zpívat píseň o našem přátelství, ale už si na ní nemohu vzpomenout...

 

alt

 
30.09.2012 10:23 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

alt

 O síle přátelství.

Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím, se ale pohádali a jeden z nich dostal facku od toho druhého. Dotyčný, aniž by cokoliv řekl, se sehnul a napsal prstem do písku. „Dnes mi můj nejlepší přítel, dal facku. “ Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se vykoupou. Ten, co dostal facku, se začal topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Když se probral, vytesal do kamene • „Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život. “ Kamarád se jej optal. Když jsem Ti dal facku, napsal jsi do písku a tentokrát jsi to vytesal do kamene. Proč? Odpověděl• „Víš, když mi někdo ublíží, píší to jen do písku, aby vítr tyto řádky ofoukl na znak odpuštění. Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to zůstalo na věky. Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene!

 
30.09.2012 12:20 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

embarrassed  ZLO NEEXISTUJE - http://kazdydenzazrak.webnode.cz/news/zlo-neexistuje/

 

Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: 
- Je vše co existuje stvořeno Bohem?  
Jeden ze studentů nesměle odpověděl: 
- Ano je to stvořeno Bohem 
- Stvořil Bůh vše? - zeptal se profesor 
- Ano, pane! - Odpověděl student.  

 

Profesor se tedy zeptal: 
- Jestliže Bůh stvořil vše, to znamena ze Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky principu, naše činnost určuje nás samé - Bůh je zlo.  
Jak to student uslyšel, ztichl.  
Profesor byl sám se sebou spokojený.  

Najednou zvedl ruku jiný student: 
- Pane profesore mohu Vám položit otázku?  
- Samozřejmě, - řekl profesor.  
Student se postavil a zeptal se : 
- Existuje chlad?  
- Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo 
chladno? Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: 

- Ve skutečnosti pane chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti, nebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svou jednotku, v níž ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.  

Student pokračoval: 

- Pane profesore, existuje tma?  
- Samozřejme že existuje - odpověděl profesor.  
- Znova nemáte pravdu, tma také neexistuje.  
Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomné světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit,  
a zkoumat svazek paprsků, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svou jednotku, v níž ji můžeme měřit. Tma je jen pojem,  
který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.  

Následně se mladík zeptal: 
- Pane, existuje zlo?  

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: 
- Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, vše to není nic jiného než projevy zla.  

Na to student odpověděl: 
- Zlo neexistuje, pane. Zlo je pouze nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledkem nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo přichází tehdy, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla a tepla a lásky.  

Profesor si sedl.
Ten student byl prý mladý Albert Einstein.
 
/možná, že ten příběh už tady někde je, ale myslím, že to nevadí/


 
07.10.2012 12:01 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

roseMalá duše a Slunce
 
Pohádka pro velké, malé děti... - http://empatia.cz/mala-duse-slunce

Byla nebyla jedna Malá duše. A tato Malá duše věděla, že je Světlo, jedním z milionů, miliard Světel, které společně tvoří Universum.
Naše Malá duše, ale chtěla prožít jaké to je být Světlem. A Bůh řekl, že jestliže chce Malá duše poznat Světlo, musí nejprve poznat Tmu. Protože jak bychom poznali, co je nahoře, kdyby nebylo dole? Jak bychom poznali teplé, kdyby nebylo studené, rychlé, kdyby nebylo pomalé?
Malá duše pochopila, že chce-li poznat, čím skutečně je, musí poznat také pravý opak.
"Je to veliký dar, " řekl Bůh, "protože bez něho byste nemohli poznat, jaké věci skutečně jsou. "
A tak se Malá duše vydala na dobrodružství. A její dobrodružství je možná podobné tomu, které prožíváme všichni.

Vzpomeňme si na sebe, kdy jsme si vybírali tento život. Přáli jsme si prožít něco pro své pochopení, pro svůj posun dál. Věděli jsme, že jsme všichni krásná světýlka a proto jsme si uvědomili, že pokud máme splnit svůj úkol, potřebujeme pomocníky. Kde je ale vzít mezi všemi těmi světly?

Pokud se rozhodnu, že se chci učit odpouštět - komu ale odpustit?
"V tu chvíli vystoupila ze zástupu Přátelská duše. "Netrap se, Malá duše, " řekla Přátelská duše, "já Ti pomohu. "
"Opravdu? " rozzářila se Malá duše. "Ale jak? "
"Jednoduše se stanu někým, komu bys mohla odpustit! "
"To bys udělala? "
"S radostí! " zašveholila Přátelská duše. "Mohu vstoupit do tvého příštího života a udělat Ti něco, co bys mi pak mohla odpustit. "
"A proč bys to ty, taková naprosto dokonalá bytost, udělala? "
"To je snadné, " řekla Přátelská duše. "Udělala bych to, protože Tě miluji. "

"Já vstoupím do Tvého příštího života a budu ´ta špatná´. Provedu Ti něco opravdu hrozného a Ty pak můžeš zažít sebe sama jako odpuštění. Mám na srdci jen jednu věc, o kterou bych Tě na oplátku chtěla požádat. "

 "Ve chvíli, kdy na Tebe zaútočím a srazím Tě na kolena, ve chvíli, kdy Ti provedu to nejhorší, co si dokážeš představit - přesně v tom okamžiku... "
"Ano? " přerušila ji Malá duše, "Co... ? "
Přátelská duše teď už jen šeptala.
"... vzpomeň si, kdo opravdu jsem. "
"Ach ano, " vykřikla Malá duše, "slibuji! Vždy si tě budu pamatovat takovou, jaká jsi právě teď a právě tady! "

A tak se dušičky domluvily. Malá duše vstoupila do nového života a radovala se z toho, že je Světlem, které je tak jedinečné, a že je částí jedinečnosti zvané odpuštění.
A Malá duše dychtivě čekala na příležitost prožít sebe sama, jako Odpuštění a děkovat každé duši, která jí to umožnila.
A kdykoliv se Malá duše v novém životě setkala s nějakou novou duší, ať už jí toto setkání přineslo potěšení nebo zármutek - a zejména, když přinášela smutek - vzpomněla si Malá duše na to, co řekl Bůh.
"Nikdy nezapomeňte, poslal jsem vám jen samé anděly. "

Rozpomeňme se na to, o čem je skutečně život a milujme všechny bez rozdílu - všichni jsme světýlka

 
07.10.2012 13:09 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Pavli... to je tak krásnýýýý... ... a pravdivý...

 
07.10.2012 17:26 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Luxusní in_love.

 
07.10.2012 14:03 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

alt

 NASLOUCHAJÍCÍM

 

Co vzkazují andělé všem, kteří chtějí naslouchat…

Milí naslouchající,

dostali jste dar života na krásné planetě Zemi.

Země má pro vás vše, co potřebujete, abyste žiliv hojnosti, radosti a zdraví. Pokud budete se všemi dary, které vám Země nabízí, nakládat k vlastnímu prospěchu i ku prospěchu celku, jehož jste součástí, bude váš život plný radosti, zdraví a spokojenosti.

 

Jste tu na Zemi hosté. Nic vám nepatří, vše máte pouze k tomu, abyste zde mohli žít. Když jste sem přišli, nic, kromě vlastního života, jste neměli a až přijde chvíle vašeho odchodu, odnesete si sebou pouze zkušenosti, které jste zde získali. Chovejte se ke všemu a ke všem jako hosté, kteří přijímají pohostinnost hostitele a kteří projevují vděčnost za chvíle strávené na tak báječném místě, jako je místo, na kterém zrovna jste.

Snažte se využít každé příležitosti k vlastnímu rozvoji a k pomoci rozvíjet se druhým.

 

Děkujte každé ráno za první nadechnutí do začínajícího dne. Prožijte každý den tak, jako by to byl jediný den, který máte k dispozici. Děkujte každému, koho potkáte a s kým si vyměníte třeba jen pozdrav. Chovejte se k ostatním tak, jak si přejete, aby se oni chovali k vám. Přejte všem to nejlepší, co přejete sobě. Nikomu a ničemu neubližujte a nenechte si ubližovat.

 

Važte si svého zdraví a vezměte za něj plnouo dpovědnost. Věřte si a budujte svou víru v sebe na vědomí vlastní hodnoty. Až si vybudujete vědomí vlastní hodnoty, potom budete vidět i hodnotu ostatních. Hledejte v sobě světlo a lásku a věřte, že jen to, cov sobě skutečně máte, to se k vám vrací od ostatních.

 

Myslete srdcem, konejte rozumem a žijte s trvalým pocitem vděku za vše,         co vám život přináší.

 

Nalézejte si čas na spočinutí v klidu sami se sebou, udržujte světlo a lásku ve svých srdcích a naslouchejte šustění našich křídel.  

 
08.10.2012 00:29 Uživatel: Dany
1526489412_mozaika_slunce.jpg
5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 


K d y ž   r o d i č e   z e s t á r n o u


Moje drahé děti – moje dítě..

Když si jednoho dne všimneš, že jsem již starý a už asi nebudu takový jako předtím, měj se mnou trpělivost a snaž se mě pochopit.
Když se zašpiním při jídle, když už se nebudu schopen obléci,  buď trpělivý.  Vzpomeň si na ten čas, kdy jsem tě já tomu všemu musel naučit.
A když při rozhovoru s tebou tisíckrát opakuji to samé, nepřerušuj mě, ale trpělivě mě poslouchej.  Vždyť když jsi byl malý, před spaním jsem ti musel vyprávět do nekonečna stále stejnou pohádku, dokud jsi neusnul.
Nezahanbuj mě, když se nechci sprchovat, ani mě nenadávej. Nezapomeň na to, jak jsem tě já musel přesvědčovat, když jsi byl malý,  aby jsi se umýval.
Když zjistíš, že celkem nerozumím novým věcem, nezahanbuj mě, ale dej mi čas, aby jsem to pochopil a nevysmívej se mi, že tomu nerozumím.

Naučil jsem tě tolika věcem... Dobře jíst, pěkně se oblékat... jak se postavit k životu... Hodně z toho všeho je výsledkem velkého úsilí a vytrvalosti, které jsme oba museli vynaložit.

A kdyby jsem v některém okamžiku ztratil niť našeho rozhovoru a nebo by jsem zapomněl, o čem jsme mluvili, dopřej mi čas, abych si vzpomněl. A když to nedokážu, nebuď nervózní. Určitě to nebylo důležité. Pro mě bylo důležitější být s tebou a chtěl jsem, aby jsi mě jen poslouchal.

A když jednoho dne nebudu chtít jíst, nenuť mě. Vím velmi dobře, kdy to potřebuji a kdy ne.

A když mi moje unavené nohy už nedovolí jít... podej mi tvoji přátelskou ruku tak, jak jsem to dělával já s tebou, když jsi dělal první kroky.

A když ti jednoho dne řeknu, že už nechci žít, že už by jsem najraději umřel, nenafukuj se. Jednoho dne pochopíš, že to není vůbec kvůli tobě, ani kvůli tvé či mé lásce.  Snaž se pochopit, že v mém věku se už těžko žije a dny staroby jsou už jen trápením.

Jednoho dne pochopíš, že i navzdory mým omylům a chybám jsem vždy chtěl to nejlepší pro tebe a snažil jsem se připravit ti cestu, po které máš kráčet.

Nesmíš býť smutný, znechucený, bezmocný, když mě budeš vidět takového. Budu rád, když budeš stát po mém boku. Snaž se mě pochopit a pomoz mi tak, jak jsem já pomáhal tobě, když jsi začínal žít.

Nyní, děti moje, je řada na vás, aby jste mě provázely na mojí těžké cestě. Pomozte mi projít moji cestu až do konce s láskou a především s vaší trpělivostí. Já vám to zaplatím svým úsměvem a nekonečnou láskou, kterou jsem vás vždy měl rád.

Mám vás rád, děti moje.

Váš otec, vaše matka....

Mysleme na všechny otce, matky, babičky a dědečky, kteří potřebují více lásky, více pomoci, aby mohli přejít na druhý břeh...

alt

 

 
08.10.2012 07:53 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Krásné, Dany. A plně realistické.

 
08.10.2012 12:16 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

roseDany, to je svatá pravda.

 
08.10.2012 10:53 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Krásne Dany. Kolikrát si to říkám, když mě nabublá moje 80 letá maminka, kerá bydlí vedle mě. Jenže dala mi lásku jako dítěti a já ji ted stejně jako dítěti ji musím vracet.

 

Jako děti se rodíme a někdy jako děti umíráme, i když tak nevypadáme.  

 
08.10.2012 12:29 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

roseSorbi, i maminky někdy potřebují vzít do náruče a potřebují pochovat. - Pavla

 

Pravidla pro matky dospělých dcer:

1/ Berte svou dceru jako hotovou bytost a nesnažte se ji nijak měnit ani dodatečně vychovávat.

2/ Věřte jejím úsudkům a nekomentujte její volbu partnera ani výchovu dětí (zvláště ne krtiticky)

3/ Pomáhejte jí podle svých sil, i když s ní nesouhlasíte. A neříkejte: já Tě varovala!

4/ Chvalte, chvalte chvalte (a obdivujte) ji. Ať si to zaslouží nebo ne.

5/ V pravou chvíli uvařte její oblíbené jídlo, nebo upečte dort a podávejte kapesníky.

Pravidla pro dospělé dcery:

1/ Berte svou matku jako hotovou bytost, nepodezřívejte ji z předčasné demence a nesnažte se ji

měnit.

2/ Věřte jejím úsudkům a nekomentujte její volbu známých a život s partnerem (ať je to a nebo není

otec.

3/ Pomáhejte jí podle svých sil, i když s ní nesouhlasíte. I maminky potřebují někdy pochovat.

4/ Chvalte, chvalte, chvalte (a obdivujte) ji. Ať si to zaslouží nebo ne.

5/ V pravou chvíli ji vytáhněte na kosmetiku nebo dovolenou a podávejte kapeníky.

 

 
08.10.2012 13:13 Uživatel: Julie
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

  Sorbi, můj děda říká: „Kůň je jednou hříbětem, ale člověk je dvakrát dítětem. "  Někdy je to boj..... foot-in-mouth

 
14.10.2012 12:44 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Přesně, boj je to slovo.  

Jenže at chceme či ne, i na nás to stáří jednou zaklepe a budeme sbírat nudle z halenek místo z talíře a zapomínat a bůhví co ještě.  

 
14.10.2012 12:04 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

alt

 

Svět je odrazem našeho nitra.

Nic není náhoda. Když se nám něco přihodí, tak jsme na to zralí, sami jsme k tomu ať vědomě či nevědomě nějakým způsobem dospěli. Když dáme do souvislosti vnější nitro a své nitro, dostaneme plnou skutečnost.

Pokud se v našem nitru vyskytují rozpory, budeme přicházet do životních situací, které tyto rozpory posilňují. Jestliže si sebe nevážíme (holdujeme kouření, alkoholu, drogám, jsme závislí na lécích, stresujeme se, hádáme se s partnerem/kou), často používáme věty typu „nemám na sebe čas, nikdo mi nerozumí, nemůžu, nejde to apod. “, okolí bude naše chabé sebevědomí podkopávat. Tím, že toto vše do okolí vyzařujeme, proto přitahujeme lidi podobného typu a tím i různé negativní situace. Okolí se nám tímto dokonale přizpůsobuje.

Naopak, pokud si sami sebe vážíme, máme pochopení pro druhé, jsme tolerantní a snažíme se být v harmonii, přitahujeme do našeho života též sebevědomé přátele, kteří naši sebeúctu podporují.

Jestli-že máme psychické zábrany při sebeprosazování, dáváme najevo svůj strach, obavy apod. můžeme očekávat, že lidé v okolí to neulehčí. Strach a obavy nás budou provázet.

Pokud nedokážeme mít potěšení ze svého těla (jsme tlustí či chudí, máme akné nebo jiné vyrážky atd. ) přitáhneme partnery, kteří na nás budou i dále nacházet chyby a tím upevňovat náš pocit ošklivosti a méněcennosti. Pokud jsme plní vnitřního neklidu, s největší pravděpodobnosti se nám nepodaří žít a pracovat v klidném prostředí a brzy zjistíme, že nás práce nebaví atd.

Všechny negativní situace, které nás potkávají, však podporují šanci k zamyšlení, k poohlédnutí do hloubky svého nitra a ke změně. Změníme-li se, změní se i svět kolem vás.

Takže ať vás příště okradou, nabouráte, nebudete si rozumět s partnerem/kou, v práci budete mít problémy, neuděláte nějakou zkoušku, děti vás budou zlobit, budete stále častěji pociťovat stresy, bolesti žaludku, žlučníku, zad, různé alergie či jiné obtížné problémy opět se zamilujete do šíleného žárlivce, zjistíte, že váš partner-ka je konfliktní, tak se pokuste zklidnit a nahlédnout do svého nitra.

 
14.10.2012 12:34 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

 
14.10.2012 15:12 Uživatel: Pavla
Věk:  66
pavla.gif
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

in_love  Mamička, ocko, už dosť!!!   - 

 

Detstvo je vraj najkrajší úsek života. Je to naozaj  vždy tak? Deti to možno vidia inak. Skúste si zrekapitulovať váš jediný deň. Možno budete prekvapení, čo všetko im dokážete vyčítať.Čo najčastejšie počúvajú naše deti?
Nelietaj, pohni sa, pomaly, dojedz to, vyčisti si zuby, nezašpiň sa, si špinavý, buď ticho, čo som ti hovoril, čo som ti hovorila, ospravedlň sa, pozdrav, nemotaj sa stále okolo mňa, choď sa hrať, nevyrušuj, nebehaj, nech sa nespotíš, dávaj pozor, aby si nespadol, hovorila som ti, že spadneš, tvoja chyba, nedávaš nikdy pozor, to nezvládneš, si príliš malý, urobím to ja, na to si príliš veľký, choď spať, vstávaj, urobíš to neskôr, mám veľa práce, hraj sa sám, prikry sa, nechoď na slnko, buď na slnku, nehovor s plnými ústami!

Šikanujeme ich od malička?  
Skúste si predstaviť, ako by ste reagovali, keby sa na vás obrátil niekto 37 - krát za deň tónom rozkazovacím, 32 ráz tónom dohovárajúcim, a aspoň 50 - krát tónom obviňujúcim.
Tieto údaje vôbec nie sú prehnané, psychológovia zistili, že práve takéto sú priemerné čísla u takzvaných frustrujúcich rodičov. Ich deti majú tú najlepšiu šancu, že z nich raz budú neurotici alebo budú takto šikanovať niekoho ďalšieho.

Kurz rodičovstva?
Na riadenie auta potrebujeme špeciálny kurz. Na výchovu detí zatiaľ taký neexistuje. Ideálne rodičovstvo však nikto nedostal do daru. Musíme sa mu učiť.

Mali by sme vedieť, že našu premenlivú náladu, choroby, konflikty, nepokoj, kopy nevyriešených problémov, si dieťa nesie do života  ako vak s otravnými látkami a bude ho nechtiac vnášať všade, kam príde a otravovať dušu sebe i ostatným.

Psychiatrička Mudr. Ľubica Braunová radí rodičom: 
"Spomeňte si, čo vám prekážalo, keď ste boli malí a nerobte to svojim deťom. "

Aký slovník by chceli naše deti počuť?
Mám ťa rád, mám ťa rada, si krásny, som šťastná, že ťa mám, porozprávajme sa o tebe, nájdeme si spolu trochu času, ako ti je, si smutný, máš strach, prečo sa ti nechce, si milý, rozprávaj mi, čo si vyskúšal, si šťastný, veľmi sa mi páči keď sa smeješ, môžeš plakať, ak chceš, si nespokojný, čo ťa trápi, čo ťa nahnevalo, môžeš povedať všetko, čo chceš, verím ti, páčim sa ti, kedy sa ti nepáčim, počúvam ťa, si zamilovaný, čo si o tom myslíš, je skvelé byť s tebou, mám chuť ťa počúvať, kedy sa cítiš veľmi nešťastný, páčiš sa mi taký, aký si, je krásne, keď sme spolu, povedz mi, ak sa mýlim.

Rodičovská Linka  istoty.
Aj rodičia majú právo sa poradiť. Detský svet prináša množstvo otázok a problémov. U detí sa môžu vyskytnúť poruchy učenia, potreba pomôcť pri voľbe ďalšieho štúdia, ale aj náhle zlyhania a krízy, do ktorých sa dieťa často nedostáva vlastným pričinením. Dospelý si tiež potrebuje občas overiť výchovné postupy, získať informácie a spolu s odborníkom hľadať najoptimálnejšie riešenia problému pre dieťa.

http://www.skola.jewel.sk/skola-pozitivneho-myslenia/pozitivne-clanky/poucne-pribehy/mamicka-ocko-uz-dost.html

 
14.10.2012 23:01 Uživatel: Trinity
1429307679_carrie-ann-mos-as-trinity-in-the-matrix-reloaded.jpg
1000-2000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

 

 

 

Starý indián vyprávěl vnukovi o věčném boji dvou vlků v nás.

Jeden se jmenuje ZLO a nese v sobě hněv, závist, žárlivost, smutek, chtivost, aroganci, lež, faleš, pýchu.

Druhý se jmenuje DOBRO a v něm najdeme radost, mír, lásku, naději, vyrovnonost, pokoru, laskavost, velkorysost, soucit a víru.

Chlapec se zamyslel a ptal se starce: "Řekni mi prosím, který z vlků vyhraje? "

A moudrý indián odpověděl: "TEN, KTERÉHO VÍC KRMÍŠ.. "

 

 
15.10.2012 10:57 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Připoměla jsi mi jedno téma, Trinity. happyIndiánská pohádka pro děti a dospělé bez konce.

 
16.10.2012 00:16 Uživatel: Trinity
1429307679_carrie-ann-mos-as-trinity-in-the-matrix-reloaded.jpg
1000-2000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

alt

 

Jéééé, to jsem nevěděla, že už to tady je.... a když jsme u těch vlků... miluji tahle zvířata, nedokážu říct proč, ale kdybych si měla vybrat, jaké zvíře bych chtěla být, nebyl byto ani pes, ani kůň, ani nic jiného, byl by to vlk. Kdybych ted volila svůj nick (Trinity byl okamžitý nápad, nepřemýšlela jsem nad tím, plácla jsem první, co mě napadlo), tak by to byla asi vlčicewink

 
16.10.2012 00:23 Uživatel: Medvěd
Věk:  50

Město:Valašské království

5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Takhle by ti to taky slušelo...

 

 
16.10.2012 12:33 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Při slově TRinity se mi vybaví Dexter.  

Doufám, že nick nemá souvislost happy.

 
16.10.2012 17:41 Uživatel: Trinity
1429307679_carrie-ann-mos-as-trinity-in-the-matrix-reloaded.jpg
1000-2000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

ne ne, je to jméno hlavní hrdinky z Matrixuhappy

 
16.10.2012 17:43 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Aha, tak tohle neznám. Tedy, nedívala jsem se, nenadchlo mě to.  

 
16.10.2012 17:56 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

A jéje... a to já myslela, že jde o tri niti v....   rotfl

 
16.10.2012 22:14 Uživatel: Trinity
1429307679_carrie-ann-mos-as-trinity-in-the-matrix-reloaded.jpg
1000-2000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

teda Barčo, Trinity jedině s tvrdým... excited myslím tím tvrdý y na konci což mění význam... ale pobavilas.. rotfl

 
16.10.2012 00:27 Uživatel: Trinity
1429307679_carrie-ann-mos-as-trinity-in-the-matrix-reloaded.jpg
1000-2000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

taky není nikde psáno, že to nezměním.... aspoň bych zapadla mezi místní zvěřinec... a s tebou bych se potkávala v lese.... excitedpopřemýšlím o tom, že bych byla vlčice Trinity, aby bylo jasné, že jsem to já?

 
16.10.2012 06:44 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

 Vlčice Trinity. Ten nápad se mi líbí. Už sa na to těším.  

 
16.10.2012 06:48 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Běž do profilu a jednoduše to změň, myslím, že to jde a lidi si zase zvyknou. Na čas by to mohlo být Triniti - Vlčice, později odstraníš to první... za pokus to stojí, ne?

 
16.10.2012 08:58 Uživatel: Medvěd
Věk:  50

Město:Valašské království

5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

To se taky já můžu přejmenovat na Neo a budeme se potkávat v Matrixu...  happy

Mimochodem, nechci vám brát radost, ale vlčice je již registrovaný nick...

 
16.10.2012 17:45 Uživatel: Trinity
1429307679_carrie-ann-mos-as-trinity-in-the-matrix-reloaded.jpg
1000-2000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

to si mě nepotěšil.... medvěde.... ty se bojíš, že tě někde v lese jako vlčice potkám, že? a budeš se muset dělit o rajon....

 
13.09.2014 23:28 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

Příběh RODINY

Byla jednou jedna stará, vetchá žena, které zrovna zemřel milovaný manžel.
Odešla tedy bydlet k synovi a jeho manželce a dceři.
Den za dnem se jí zhoršoval zrak a přestávala slyšet.
Ruce se jí třásly tak, že hrášek z jejího talíře se rozběhl po celé podlaze
a polévka se vylila na podlahu. Syna a snachu nepořádek, který dělala,
velice zlobil, a jednoho dne si řekl, že už toho bylo dost.

Nachystali pro stařenku v koutě u skříně malý stolek a ona musela
od té doby na tomto místě jídat sama.
Dívala se na ně s uslzenýma očima přes celý pokoj, ale oni jí nevěnovali během
jídla pozornost, leda snad jí vynadá, když náhodou upustila příbor.

Jednoho večera před jídlem si dcerka hrála se stavebnicí.
, Co stavíš? ' ptal se jí otec se zájmem. Stavím malý stolek pro tebe a maminku,
abyste u něj mohli jednou jíst, až budete staří, ' odvětila holčička.
Do otce s matkou jakoby po té větě udeřil blesk.
V tu chvíli pochopili a začali plakat. Uvědomili si, co způsobili.
Ten večer se stařenka vrátila při večeři na svoje místo u jejich stolu
a od té doby znovu jídávala s nimi. Když něco utrousila na zem nebo
když jí spadla vidlička, nikomu to již nevadilo.

V tomto příběhu nejsou rodiče zlými lidmi. Oni pouze potřebovali zažehnout svíčku soucitu

kniha - Mnich, který prodal své ferrari

alt

 
18.01.2015 18:54 Uživatel: Dany
1526489412_mozaika_slunce.jpg
5000-6000
Téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Text uživatele: 

D Í T Ě

_________________________________________________________________

alt

 

     Jednou ráno se probudilo malé děťátko. Nemělo nic kolem sebe, bylo úplně samo na louce a nevědělo, co si má počít. Koukalo se kolem sebe a hledalo něco nebo někoho, kdo by mu poradil, co má dělat, kdo by mu řekl kdo vůbec je. Ale nikde nikdo nebyl a děťátko začalo plakat. Najednou na jeho tvář dopadly sluneční paprsky a děťátko se začalo smát. Začalo chápat, kdo je a najedenou vědělo, co má dělat.

     Pomalu si stouplo na nohy a rozeběhlo se po louce. Utíkalo, jak nejrychleji mu to jeho malé nožičky dovolily. Doběhlo do lesa, kde potkalo jelena. Jelene, prosím, řekni mi, kde bych mohlo najít sovu? Slušně požádalo o radu. Jelen mu ukázal, kudy má jít a děťátko, které už bylo docela velké dítě, utíkalo dál. Konečně našlo strom, ve kterém měla bydlet moudrá sova. Sovo, sovo. To jsem já, volala jsi mě. Zavolalo dítě. Sova koukla ze stromu a usmála se. Ano, vítej u mě. Myslím, že už víš všechno, co potřebuješ vědět. Jen jediné ti musím ukázat, cestu do světa lidí. Musíš přejít spousty kopců, hor a údolí, půjdeš křovím, trním, ale i krásnou přírodou. Cestou budeš bojovat o vlastní život a budeš litovat, že jsi opustilo tenhle les. A když konečně přijdeš do světa lidí, zjistíš, že ta cesta, kterou jsi absolvovalo, byla to nejlepší, co tě ve světě lid může potkat. Ale ty do světa lidí musíš. Musíš ukázat lidem, co jsi. Poznáš, ke komu máš jít a komu se máš vyhýbat, ale každý si tě aspoň trošku zaslouží, tak už běž nebo se tě lidé nedočkají, utíkej. Řekla sova a dítě se rozeběhlo na cestu.

     Stalo se, jak sova řekla. Dítě přesně vědělo, u koho se má zdržet, jak dlouho a komu se má raději vyhýbat. Všichni lidé ho vítali s otevřenou náručí, a když je opouštělo hořce plakali. Ale dítě v každém příbytku kousek sebe nechalo, takže světem lidí se rozléhal smích. Mezitím dítě zestárlo a usadilo se v jednom domečku v horách. Lidé se smáli, stařeček také. Věděl, že svůj úkol splnil. U dobrých lidí zůstávala stařečkova duše dlouho, pořád zůstává a od těch špatných raději utíká a hledá hodné lidi.

      I když už je stařeček starý, nikdy nezemře a vždycky bude bdít a hlídat svoji duši, která je roztroušená po celém světě. A kdyby už byla jeho duše moc unavená a nemohla by být u lidí, stařeček usne a ráno se probudí jako děťátko na louce daleko od světa lidí. To ale lidé nepostřehnou, nikdy se totiž nestane, aby stařeček zmizel úplně. A kdo to vlastně je, ten hodný stařeček? Lidé mu říkají Štěstí alt

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Příběhy na neděli poučné, veselé a k zamyšlení - 1. díl
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Statistiky

Nové odpovědi dnes: 0
Nová témata dnes: 0
Dneska bylo odpovězeno na: 0 témat
Počet témat celkem: 16472
Počet odpovědí celkem: 175220
Počet registrovaných: 5095 uživatelů
Nejčtenější za 7 dní: Hazardní hry - zkušenosti

Nejvíce navrhované na smazání

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny