Bezplatná právní poradna online

Téma: Jak odhlásit trvalé bydliště odstěhovaného manžela?

28.09.2012 17:40
Uživatel: Nepodstatné
Odpovědí na téma: 5
Text: 

Zajímalo by, jak to probíhá, když se manžel odstěhoval z bytu a neodhlásil se z trvalého pobytu, co udělat, jak zajistit aby neměl přístup do bytu, ze kterého si odstěhoval všechny své věci plus navíc i ty společné hodnotnější. Odhlásího v evidenci obyvatel, když toto nahlásím, ale ještě není podána žádost o rozvod? Máte s tím někdo zkušenost? Potřebovala bych informaci co nejrychleji, děkuji.  

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 9145x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Jak odhlásit z trvalého pobytu odstěhovaného manžela ?
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
28.09.2012 17:51 Uživatel: megera
Věk:  50
sim1.jpg
1000-2000
Téma: Jak odhlásit trvalé bydliště odstěhovaného manžela?
Text uživatele: 

Obávám se, že tak jednoduché to nebude. Buď to musí udělat sám nebo by to muselo být třeba rozhodnutí soudu. Navíc trvalé bydliště je jedna věc a místo, kde se dotyčný fakticky zdržuje je věc druhá. Především bych asi nahlásila na policii, že se namžel odstěhoval a bez mého vědomí a souhlasu odstěhoval i společný majetek - to pro začátek, až dojde k řešení rozvodu, možná se ti bude takové nahlášené vynesení společného majetku hodit. MYslím, že pokud je byt nájemní, je třeba trvalý pobyt a jeho zrušení řešit a jeho majitelem, pokud je byt jednoho z vás - výlučně - pakje to na něm, ale pokud máte byt ve společném vlastnictví, budeš prosazovat trvalé odhlášení před rozvodem a rozdělením majetku jen velmi komplikovaně.

 
28.09.2012 17:54 Uživatel: nepodstatne
Téma: Jak odhlásit trvalé bydliště odstěhovaného manžela?
Text uživatele: 

Jde o byt obecní 

 
28.09.2012 18:14 Uživatel: Barča
Téma: Jak odhlásit trvalé bydliště odstěhovaného manžela?
Text uživatele: 

Podmínky pro zrušení údaje místa trvalého pobytu stanoví zákon o evidenci obyvatel v § 12. Pro zrušení trvalého pobytu se musí prokázat současné splnění dvou podmínek, a to zaniklo-li užívací právo občana k domu nebo bytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Při vyřízení žádosti postupuje správní orgán dle správního řádu a účastníky řízení jsou žadatel a ten, komu má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.
Pokud nejsou stanovené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny obě současně nebo se je nepodařilo prokázat, rozhodne správní orgán o tom, že se žádosti nevyhovuje.
Pokud se žadatel rozhodne vzít svou žádost zpět, může dojít k zastavení správního řízení.

K žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

 

1) žadatel je oprávněn k podání žádosti, jestliže je vlastníkem domu nebo bytu (originál výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí) nebo, že je oprávněn užívat byt (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, aj. ),

2) odpůrci zaniklo právo byt užívat (pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, přechod nájmu, atd. ),

3) odpůrce dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (tuto skutečnost uvedou účastníci řízení do protokolu při ústním jednání, popřípadě ji mohou potvrdit svědci).

 
28.09.2012 18:29 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Jak odhlásit trvalé bydliště odstěhovaného manžela?
Text uživatele: 

Změna trvalého bydliště druha, družky, partnera, partnerky, manžela, manželky byla opakovaně řešena v Bezplatné právní poradny online:

 
13.08.2013 11:05 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Jak odhlásit trvalé bydliště odstěhovaného manžela?
Text uživatele: 

Pro tento účel byl v poradně vytvořen speciální článek, klikněte zde:

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Jak odhlásit trvalé bydliště odstěhovaného manžela?
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Ochrana proti spamu

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny