Bezplatná právní poradna online

Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci

30.08.2012 11:09
Uživatel: Lou
Věk:  19
Odpovědí na téma: 27
Text: 

Dobrý den, prosím o radu, jsem v tom naprosto ztracená, je to dva týdny co se mi narodilo mimi, bylo dáno k adpopci (více to nechci rozvádět, jako důvody atd.. ) a zajímalo by mne jak je to s porodným, kde dostanu rodný list dítěte, kam to jít zařídit a jak dlouho to vše trvá.

Předem děkuji za rady a odpovědi.

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 6153x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Porodné, mám na něho nárok?
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
30.08.2012 11:30 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

O porodné požádej na odd. státní sociální podpory v místě Tvého bydliště. Na zbytek Ti snad odpoví sociální_pracovnice, která sem chodí. Nějak nechápu, k čemu by Ti měli vydávat rodný list dítěte, jestliže jsi se dítěte písemně zřekla.

 
30.08.2012 11:36 Uživatel: Lou
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

K žádosti o porodné je RR dítěte potřeba.. tak proto, asi to vypadá že chci jen peníze, ale příjde mi lepší je dát na dobrou věc než je nechat státu..

 
30.08.2012 11:43 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Pomineme, jak to vypadá, podle zákona na porodné máš nárok a rodný list vystavuje matrika. Pokud jsi dítě dala k adopci, jistě jsi k tomu měla svoje důvody a udělala jsi určitě líp, než bys vyvedla nějakou ohavnost. Podívej se na to z té veselejší stránky - někdo jiný na miminko čekal... a konečně se dočkal.

 
30.08.2012 11:56 Uživatel: Lou
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Takže když příjdu na matriku, tak mi ho vystaví po předložení OP, nebo jakého dokladu? Miminko šlo k rodině přímou adopcí, tak šlo do nejlepších podmínek rozhodně mi nebylo jedno jak dopadne a já bych mu nemohla poskytnout nic než lásku a občas nestačí, takhle bude mít vše..

 
30.08.2012 12:00 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Matrika v místě, kde se dítě narodilo toto narození má v evidenci, takže OP by měl stačit.

 

 
30.08.2012 12:17 Uživatel: Lou
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Děkuji, dojdu se tam zeptat happy

 
30.08.2012 11:57 Uživatel: MitsCa
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Ať to vypadá jak to vypadá, to je fuk, ale z čistě selského rozumu si porodila a měla bys částku dostat. Na druhou stranu se vydává na RL a to ty nebudeš mít, protože je určené ihned k adopci a porodné tudíž přísluší adoptivním rodičům! Takže na něj nemáš nárok.

Porodné je na uhrazení nákladů spojených s narozením dítěte.

 

Tady se to jen potvrzuje:

"Nárok na dávku má matka, která porodila dítě. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů. "

 
30.08.2012 12:11 Uživatel: MitsCa
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

A navíc ho nemusí dostat nikdo, pokud adoptivní rodiče mají (nebo bys měla i ty) společný příjem vyšší než cca 20 tis. čistého, což se dá předpokládat, že ano.

 
30.08.2012 12:20 Uživatel: Lou
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Jsem studentka, takže příjem nula a rodina už má jedno dítě své a příjmy 20 tis. přesahují..

 
30.08.2012 12:23 Uživatel: MitsCa
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Takže porodné nedostane nikdo...

 
30.08.2012 12:51 Uživatel: MitsCa
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Tak obrat o 180 stupňů. Trošku jsme se v tom s Barčou hrabali a máte nárok obě na porodné zřejmě. Ty bys ho měla dostat jako prvorodička a ta druhá protože ho převzala do jednoho roku. (ale ta druhá ho nedostane, protože už má dítě a navíc mají i příjmy větší než cca 20 tis. čistého měsíčně).

 

Howg. excited

 
30.08.2012 12:16 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Porodné

Pro vyplacení porodného není důležité, zda žena před porodem pracovala, či ne, a kolik vydělávala. Každá matka dostane porodné ve stejné výši. Tento příspěvek má ženě pokrýt náklady související s narozením dítěte. Dostane jej i matka, která se rozhodne dát dítě k adopci, i žena, jíž dítě při porodu zemřelo. Pokud při porodu zemře žena, má nárok na příspěvek otec dítěte. Od Nového roku se výše porodného stanoví na 13 000 Kč. (ZDROJ)

 
30.08.2012 12:21 Uživatel: MitsCa
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

To je asi hodně starý článek. happy  Je to k 2008!  Máme 2012 a je vše jinak Barčo, bacha na to.

Minimálně tím, že nezáleží na výdělku.

 
30.08.2012 12:27 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Nechci se hádat, ale.....

Výše porodného zůstává 13 tisíc korun. Nadále se vyplácí pouze v případě prvního živě narozeného dítěte či dětí. Pokud vám příroda nadělí dvoj- či vícerčata, dostanete 19 500 korun. Dávka se vyplácí jednorázově a nárok na ni můžete uplatnit do jednoho roku od porodu. Kromě biologických rodičů na ni má nárok také člověk, který převzal dítě mladší jednoho roku do trvalé péče a péči rodičů tak nahradil. (ZDROJ)

 
30.08.2012 12:36 Uživatel: MitsCa
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Ne. Porodné by dostala, pokud by měla dítě rok a den.

 

zákon č. 117/1995 Sb.
HLAVA OSMÁ
PORODNÉ
§ 44
Podmínky nároku na porodné
(1) Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40,  žena,

  1. která porodila své první živé dítě,
  2. které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti, pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné podle § 45 odst.  1.

    (2) Nárok na porodné má rovněž otec prvního živě narozeného dítěte nebo dětí, které se narodily současně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě (děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavci 1 a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.

    (3) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

§ 45
Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče
(1) Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku, toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné podle § 44. Za podmínek uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů 2 nebo více současně narozených dětí. Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.
(2) Nárok na porodné podle odstavce 1 náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci dítěte podle § 44.
(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě převzaté do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, jde-li o rozhodnutí podle § 7 odst. 10 písm. a) a b).
(4) V případě svěření dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů manželům náleží porodné jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí orgán, který o porodném rozhoduje, kterému z manželů se porodné přizná.

§ 46
Výše a výplata porodného
(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě; narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.
(2) Porodné se vyplatí jednorázově.

 
30.08.2012 12:49 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Nárok vznikl porodem.

 
30.08.2012 12:50 Uživatel: Lou
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Tak ted už jsem úplně zmatená..

 
30.08.2012 12:52 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Tak vydrž, večer sem snad přijde sociální_pracovnice, tak bude vědět.

 
30.08.2012 12:56 Uživatel: MitsCa
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Bude to tak, jak jsem psal 13:51 svoji odpověď a jak jsme se shodli. Tomu říkám spolupráce. happy A vyřešení problému. Jsem taky zvědav, co soc. prac. na to. happy

 

"nárok obě na porodné zřejmě. Ty bys ho měla dostat jako prvorodička a ta druhá protože ho převzala do jednoho roku. (ale ta druhá ho nedostane, protože už má dítě a navíc mají i příjmy větší než cca 20 tis. čistého měsíčně). "

 
30.08.2012 13:50 Uživatel: megera
Věk:  50
sim1.jpg
1000-2000
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

porodné souvisí s porodem, takže by ho dostat měla rodička. Podle mne je nejrozumnější vzít OP a vydat se na sociálku na odbor, který to má na starosti, jinak koukám, že se poměry mění, za našeho mládí to byly 2000, ale to je čtvrt století happy a dokonce mám pocit, že ho dostávaly prostě maminky v souvislosti s porodem bez ohledu na to, kolikáté dítko přivedly na svět... prvorodička... jasně, tomu se říká podpora porodnosti, jedno a stačilo sad

 
30.08.2012 14:11 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Tak si pročítám něco kolem toho porodného a jeví se mi, že stát to po změnách pojal jako dávku v hmotné nouzi rodiny. To by ale znamenalo, že na tuto dávku by neměla mít nárok. Nepořizuje kočárek atd... Jsem vážně zvědavá na odpověď sociální_pracovnice, protože zákon nic takového nedefinuje a pokud by její příjmy odpovídaly nároku a dostala by proto porodné, pak by to byl další paskvil v našich zákonech.

 
30.08.2012 14:16 Uživatel: MitsCa
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Ano, taky to tak cítím. Má to totiž být na náklady spojené s narozením mimina. Pokud by to tazatelka dostala, tak by to pro ni bylo spíše bolestné (teď přeháním a neberu v potaz okolnosti).

 
30.08.2012 15:13 Uživatel: stelena
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

a co výdaje v těhu, ušlá mzda apod. ? Nárok by podle měla mít jak rodička, tak rodina..

 
30.08.2012 15:18 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

To by bylo na dlouhou diskuzi, fakt je ale ten, že na porodné je nárok jen u prvního dítěte a pak bychom se mohli taky ptát, co ušlá mzda u dalších těhotenství. V tom háček nehledej.

 
30.08.2012 21:39 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Pokud je to Tvoje první dítě a příjem Tvé domácnosti nepřesáhne 2,4násobek jejího životního minima, máš na porodné nárok i tehdy, když dáš dítě k adopcí - stačí žes ho porodila. Pokud by to bylo i první dítě té adoptivní matky, měly byste podle mě na prodné nárok obě. Pokud vím, tak do jednoho roku je adopce zrušitelná, takže v rodném lsitě budeš jako rodič zatím zapsána ty. O porodné musíš požádat na úřadě práce v místě Tvého bydliště, stačí doložit příjmy za kalendářní čtvrtletí. Pokud ale například bydlíš ještě u rodičů, počítají se do příjmů tvé domácnosti i jejich příjmy.

 
31.08.2012 10:08 Uživatel: Lou
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Mockrát děkuji za Vaše rady a odpovědi happy

 
04.08.2015 15:45 Uživatel: Tessi00
Věk:  18
Téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Text uživatele: 

Ahoj. Omlouvám se, asi to sem nepatří. Ale rozhodla jsem se pro stejnou cestu jako "LOU" a chtěla bych se zeptat na par věci. Mohla bych vás prosim nejak kontaktovat. Mockrát děkuji.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Nárok na porodné - dala jsem dítě k adopci
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Statistiky

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny