Bezplatná právní poradna online

Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda

28.01.2014 08:41
Uživatel: tarantule
0-100
Odpovědí na téma: 18
Text: 

Zdravím všechny, zajímá mě, proč bych měla městskému úřadu platit pokutu za nevčasné vyřízení občanky. V létě jsem měnila místo trvalého pobytu a až nyní jsem se dostala na úřad pro vyřízení nového OP. Bylo mi řečeno že zaplatím 1000, - za to že jsem si to nevyřídila do 14-ti dní. Nechápu proč to platit úřadu - jim žádná škoda nevznikla. Pochopila bych to zaplatit například při kontrole policie za to že nemám občanku platnou. Ale pokud jsem s tím nikde problém neměla tak o co jde? Dá se z toho nějak "vykroutit"? není to moc, ale je to zbytečné. Díky

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 10367x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Proč mám platit pokutu za nevčasné vyřízení OP
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
28.01.2014 09:51 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Myslím, že po přečtení níže budeš ráda, že jsi dopadla tak dobře.

 

Občanský průkaz je velice důležitý dokument, o který je třebá řádně pečovat. Především je pak nutné neprodleně hlásit jakékoli změny údajů, které se na něm nachází. Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta do výše 10 000 Kč; za přestupek uvedený pod první odrážkou do výše 15 000 Kč.  Přestupky jsou nově upraveny v § 16a zákona o občanských průkazech.

Podle tohoto ustanovení se občan dopustí přestupku tím, že:

 • poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3 zákona,
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c) zákona, tj. do 15 pracovních dnů:
 1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
 2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
 8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, případně jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 9. po dni, kdy byla ohlášena změna místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 10. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům,
 11. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,

 

 • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu (tyto údaje se hlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, nikoli Ministerstvu vnitra; odcizení občanského průkazu lze ohlásit Policii České republiky),
 • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti o vydání občanského průkazu,
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 • poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
 
28.01.2014 11:58 Uživatel: tarantule
0-100
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Ou, tak to můžu doufat že mi ještě nepřidají jak tam pujdu. Ale pořád nevím proč. Já tím nikomu škodu neudělala - je to moje "chyba" že se nemám jak prokazovat. Já to nikde nepotřebuji a na poště stačí i ta s ustřihlým rožkem, nebo řidičák. Na všem by vydělávali … ale že si člověk musí vzít den dovolené aby si to vyřídil -  to je jim jedno a pak vás pošlou dom že máte přijít jindy - tzn. 2 dny dovolené - kdo mi to proplatí?

 
28.01.2014 12:46 Uživatel: Dany
1526489412_mozaika_slunce.jpg
5000-6000
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Nejde o to, jestli si způsobila někomu škodu nebo ne. Prostě je logické, když máš změněno trvalé bydliště, že jsi si měla ve stanovené lhůtě změnit občanku tak, aby údaje v ní byly platné. Nic víc, nic míň. Nevím, jestli jsi to udělala, ale při změně trvalého bydliště musíš tuto změnu taky nahlásit zdravotní pojišťovně a tak. A myslím si, že se to týká i řidičáku.

 
28.01.2014 12:18 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

 

Právní dotazy je lépe pokládat ve webu k tomu určeném. Jde o spřátelené stránky - Bezplatná právní poradna online. Dotazy do webu poradny je možné poslat v liché týdny v pondělí po 10. hodině nebo formou online chatu v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.


Tento web není primárně určen k právnímu poradenství a právníci sem nechodí.

 
28.01.2014 12:37 Uživatel: tarantule
0-100
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Avatárek - mě spíše zajímaly názory lidí. Bylo mi trochu jasné éže to je nějak (i když jsem nevěděla jak) zákonem dané, když po mě chtějí zaplatit pokutu. Ale děkuji, pro příště budu vědět jak s právními dotazy

 
04.06.2014 01:30 Uživatel: Haluzak
Věk:  25

Město:Ostrava

Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Mám jednoduchý dotaz! Plivnutí do ksichtu, považuje se toto jako napadení? Při vyřizování obč, se o něčem takovém úřednice také zmínila. Jestliže mi při přebírání řeknou o pokutě, řeknu prostě nemám. Jestli mi občanku nedají plivnu jí do ksichtu a odejdu. Na obvodní policejní stanici půjdu nahlásit že mě úřad odmítá vydat doklad který jsem povinen mít. Počítám že mi nepomohou, v tom případě toto napíšu do všech novin, televizí, spolků, prostě rozmažu to co to dá. Oni mě buzerovat nebudou. Pokud ani toto nepomůže, pak už zbývá jediné a to bychom všichni viděli v televizních novinách.

 
04.06.2014 07:56 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Ty si včas nevyřídíš doklady a vinu dáváš jiným? Rozumím tomu správně? A neboj, doklad ti vydají … jen dluh (za pokutu) bude narůstat o penále a pak přijde na řadu exekutor.

 
03.01.2017 14:59 Uživatel: Sonixxx
Věk:  30
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Pro nevhodnost (vulgarita, napadání apod.) byl příspěvek smazán správcem webu.  

 
04.06.2014 10:23 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Nikdo nemluví přeci o vzniku nějaké škody. Pokuta je metoda výchovy. Abyste si příště dala pozor. Není jak jinak přestupce potrestat. Asi byste nechtěla jít na nějaké práce třeba zametat ulice nebo na týden do vězení. Od toho je tu pokuta.  

Podle mého názoru si každý musí své doklady hlídat. Já mám internetový diář, tak vím, že mi za 2 měsíce končí řidičák a v pondělí si to jdu vyřídit. Podobně to mám u občanského průkazu, zbrojního průkazu. Toto fakt nikdo za Vás hlídat nebude. Neberte to zle.  

 
02.07.2014 22:37 Uživatel: Haluzak
Věk:  25

Město:Ova

Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Jistě že tě chápu, za 1000 pokuty bych jim tam zrobil take točo… je to prachsprostá buzerace, vydírání. Já zítra jdu pro novou, horkotěžko se mi jim chce dávát to kilo. Kilo mám zaplatit ještě jako pokutu. To bude sranda… 

 
03.07.2014 00:13 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Nevidím kde je problém. Každý máme mobil, v něm diář, klidně jste si mohl nastavit upozornění, aby Vám mobil včas dal vědět kdy Vám doklad expiruje.  

Mám internetový diář a tady ty věci si hlídám (občanský průkaz, zborjní průkaz, řidičský průkaz, STK, atd.). Bez platných dokladů nikam nejdu. Doporučuji Vám udělat totéž a nastavit si upozornění také. Pak ušetříte za pokuty. Berte to jako dobrou radu - je to tak míněno.  

 
11.08.2014 12:17 Uživatel: haluzak
Věk:  25
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Tak zde musím napsat… Občanka vyřízená. a světe div se! Byl jsem si ji vyzvednout a byl jsem zvědavý kolik budou chtít. No byl jsem mile překvapen! Občanka propadlá půl roku, a né že jsem neplatil pokutu. Neplatil jsem nic, zcela zdarma… Nechápu to jelikož při vyřízení mi ta baba řikala že budu platit kilo a asi ještě kilo pokutu. No každopádně neplatil jsem NIC. Tzn. že každy kdo po mě něco platit bude, bude zkrátka sprostě okraden, protože neexistuje aby jeden platil a jeden ne, bezohledu na město. prostě co to je za drzost vůbec toto.  

 
11.08.2014 12:41 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Super, mně propadá příští měsíc, ale raději si ji půjdu vyřídit včas. Nebudu pokoušet úředního šimla.

 
09.02.2019 17:13 Uživatel: k.vojíř
Věk:  52

Město:Mimoň - Mimoň I

Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

to budte rad v  české lípě za propadlou občanku 5000. kč prý symbolicka pokuta

 
27.07.2015 12:33 Uživatel: werymex
Věk:  26
Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Chtěla bych se zeptat, když mam doklad propadly skoro pul roku, tak kdyz mi udeli pokutu, musim to zaplatit hned a oni mi pak vydaji obcanku, nebo mi ji daji s tim ze to zaplatim az potom? Pani mi vyhrozovala, že mi hrozi pokuta do vyse 10Tisic, a ja sebou urcite nenosim bezne 10 tisic co kdyby nahodou mi dali pokutu tak jim to vysolim hned na miste. Děkuji za Odpoved

 
18.10.2017 21:56 Uživatel: marti007
Věk:  43

Město:Praha

Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Dobry den nikde jsem se nedocetl od jake castky je ta pokuta myslena vsude je do kolika ne od kolika, uřednik musi vždy tuto  pokutu uložit?

 
11.01.2018 22:13 Uživatel: Surala
Věk:  60

Město:Razova

Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Dobrý den chci se zeptat jak vysokou pokutu mužů dostat za pul roku propadly občanský prukaz

 
28.06.2019 07:34 Uživatel: Jk
Věk:  34

Město:Zahranici

Téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Text uživatele: 

Bydlím v zahraničí a chci si trusit trvalý pobyt v ČR. Občanský průkaz mi asi vezmou na ambasáde. Do ČR poletim nejspíš v zimě. Budu muset platit poplatek?  

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Pokuta za pozdní výměnu občanského průkazu - proč ji mám platit úřadu, když mu nevznikla škoda
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny