Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti

15.08.2012 14:36
Uživatel: Pan Sova
Věk:  72
Sova.jpg
2000-3000
Odpovědí na téma: 12
Text: 

 

Zamilovanost a láska jsou různé, i když související, krásné věci.

Velmi mnoho lidí si ale plete tyto city a zaměňují vztah, který je spíše podoben vztahu k majetku, za lásku nebo zamilovanost. Takový vztah je pak podobný vztahu k autu, které přece také dobře slouží, když jsem v něm a potřebuji jej. Lednička také dobře slouží, vychladí pivo na příjemnou teplotu. Můj dům a nebo obývák také mohou vyvolávat pocity spokojenosti, stejně tak hezký, nebo drahý obraz.
Takoví lidé bývají také velcí žárlivci a pohledy druhých na partnera pociťují za ohrožení svého majetku, které je pak přivádí k zuřivosti.
Zrovna žárlivost je znakem nezralého vztahu, založeného na falešných hodnotách. Bohužel je spousta takových, kteří pro svoje majetnické myšlení, lásku nikdy nepoznají. Je mně jich velmi líto. Tito lidé, ze strachu, že zůstanou sami, nebo přijdou o partnera, který je vlastně zařízením domácnosti, žijí celý život ochuzení a skoro zbytečně. Bohužel je to také tím, že velmi mnoho lidí si plete prostředky a cíle, včetně politiků minulých režimů a stejně dnešních, novináře nevyjímaje.

Smyslem života je láska, v tom nejširším smyslu.
Skutečná láska mezi mužem a ženou je mnohem více nesobecká. Ten koho miluji, má na mě všechna práva, dokonce i právo mě nemilovat. Příznakem lásky je radost a vděčnost za prostou existenci sebe i milované osoby, chuť dávat partnerovi, stálé odpuštění chybiček toho, jehož miluji.

Budu rád a potěšen, když se k této mojí úvaze vyjádříte, jakkoliv.   Možná tím pomůžeme některým tazatelům, v otázkách lásky, zamilovanosti a vztahů a přátelství, něco pochopit a objasnit. Píšu možná - snad? Pan Sova

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 6682x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Úvaha o lásce
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
15.08.2012 17:31 Uživatel: sorbonos
Věk:  38

Město:Ocelové srdce

Maffy 2.png
4000-5000
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

Pane Sova, luxusní příspěvek, moc se mi líbil.  

Musela jsem prožít kus života, abych toto pochopila a plně se ztotožňuji. Sice pořád mi nejde se sžít s tím, že pokud miluji já, neznamená to, že mne musí milovat on, ale učím se.  

A jak jednou mi řekl někdo blízký, který už toto pochopil : "... miluji tě tak, že pokud není v mých silách udělat tě štastnou, budu štastný já, když to zvládne za mě někdo jiný ". Tohle je opravdu ta pravá nesobecká láska. A já smekám před každým, kdo toto dokáže.

 
15.08.2012 18:31 Uživatel: Julie
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

  Láska nelze vyjádřit slovy. Dokazují ji především činy a uvnitř každého člověka, je uloženo semínko tohoto citu. Jak moc se o semínko budeme starat je věc každého jedince, ale musí každý sám. Díky lásce, vzniklo lidské pokolení, mnoho srdcí přišlo na svět.

 Politiku bych do toho netahala......

 
15.08.2012 18:44 Uživatel: Trinity
1429307679_carrie-ann-mos-as-trinity-in-the-matrix-reloaded.jpg
1000-2000
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

pěkné téma, děkuji....

Milova druhého nesobecky znamená taky třeba, že ho nechám jít, když vidím  a cítím, že není se mnou šťastný...

I když je to těžké a moc, hrozně moc to bolí... crying

 
15.08.2012 18:48 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

Láska je to, co zůstane i když růžové brýle už spadly. Když hledáme řešení namísto vrátek, když stojíme při sobě i v nemilosti osudu, když jsme na všecko dva, když se můžem jeden o druhého opřít, když se na sebe můžeme vzájemně spolehnout. A žárlivost? Snad strach, že o tohle všechno můžeme přijít? Mluvíme-li o zdravé žárlivosti, pak jistě ano.

 

 
15.08.2012 21:05 Uživatel: marty
0-100
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

Mě by zajímalo jak se tedy naučit nebýt tak žárlivý, abych nezaměnoval svojí partnerku za majetek a přitom zbytečně kvůli tomu o ní nepřišel happy

 
16.08.2012 14:59 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

 

Pane Sova! Vaše úvaha o lásce se mi velmi líbí. Máte moje sympatie. Zamilovanost je krásná věc, prvotní poznávaní dvou lidí, takové to oťukávaní, úsměvy, prvé líbaní a milování. Zamilovanost dává dva lidi dohromady, ale pokud po ní nepřijde láska, nemá šanci přežít. Už jsem tady psal, že pokud necítím příjemný pocit při doteku kůže, ruky mého partnera, která mě pohladí, nepřeskakuje elektřina, která se nedá vidět okem, jenom cítit, tak se k sobě nehodíme.

Jeden z důležitých pocitů, alespoň pro mě je, že cítím lásku i na dálku od své partnerky a vysílám ji zpátky. Mám pocit, že jsme stále spolu, i když nás odděluje od sebe vzdálenost xxx km. A co je ještě pro mě zvláštní, kromě lásky ke své partnerce, cítím stále zamilovanost (i po létech xx).

 Člověk se učí celý život – žít, mít se rád, milovat druhé, lásce. Kvalita našeho žití, závisí především v první řadě, na nás samotných.  

 
16.08.2012 15:00 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

 

21. Zásad pro dobrý partnerský vztah.

1. Nepřikazuj druhému a ani ho nekritizuj.

2. Nenařizuj, ale dávej druhému najevo své potřeby formou „já bych rád“ nebo „mně by udělal radost“.

3. Nesnaž se změnit druhého, ale snaž se k němu změnit svůj přístup.

4. Zachovávej ve vztahu úctu a vyvaruj se urážek.

5. Nebuď závislý na druhém, ale měj i své záliby a přátele.

6. Buď ve vtahu věrný (á).

7. Otevři své srdce partnerovi a říkej vše, co máš na srdci.

8. Věnuj svému partnerovi dostatek lásky a citu.

9. Vkládej do partnerského soužití více lásky než materiálních potřeb.

10. Snaž se o vztah pečovat, nebo zvadne. Dělej druhému radost maličkostmi.

11. Nečiň druhému právě to, co nechceš. Aby ten druhý činil Tobě.

12. Dělej druhému právě to, co přeješ, aby ten druhý činil Tobě.

13. Při neshodě se snaž řešit jen přítomnost a nevracej se do minulosti.

14. Sdílej s partnerem vzájemné pocity a poznatky.

15. Přestaň se bát, že druhého ztratíš. Čím víc se bojíš, tím víc ho ztrácíš…

16. Zachovávej ve vztahu důvěru a odnauč se žárlivosti, ta vztah zabíjí.

17. Nevěř řečem ostatních. Věř svému cítění.

18. Uvědom si chyby, jaké jsi dělal v předchozím vztahu a snaž se z nich poučit.

19. Uvědom si, jaké chyby dělají rodiče a zda ve vztahu neděláš stejné chyby.

20. Než se oženíš nebo vdáš, podívej se, jak žijí rodiče tvého partnera. Jednou tak mohu žít i já.

21. Pokud upřímně cítíš, že ti je vztah spíš břemenem než radosti, je třeba začít znovu.

 
16.08.2012 19:25 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

LÁSKA JE JAK KVĚTINA.


Láska je jak květina,

roste od poupěte,

pak se začne rozvíjet,

 říkají, že kvete.

 

A když láska rozkvete,

rozvoní se růže,

ten kdo věrně miluje,

lásku hledat může.

 

A kdo lásku nalezl,

buď mu dobrou zvěstí,

 že už všechno, všechno má,

 že má důvod k štěstí.

alt

 
17.08.2012 23:13 Uživatel: Rybka
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

 

       Vždy se dívej na světlou stránku života,

        protože čím více lásky a radosti vyzařuješ,

        tím více radosti a lásky přivoláš k sobě.


        Miluj všechny duše kolem sebe, protože zjistíš,

        že každý nakonec na lásku reaguje láskou.

        Děti a zvířata reagují okamžitě, protože nemají

        žádné vnitřní překážky, které by musely překonávat.


        Proud lásky vycítí instinktivně, protože nikoho nepodezírají

        ze špatných motivů a úmyslů.

        Lásku prostě přijmou a radostně ji opětují.


        Zatímco dospělí jsou většinou podezíraví a

        domnívají se, že i k lásce musí existovat nějaký

        skrytý motiv.


         Nikdy nepřipusť, aby jakékoliv tvé podezření

         zatvrdilo vůči někomu tvé srdce.


         Jsou-li tvé motivy čisté, ať láska plyne

         plnou silou, dokud všechny překážky nebudou překonány.

      

         Láska - je klíčem k životu.

         A ty chováš tento klíč ve svém nitru.

                                        
                                            -Eileen Cadyová

 
18.08.2012 07:39 Uživatel: Darila
Věk:  59

Město:Praha

panter.jpg
500-1000
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

 Láska je dar stejně jako přátelství.

 

Láska je dar nejvznešenější ze všech, avšak lidé milovat nedokážou. Milují, ale vzápětí očekávají něco nazpět.. Skutečná láska však nic nechce, ta prostě existuje nehledě na to, co tím získá..

 

Láska je něco nepopsatelného nehmotného ale tak nádherného a v životě nezapomenutelného.

 

Největší bolest způsobuje láska, protože jako jediná zasahuje srdce.

 

Chodila po světě, nikdo ji neměl rád, někdo ji přímo nenáviděl, někdo ji stále hledal a jiný se jí vyhýbal, ale všichni jí dali stejné jméno LÁSKA!!! ´

 

Ten kdo ji poznal vi -ten kdo ne tak by to měl napravit.


Láska, to je velký nedostatek naší doby.

 

Přeji vám, ať láska vede vaše kroky na cestě životem.


 

 

 

 
04.09.2015 14:09 Uživatel: Pluto
1482619599_pluto13.gif
7000-8000
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

 
04.09.2015 14:18 Uživatel: Pan Sova
Věk:  72
Sova.jpg
2000-3000
Téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Text uživatele: 

Děkuji, Pluto, za připomínku tohoto téma.

Láska je nejen smyslem života, ale i jeho podmínkou.

Bez lásky by totiž lidstvo už dávno vyhynulo.

Platí to zvláště v dobách, kdy je svět v pohybu.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Duševní úvaha o lásce a zamilovanosti
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Téma
Odpovědí Otevřeno Datum přidání
(Autor)
Mám muže a dítě, miluju i jednu ženu 2 1033x
Zamilovaná, i když ho neznám, potkala jsem ho jednou 5 1227x
Je zamilovanost důležitá pro vztah? 15 896x
Otázka pro kluky - je 14 let problém? 3 719x
Jenom rozptýlení na pár měsíců? 4 927x
Jak si říkate s někým, koho máte rádi? 1 869x
Takhle zamilovaného kluka neodmítejte 4 1119x
Nejistota ve vztahu, mám u něj šanci? 2 851x
Holka jen na sex nebo možná i něco víc? 14 1353x
Zamilovaná do kamaráda s výhodami, on však nechce vztah 4 1889x
Zobrazit všechna témata v této kategorii

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny